sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Accessibilitat urbana i mobilitat reduïda a les ciutats

Accesibilitat urbana i movilitat reduïda a les ciutats

L'accessibilitat és un dret universal, per aquesta raó, els espais públics i comunitaris han d'estar adaptats a totes les persones. Però podem dir que això és una realitat? La veritat és que l'accessibilitat en ciutats avui dia està lluny de ser perfecta per a tots els col·lectius.

Què és la movilitat urbana

Entenem com a mobilitat o accessibilitat urbanes tots aquests elements que permeten moure's per l'espai públic sense dificultats.

L'accessibilitat urbana també es pot definir com la facilitat en què una persona pot accedir a l'oferta d'espais que hi ha a la ciutat. Per a això es tenen en compte que el recorregut per a aconseguir-lo no tingui cap classe de barreres que impedeix complir amb l'objectiu de l'usuari.

Què són les barreres arquitectòniques als carrers

Les barreres arquitectòniques són elements que dificulten la utilització de l'espai públic i impedeixen la inclusió d'uns certs col·lectius amb la societat. Són barreres arquitectòniques escales, rampes pronunciades, desnivells, carrers sense senyalitzar degudament, etc. Tots aquests elements dificulten el trànsit de persones amb grau de capacitat motriu limitada, així com discapacitat visual, auditiva o intel·lectual.

Barreres arquitectòniques als carrers.

Hi ha persones que, per raons vàries, tenen problemes de mobilitat de manera permanent o temporalment, tenen una discapacitat visual, auditiva o intel·lectual. Per a acreditar aquest problema aquestes persones poden demanar un Certificat de Discapacitat i accedir a beneficis socials i econòmics.

Per calcular el grau de discapacitat, abans s'ha de passar el barem de mobilitat reduïda que determina, mitjançant una puntuació, fins a quin punt la persona té dificultats de mobilitat. Per a superar el barem s'ha d'obtenir un mínim de 7 punts.

En moltes ocasions les persones tenen problemes greus de mobilitat, com per exemple paràlisi cerebral o persones amb greus deficiències intel·lectuals. En aquests casos tan clars, se supera el barem molt fàcilment. Per a poder sol·licitar el certificat de discapacitat has de dirigir-te a l'administració pública competent de la teva Comunitat Autònoma.

Tenir un certificat de discapacitat et permet obtenir la targeta d'aparcament espacial. Per a sol·licitar la targeta també has de dirigir-te a l'administració pública.

Exemples de desastres arquitectònics que afecten la mobilitat

Desgraciadament, encara existeixen molts desastres arquitectònics que impedeixen la mobilitat de moltes persones. T'expliquem els més importants.

Barreres urbanístiques

Problemes que trobem en les vies públiques:

 • Voreres estretes que impedeixen la circulació a una persona en cadira de rodes.
 • Carrers amb un pendent pronunciat que no deixa que una persona en cadira de rodes o problemes de mobilitat pugui circular amb facilitat.
 • Escales o desnivells sense cap rampa per a poder salvar-los.
 • Rampes que no compleixin amb la normativa.
 • Obstacles en la vorera.
 • Paviments amb irregularitats
 • Places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).

Barreres en els edificis

També compten els edificis públics o espais comuns d'edificis privats per a l'accessibilitat de les persones. Aquí tens una llista de problemes existents:

 • Escales o pendents en l'entrada principal.
 • Portes que no compleixin amb l'amplària mínima o que siguin giratòries.
 • Zones de pas massa estretes.
 • Paviments en mal estat, relliscós o amb catifes.
 • Recepcions amb taulells massa alts.
 • Interruptors, botons o altres elements massa alts.

Barreres en el transport públic

 • Falta de transport públic adaptat.
 • Estacions no adaptades per a poder accedir al tren o a l'andana en cadira de rodes.

Barreres en la comunicació

 • Semàfors sense senyal acústic.
 • Cartells sense escriptura en braille.
 • Sense recorreguts amb textures al terra.

Solucions i elements per a millorar la mobilitat

Existeixen moltes formes per millorar l'accessibilitat de les persones amb problemes de mobilitat. Si és possible, normalment es poden realitzar obres per a acabar amb les barreres arquitectòniques: adaptar voreres, invertir en mobiliari modern i inclusiu, construir rampes, etc.

En cas que no es pugui realitzar obres per a acabar amb els obstacles, es poden utilitzar els salvaescales. Aquests sistemes permeten salvar desnivells tant en interiors com en l'exterior. T'expliquem els més útils en espais públics o comunitaris.

Plataforma salvaescales

Les plataformes salvaescales permeten baixar i pujar escales a persones en cadira de rodes. Se solen utilitzar en les entrades dels edificis ja que són molt útils per a salvar els graons que solen haver-hi. També són molt recomanables en espais on no es pot instal·lar un ascensor o aquest no cobreixi amb les necessitats de les persones usuàries.

Aquests puja escales s'instal·len tant en interiors com en exteriors. Tenen molts opcionals per a poder cobrir totes les necessitats.

Elevadors de curt recorregut

Els elevadors de curt recorregut permeten superar desnivells de fins a 3 metres d'altura. Poden pujar persones amb i sense cadira de rodes, a més, faciliten l'accés a totes les persones ja que funcionen com un mini ascensor. S'instal·len tant en interiors com en exteriors.

Aquests elevadors verticals destaquen per tenir molt bona integració en l'entorn i també perquè compleixen amb les necessitats d'una gran varietat d'usuaris. S'utilitzen en una comunitat de propietaris, restaurants, hotels i edificis públics.

Rampes automàtiques i automatismes per a por

A VALIDA comptem amb els millors productes per a facilitar l'accés als espais a persones amb dificultats de mobilitat. T'expliquem els més interessants i que et serviran de molta ajuda:

 • RAMPA AUTOMÀTICA FACILITAS: es tracta d'una rampa robusta, molt fàcil d'instal·lar i amb plegat i desplegat automàtic. Pot salvar desnivells de fins a 200mm d'alt, per la qual cosa són ideals per a entrades amb un o dos graons que impedeixen la circulació de persones en cadira de rodes.
 • AUTOMATISMES PER A PORTES INTRA: és un sistema que permet obrir les portes sense fer esforç i automàticament. Es munta fàcilment i té moltes opcions per a accionar-la: comandament sense fil, polsador, targeta contactless o teclat numèric.

A VALIDA sabem les dificultats que tenen les persones amb mobilitat reduïda a les ciutats. Per aquesta raó, comptem amb les millors solucions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i aconseguir l'accessibilitat universal en entorns urbans.

Ciutats accessibles a Espanya

Cada any, la Comissió Europea, juntament amb el Fòrum Europeu de la Discapacitat, atorga un premi a les quatre ciutats més accessibles: Premi a Ciutat Accessible. Per a triar-les, es valora els edificis i carrers, el transport públic, les màquines expenedores i caixers, pàgines web i altres elements que permeten accessibilitat en comunicació. També es tenen en compte si les informacions facilitades: han de ser fàcils de llegir i comprendre.

Aquests premis se celebren des del 2010 i es poden presentar ciutats europees de més de 50.000 habitants. Aquestes són les ciutats espanyoles que van aconseguir un premi des que van començar els premis:

 • Àvila
 • Lugo
 • Terrassa
 • Barcelona
 • Castelló de la Plana
 • Burgos
 • Bilbao

El premi ciutat accessible d'aquest 2021 ha estat per Jönköping, de Suècia. Ha destacat per haver estat realitzant millores en tots els espais de la ciutat treballant juntament amb organitzacions de persones amb discapacitat.

L'esperit d'aquests premis és fer entendre que la discapacitat no es troba en la persona, sinó que es desenvolupa per culpa d'espais i entorns que no són accessibles per a tothom. Està en la responsabilitat de tots canviar els mecanismes actuals, que només tenen en compte un col·lectiu de la societat, perquè aquests siguin accessibles per a tots. El futur ha de ser accessible i inclusiu, a què esperes per a fer-ho realitat?

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu