sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Accessibilitat als supermercats de Madrid

Accessibilitat en supermercats de Madrid

El CERMI Comunitat de Madrid ha reclamat l'adopció de mesures d'accessibilitat en els supermercats madrilenys a favor del sector de la discapacitat i dels salvaescales.

El Comitè exposa que existeixen encara molts obstacles que dificulten l'accés i desenvolupament dels clients amb discapacitat en aquests establiments, derivats principalment del fet de no haver estat tinguts en compte a l'hora de dissenyar els entorns i els serveis que es presten.

Segons l'organització, alguns dels exemples que poden citar són l'absència de personal format sobre les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat i les pautes de comportament a seguir en el seu tracte, així com no disposar d'assistència per donar suport quan aquest sigui requerit i la impossibilitat d'ús de les pàgines web per incompliment dels requisits mínims d'accessibilitat exigits en les normes estàndard.

El CERMI Comunitat de Madrid indica que s'ha d'abandonar la idea que les persones amb discapacitat són meres perceptores de serveis, ja que també han de ser contemplades com a potencials clients. "Formar part de la societat implica gaudir dels mateixos drets que la resta dels ciutadans en igualtat d'oportunitats", subratlla.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu