sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Aena instala 250 equipos para orientar a las personas sordas

AENA instala 250 equips per a orientar a persones sordes

Font: Servimedia

Aena Aeroports ha instal·lat 250 equips de bucles o llaços d'inducció magnètica a fi de millorar l'accessibilitat i l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva. Segons va informar Aena, es tracta d'una tecnologia que permet als usuaris d'audiòfons, implants coclears i altres pròtesis auditives amb microbobina rebre la informació específica que requereixen mitjançant una transmissió neta del so des de la font a l'audiòfon. El pressupost per a aquesta actuació és de 73.875 euros i l'empresa adjudicatària és MQD (Mira Que et Dic).

La persona usuària d'audiòfon de forma 'T' interessada a rebre algun tipus d'informació (sobre el seu vol, els seus drets, sol·licitar assistència, etc.) pot dirigir-se als punts d'atenció de cada aeroport (identificats amb un cartell blau amb el símbol internacional d'usuaris d'audiòfons en posició 'T').

Per a transmetre el so de manera neta i clara, els bucles d'inducció transformen el so en un camp magnètic que és transformat novament en so per l'audiòfon.
Normalment, l'alimentador del llaç pren el senyal d'una font (un micròfon o un reproductor d'àudio), l'amplifica i emet un senyal magnètic sense soroll que és recollida per la bobina de l'audiòfon situat en posició 'T' i transformada de nou en so, proporcionant a l'usuari únicament la informació dirigida a ell.

Dels 250 bucles instal·lats, 63 són portàtils, els quals compten amb diverses hores d'autonomia, que permeten el desplaçament fins a la persona usuària de pròtesis auditives, així com el seu ús en qualsevol punt de les instal·lacions.

L'empresa MQD va sorgir a iniciativa de l'Associació de Pares de Nens Sords de Burgos (ARANS-*BUR), amb qualificació de Centre Especial d'Ocupació.

Està especialitzada en la supressió de barreres de comunicació que afecten persones amb discapacitat sensorial mitjançant subtitulat en directe, audiodescripció, intèrprets de llengua de signes i desenvolupament d'aplicacions tecnològiques, i molts dels seus tècnics tenen discapacitat auditiva.

Aena Aeroports ha instal·lat 250 equips de bucles o llaços d'inducció magnètica a fi de millorar l'accessibilitat i l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva. Segons va informar Aena, es tracta d'una tecnologia que permet als usuaris d'audiòfons, implants coclears i altres pròtesis auditives amb microbobina rebre la informació específica que requereixen mitjançant una transmissió neta del so des de la font a l'audiòfon. El pressupost per a aquesta actuació és de 73.875 euros i l'empresa adjudicatària és MQD (Mira Que et Dic).La persona usuària d'audiòfon amb manera 'T' interessada a rebre algun tipus d'informació (sobre el seu vol, els seus drets, sol·licitar assistència, etc.) pot dirigir-se als punts d'atenció de cada aeroport (identificats amb un cartell blau amb el símbol internacional d'usuaris d'audiòfons amb posició 'T').Per a transmetre el so de manera neta i clara, els bucles d'inducció transformen el so en un camp magnètic que és transformat novament en so per l'audiòfon. Normalment, l'alimentador del llaç pren el senyal d'una font (un micròfon o un reproductor d'àudio), l'amplifica i emet un senyal magnètic sense soroll que és recollida per la bobina de l'audiòfon situat en posició 'T' i transformada de nou en so, proporcionant a l'usuari únicament la informació dirigida a ell. Dels 250 bucles instal·lats, 63 són portàtils, els quals compten amb diverses hores d'autonomia, que permeten el desplaçament fins a la persona usuària de pròtesis auditives, així com el seu ús en qualsevol punt de les instal·lacions. L'empresa MQD va sorgir a iniciativa de l'Associació de Pares de Nens Sords de Burgos (ARANS-BUR), amb qualificació de Centre Especial d'Ocupació. Està especialitzada en la supressió de barreres de comunicació que afecten persones amb discapacitat sensorial mitjançant subtitulat en directe, audiodescripció, intèrprets de llengua de signes i desenvolupament d'aplicacions tecnològiques, i molts dels seus tècnics tenen discapacitat auditiva.

A més d'instal·lar els equips, aquesta empresa ha impartit formació mitjançant xerrades de sensibilització als treballadors implicats en la seva utilització sobre dificultats de les persones amb discapacitat auditiva en l'accés a espais públics, tipus de sordesa existents, els audiòfons o el funcionament dels equips instal·lats, entre altres temes.

En aquesta iniciativa Aena Aeroports ha comptat amb la col·laboració del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (*Cermi).

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu