sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Ajuda de 1000 Euros per fill amb discapacitat (Seguretat Social)

Existeix alguna ajuda econòmica en la Seguretat Social per a les persones amb un fill amb discapacitat?

 

El fet de tenir una discapacitat, no només afecta al desenvolupament diari sinó també han d'assumir-se uns costos extres per a l'adaptació de les seves necessitats quotidianes que afecten econòmicament els afectats i també als seus familiars.

Per a millorar aquesta condició, l'estat destina un import anual per a la seva assistència en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

 

També pot interessar-te: Targeta acreditativa del grau de discapacitat

 

 

Ajudes per a fills amb discapacitat al 2019

 

Actualment, hi ha diferents subvencions per a aquestes persones que tenen una minusvalidesa i per als seus familiars:

 

Ajudes per un fill amb discapacitat del 33% o més, menor de 18 anys:

 

 

En aquest cas es pot sol·licitar una ajuda anual de 1000€ per fill. No es té en compte els ingressos de la persona afectada ni de la família.

 

Ajudes per un fill major de 18 anys amb discapacitat del 65% o més:

 

 

Poden percebre's 4.704€ anuals per fill. No s'exigeix un límit de recursos econòmics.

 

Ajudes per un fill major de 18 anys amb discapacitat del 75% o més:

 

 

En aquest cas el fill a càrrec necessita ajuda d'un cuidador per al desenvolupament de les seves tasques diàries. La quantia abonable és de 7.056€ anuals per fill, sense límit de recursos econòmics.

 

 

Ajudes per grau de discapacitat

 

A més d'aquestes ajudes, també hi ha altres beneficis i prestacions que es disposen en funció del grau de discapacitat de l'usuari. Per aquest motiu, abans de realitzar qualsevol sol·licitud, és primordial disposar del certificat de minusvalidesa.

 

 

Si es té una minusvalidesa del 33% o més, pot beneficiar-se d'altres deduccions/prestacions en diferents àmbits com l'habitatge, l'ocupació o l'accessibilitat.

Si vols saber els beneficis de la discapacitat del 33% 

Quan el sol·licitant té un grau del 65% o més, a part dels beneficis citats anteriorment, també es disposen d'una sèrie de bonificacions extres i ajudes.

 

Pots trobar tota la informació a través de la web de la Seguretat Social així com fer les sol·licituds pertinents.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu