sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Accessibilitat en segones residències i cases de vacances

Accessibilitat universal per a comunitats de veïns

L'accessibilitat en segones residències s'ha de garantir? La veritat és que sí i t'expliquem el perquè.

Importància de l'accessibilitat en vacances

L'accessibilitat és un dret universal i ha de ser una qualitat que puguem trobar a tot arreu. Com ha hauries de saber, hi ha molts tipus d'accessibilitat:

 • La urbanística: per adaptar l'urbanisme a les necessitats de totes les persones.
 • Arquitectònica: perquè espais públics i comunitaris siguin adequats a totes les condicions.
 • En el transport: dissenyar sistemes de transport públic per a totes les persones.
 • En comunicació: assegurar-se que qualsevol persona pot comunicar-se, especialment quan es tracta d'organismes públics.

El que ens interessa especialment en aquest article és l'accessibilitat arquitectònica en edificis i zones comunitàries, més concretament en comunitats de propietaris.

La Llei d'Accessibilitat Universal ho deixa ben clar, és obligatori per als propietaris de comunitats de veïns adequar els espais comunitaris a persones amb discapacitat motriu. Per tant, s'ha d'adequar el recinte amb rampes, ascensors o salvaescales perquè puguin transitar tranquil·lament.

A més, la Llei de Propietat horitzontal, torna a recalcar l'obligació d'adequar els accessos i instal·lacions comunitàries de comunitats de veïns i explica qui i com es paguen les obres d'adequació. Aquest és l'article de la llei explica qui té dret a demanar l'adequació de l'edifico i com han de pagar-se les despeses:

“Article deu. Punt 1, apartat B:

Tindran caràcter obligatori i no requeriran d'acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vengen imposades per les Administracions Públiques o sol·licitades a instàncies dels propietaris, les següents actuacions:

b) Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instàncies dels propietaris en l'habitatge o el local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, a fi d'assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior, sempre que l'import repercutit anualment d'aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d'aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les citades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit. També serà obligatori realitzar aquestes obres quan les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75% de l'import d'aquestes”.

Per tant, que sigui segona residència no és un impediment per a una persona amb discapacitat demanar l'adequació de l'edifici perquè, encara que sigui per un període curt de temps, la persona viu allí.

Trucs i millores d'accessibilitat a la teva casa de vacances o segona residència

Com podem garantir l'accessibilitat a la nostra segona residència aquestes vacances? Et donem diferents solucions:

Baranes i rampes per millorar l'accessibilitat

Rampes i baranes per millorar l'accessibilitat en segones residències

La normativa del Codi Tècnic d'Edificació (CTE) regula i estandarditza normes bàsiques per a edificis, a més d'explicar com garantir que siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. De tots els termes, ens quedem amb els més interessants i que es poden aplicar a casa o en comunitats de propietaris:

 • Les escales que tinguin una altura superior a 55 cm tindran un passamans, a més, si aquestes són igual o més amples que 120 cm tindran passamans a banda i banda.
 • Les escales utilitzades per a nens, persones de la tercera edat o amb discapacitat han de tenir pareda.
 • Rampes d'accés: el pendent per a una rampa de fins a 3 metres ha de ser de menys del 10%. En cas que sigui de 3 a 6 metres, el pendent ha de ser de 8%. Les rampes de més de 9 metres tindran replans intermedis.

Salvaescales per millorar l'accessibilitat en edificis comunitaris

 • Cadires puja escales o salvaescales són el producte més popular entre cases de particulars. La raó és que són còmodes i molt segures, a més de garantir la mobilitat entre plantes de persones amb dificultats per baixar i pujar escales. Són fàcils d'instal·lar, no necessiten obres i s'adapten a tota mena d’escales.
 • Plataformes salvaescales o puja escales: indicades per a persones que utilitzen cadira de rodes. Solen ser la millor opció en comunitats de veïns on hi ha graons entre l'entrada i l'ascensor. S'adapten tant a escales de tram recte com corbes.
 • Elevadors de curt recorregut: s'han convertit en molt bona opció per a comunitats de veïns perquè, a més de millorar l'accessibilitat de persones en cadira de rodes, també milloren la qualitat de vida de les persones que la utilitzen. És un sistema semblant a un ascensor i pot recórrer desnivells de fins a 3 metres d'altura.
 • Homelift o elevador domèstic: molt indicat per a cases particulars ja que ocupen menys que un ascensor, però el sistema és molt semblant. Poden recórrer fins a 4 metres d'altura i fer fins a dues parades. Són ideals tant per a persones amb problemes de mobilitat o persones en cadira de rodes.

Instal·lar un ascensor per millorar l'accessibilitat d'un edifici

Els ascensors solen ser el producte més sol·licitat per millorar l'accessibilitat d'una comunitat. Comporten certes complicacions, ja que necessiten molt d’espai per instal·lar-se, requereixen manteniment continu i inspeccions periòdiques. Tot i així, aquest sistema ofereix molta autonomia i són molt pràctics per a tots els usuaris.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu