sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Accessibilitat a les platges i piscines. Com hauria de ser?

Platges accessibles

Pots gaudir de la piscina i de la platja com t'agradaria? L'accessibilitat a les platges, si tens discapacitat, segur que et suposa un bon repte si no comptes amb els elements necessaris per a poder accedir a la sorra i a l'aigua.

Encara que cada vegada existeixen més platges accessibles per persones amb discapacitat, moltes estan lluny de complir amb les seves necessitats. L'accessibilitat en piscines, per part seva, s'aconsegueix mitjançant unes certes adaptacions, però no tota l'oferta de piscines ofereix les mateixes facilitats.

Què és l'accessibilitat?

Quan parlem d'accessibilitat ens referim a la qualitat de fàcil accés a espais, així com l'accés a la informació i a la comunicació. Especialment, es fa referència a les persones amb discapacitat física, auditiva o comunicativa perquè aquestes són les que més dificultats es troben.

Per garantir aquest dret, existeix la Llei d'Accessibilitat Universal. Aquesta llei també regula que els espais públics i comunitaris compleixen amb uns certs requisits perquè aquests estiguin adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat. També procura que el transport públic sigui apte per a persones amb discapacitat.

Platges accessibles per a persones amb discapacitat o tercera edat.

Platges accessibles a l'actualitat

Les platges accessibles són aquestes que estan preparades amb els mecanismes i elements necessaris perquè una persona amb discapacitat pugui gaudir del sol, la sorra i l'aigua.

Actualment no existeix una platja accessible en tota la seva totalitat, sinó que hi ha zones concretes habilitades perquè una persona amb mobilitat reduïda pugui accedir a la sorra i a l'aigua.

Com haurien de ser les platges accessibles?

Les platges adaptades disposen de tots o la majoria dels següents elements per a poder garantir un bon bany a les persones amb discapacitat:

 • Pàrquing reservat per a persones amb discapacitat
 • Rampes d'accés
 • Passarel·les per a arribar a la riba
 • Lavabos i dutxes adaptats
 • Cadira de rodes i crosses amfíbies
 • Oferta d'esports aquàtics adaptats
 • Màquina NOVAF
 • Personal de suport
 • Dispositius visuals i sonors per a persones amb discapacitat visual
 • Boies i xarxes

Destaquem que hi ha platges, especialment en la costa valenciana i andalusa i, des d'aquest estiu, també a Catalunya que han anat un pas més enllà i han inclòs els següents elements:

 • La rampa de fusta fins a l'aigua s'allarga mitjançant un passamans perquè les persones puguin introduir-se a la mar amb més facilitat i sense por de caure.
 • Han disposat cadires dins de la mar, prop de la bora perquè les persones puguin estar assegudes sense por a que les onades la desestabilitzin.
 • Hi ha un tendal per a cobrir la zona de les cadires.

Platges accessibles per a persones amb cadira de rodes

Accessibilitat en piscines

Segons constitueix el Reial decret legislatiu 1/2013, el 29 de novembre, les piscines, tant públiques com comunitàries, han de ser accessibles. Així ho autoritza el Text Refós de la Llei General de Dret de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social. Aquest text obliga a realitzar les instal·lacions o obres pertinents per a acabar amb les barreres físiques.

A més, al desembre de 2017, va entrar en vigor la Llei de propietat horitzontal que determina que en una comunitat de propietaris ha d'adaptar els espais comuns de l'edifici perquè les persones amb problemes de mobilitat o amb discapacitat puguin accedir a ells.

Com hauria de ser l'accessibilitat en les piscines?

Les piscines per a ús públic i comunitari han de disposar de formes per a poder accedir a l'aigua, ja sigui amb cadires elevadores o amb elevadors mòbils. També han de disposar d'escales i baranes per a poder accedir a elles amb facilitat.

A més, per a millorar l'experiència de la persona usuària en la piscina estàs també han de disposar d'uns certs elements en matèria d'accessibilitat:

 • Lavabos, dutxes i canviadors accessibles.
 • En cas de piscina pública, tots els espais comuns han de ser accessibles: bar, restaurant o botigues. Han de tenir portes d'entrada amples entre altres característiques arquitectòniques.
 • Les vores de la bassa de la piscina han de ser arrodonides.
 • Les escales dins de la piscina han de tenir una amplària mínima de 1,20m. Tenen petjades antilliscants i una banda de color contrastat a la vora dels esglaons. Els passamans també han de ser de color contrastat i rugosos. Aquests han d'estar en tots dos costats de l'escala i a doble altura.
 • Rampes i entrades tipus platja. També s'ha de disposar de cadires amfíbies.

Solucions d'accessibilitat per a exteriors

Elevadors per a piscines

A VALIDA comptem amb diferents mecanismes per a l'entorn aquàtic:

Elevadors de piscina fixos i mòbils: AQUA

AQUA és una cadira salvaescalera per a piscines, té dues versions: la fixa i la mòbil. La versió fixa, com indica el seu nom, s'instal·la a la vora de la piscina perquè una persona amb problemes de mobilitat pugui accedir a l'aigua. Funcionen mitjançant un sistema d'aigua a pressió i estan formades per una cadira, un masteler i un mecanisme hidràulic.

En quan al sistema mòbil de AQUA té quatre versions. Són molt fàcils de transportar i serveixen tant per a piscines d'interior com d'exterior.

Solucions d'accessibilitat per a exteriors

A vegades, per a poder arribar a la piscina hi ha desnivells o escales que entorpeixen la circulació de persones amb discapacitat. Per a poder facilitar l'accés a l'espai, valora l'opció d'instal·lar un salvaescales per a l'exterior. En espais públics és molt recomanable plataformes salvaescales o elevadors de curt recorregut ja que faciliten la mobilitat a persones amb i sense cadira de rodes.

I tu què opines? Creus que encara hi ha feina per fer? Sembla que cada vegada hi ha més predisposició per a aconseguir platges i piscines més accessibles. Esperem que en un futur pròxim la realitat sigui molt més palpable.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu