sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

533,5 Milions per a serveis socials

inversió en serveis socials

La Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials de Castella-la Manxa invertirà 533,5 milions d'euros a atendre persones grans, discapacitats i dependents. L'Executiu autonòmic preveu invertir gairebé 9 milions d'euros diaris a sanitat i assumptes socials durant el present exercici, uns 1.500 euros anuals per habitant. Gran part d'aquests diners tindrà com a destí la Direcció General de Gent Gran, Persones amb Discapacitat i Dependents, que enguany sí que es dotarà “sobre la base de previsions reals”. En ella, al costat dels diners de la dependència, s'inclouen 2,4 milions d'euros a ajudes d'emergència social per a satisfer necessitats bàsiques de “salut, alimentació o vestimenta”. En matèria de discapacitat s'augmenta el nombre de persones que podran accedir als dispositius per a persones amb paràlisi cerebral i a l'atenció precoç i estimulació precoç en el cas dels nens de 0 a 3 anys, i es manté el mateix pressupost per mantenir a persones que necessiten ser tutelades o acompanyades.

EMERGÈNCIA SOCIAL

En atenció a persones grans es finançaran, com el 2011, totes les places ocupades en habitatges per a persones grans i s'augmentaran les places públiques per a atendre emergència social, amb un increment almenys el 5% de les places residencials subvencionades a entitats sense ànim de lucre.

La Direcció General de Salut Pública, Drogodependències i Consum comptarà amb 50,5 milions d'euros, que s'invertiran en programes de substitució amb opiacis, a prevenir el consum de substàncies a edats primerenques, informar el consumidor i atendre el calendari de vacunes bàsic.

AJUDA A DOMICILI

Un total de 130,5 milions d'euros és els diners del qual disposarà la Direcció General de Família, Menors, Promoció Social i Voluntariat, sent la principal novetat l'estalvi que suposarà la disminució en la partida de cooperació al desenvolupament, diners que es destinarà a projectes d'accions humanitàries i ajudes d'emergència que es realitzaran de manera directa per la Conselleria. Es mantindrà tota la xarxa bàsica de serveis socials, amb un crèdit previst que possibilitarà l'atenció a tots els ciutadans de Castella-la Manxa a través de la xarxa pública de serveis bàsics. En concret, en ajuda a domicili, la dotació serà de 39,4 milions d'euros.

Amb un increment del 7,1 per cent en el seu finançament, una de les partides que creixerà el 2012 serà la de tele assistència, que arribarà als 8 milions d'euros, amb la finalitat d'incrementar el nombre d'usuaris, passant a una cobertura del cent per cent de les províncies d'Albacete i Ciudad Real i del 99 per cent en la de Toledo, avançant-se també en la resta de províncies, ha assegurat.

Segons ha dit, també es mantindrà l'aportació de la Junta per a guarda de menors en protecció, es destinaran 17 milions d'euros per a llars de prevenció de menors, primer acolliment i altres. En les capitals de província i Talavera estarà garantit el programa de punts de trobada familiar i es realitzarà una avaluació i revisió per a millorar la qualitat d'intervenció dels equips educatius de les llars de menors.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu