sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

10 consells per fer més segures les teves escales

10 consells per escales més segures

No t'adones que les escales són perilloses fins que tu mateix o un familiar pròxim comença a tenir problemes de mobilitat. Fins a aquest moment qualsevol tipus d'escala eren vàlides per a moure's d'una planta a una altra, però quan arriben aquests problemes, es converteixen en un perill.

Si has de conviure amb escales complicades i vols millorar la seva seguretat, aquests 10 consells et seran de molta ajuda.

Seguretat en escales

Les noves construccions ja tenen en compte la normativa d'edificació perquè les escales siguin segures. Així i tot, depenent de l'any de construcció d'un edifici, pot ser no ho estigui complint.

Adaptar les escales per a persones grans

En el cas que visquis en una casa vella, segur que ja estàs pensant en com fer les teves escales més segures. Especialment si tu o una altra persona de l'habitatge teniu mobilitat reduïda i voleu pujar i baixar escales.

Problemes de mobilitat i seguretat en escales

Entre els accidents més comuns en la llar es troben les caigudes i, especialment, per les escales. Per aquesta raó, es torna de molta importància millorar la seguretat d'aquestes, sobretot si són transitades per persones amb poca mobilitat.

S'ha de tenir en compte que és molt probable que les persones amb mobilitat reduïda tinguin menys agilitat i reflexos per a evitar possibles caigudes en una escala. La por de caure's o la incapacitat per a poder desplaçar-se sense l'ajuda de ningú, crea, en aquestes persones, dependència. En conseqüència, la seva qualitat de vida es veu alterada de manera negativa.

Marejar-se al pujar escales

10 Consells per a fer les escales més segures

El Codi Tècnic de l'Edificació s'especifica què s'ha de tenir en compte en el moment de dissenyar unes escales. Les especificacions estan pensades per a augmentar la seguretat d'aquestes i disminuir al màxim possibles riscos. T'agrupem els més importants perquè puguis aplicar-ho en les teves escales si aquestes no compleixen amb la normativa:

  1. Les escales d'ús general (aquestes que es troben en espais públics), tenen una resistència al lliscament que varia en funció del pendent i si es troben a l'interior o a l'exterior. Això també es pot aplicar en escales d'ús restringit (escales d'espais particulars) per a fer-les més segures. Per exemple: pots comprar una cinta antilliscant de fibra de vidre per a evitar riscos de caigudes.
  2. El terra de les escales no pot tenir imperfeccions, per tant els forats o irregularitats que hi puguin haver s’han de reparar. Especialment en escales públiques o en locals comercials on les irregularitats no han de tenir més de 6mm de profunditat o forats de 15mm de diàmetre. D'aquesta manera s'eviten riscos laborals.
  3. L'ample mínim de les escales d'una casa particular és de 80mm. Mentre que les escales d'ús general són d'entre 1m i 1.4m.
  4. Per a evitar caigudes s'instal·len barres de protecció quan hi hagi més de 550mm de desnivell.
  5. Instal·lar un passamans també és molt recomanable. Si encara no en disposes d'un tingues en compte que l'altura ha de ser entre 90 i 110mm. En cas d'espais dedicats a nens es obligat instal·lar un passamans entre 650mm i 750mm d'altura.
  6. En escales de més de 1,2m s'han d'instal·lar passamans en tots dos costats.
  7. En escales on han de transitar majoritàriament nens, gent gran o persones amb discapacitat, no s'admeten graons sense pareda. D'aquesta manera es disminueix el risc d'atrapament.
  8. Tots els esglaons han de tenir la mateixa contrapetja (altura entre esglaons) i la mateixa petjada (amplària de l'esglaó).
  9. Els altiplans o replans de plantes han de tenir el mateix ample que l'escala en cas que sigui una escala d'ús general.
  10. Posa una bona il·luminació i allibera els obstacles de les escales per a evitar caigudes.

Sistemes salvaescales de VALIDA

Si encara consideres que les teves escales continuen sent un problema per a la persona amb mobilitat reduïda, és probable que hagis de començar a pensar en una alternativa: les solucions salvaescales.

A Valida disposem de molts tipus de salvaescales per a garantir la seguretat de les persones amb problemes de mobilitat. Els salvaescales permeten baixar i pujar trams d'escales sense que la persona faci esforços, de forma segura i fàcilment.

Les cadires salvaescaleras són un sistema molt popular en cases particulars. Això es deu al fet que proporcionen seguretat a les persones de la tercera edat i amb poca mobilitat per a poder desplaçar-se entre les plantes de la seva casa.

Per a persones que utilitzin cadira de rodes es pot instal·lar plataformes salvaescaleras. Aquestes permeten baixar i pujar escales corbes i rectes de manera segura i còmodament. Són molt recomanables en espais comunitaris, locals o restaurants.

Finalment, per a ajudar a salvar desnivells de fins a 3 metres, existeixen els elevadors de curt recorregut. Donen accessibilitat a persones en cadira de rodes i persones amb mobilitat reduïda. A més, són salvaescales que poden utilitzar tothom ja que millora la qualitat de vida. Se solen instal·lar en una comunitat de veïns, però també són molt bona opció en espais públics, locals i restaurants.

Ja saps quina solució salvaescales pot solucionar el problema de seguretat en les teves escales? Amb Valida comptes amb els consells dels nostres Assessors Tècnics per a trobar la millor solució per tu. Ens fixem en les necessitats de la persona usuària i també en l'espai per a trobar el salvaescales que millor compleixi amb les teves expectatives.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2021

menu