sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat

Prestacions per invalidesa

T'hem preparat una guia informativa sobre ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat. D'aquesta manera, tens explicades i classificades totes les ajudes i beneficis a les quals tens possibilitats d'accedir i beneficiar-te.

Recorda que cada Comunitat Autònoma té els seus procediments i òrgans competents per poder presentar les sol·licituds. També et recomanem demanar cita prèvia als serveis socials de la teva zona perquè puguin informar-te de quines prestacions són adequades per a tu i com demanar-les.

Prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat de la Seguretat Social

La Seguretat Social és l'òrgan governamental amb el poder d'atorgar a una persona una Prestació Econòmica d'Incapacitat. Això significa que reps, mensualment, una ajuda econòmica pel fet que una malaltia no et permet treballar amb normalitat o amb totes les teves capacitats.

Existeixen diferents tipus de prestacions i variarà en funció de la teva condició física, mental o sensorial. A més, per poder accedir a elles també necessites disposar d'un grau de minusvalidesa o discapacitat oficial.

T'expliquem quines prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat existeixen:

Incapacitat permanent parcial

La incapacitat permanent parcial es concedeix a persones treballadores que, per malaltia o accident, laboral o no, tinguin una discapacitat igual o superior al 33%. Es considera que aquestes persones poden continuar fent el seu treball habitual, però amb una certa dificultat per culpa de la discapacitat adquirida.

Incapacidad permanente total

Las personas que se le concede una incapacidad permanente parcial tienen una discapacidad que impide que sigan realizando el trabajo habitual. Por esta razón, se ven forzados a buscar otro tipo de trabajo.

Incapacidad permanente cualificada

Las personas a las que haya empeorado su condición de discapacidad pueden pedir una revisión para que les concedan la incapacidad permanente cualificada.

Incapacidad permanente absoluta

Se concede a personas que por causa de enfermedad o accidente ya no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Por culpa de su discapacidad, se considera que no pueden seguir en el mundo laboral.

Gran Invalidez

Las personas que por culpa de una enfermedad o accidente tienen una discapacidad que les obliga a tener dependencia de una persona reciben el grado de Gran Invalidez. Las personas en situación de dependencia, es evidente que ya no pueden seguir en el mundo laboral como hasta ahora.

Prestaciones económicas no contributivas por invalidez

Hay personas que, por situaciones concretas, no pueden acceder al régimen de Incapacidad permanente. En estos casos, puede que cumpla los requisitos para poder acceder a una prestación no contributiva que le permite tener un subsidio mensual. Aunque solamente está destinada a personas con discapacidad física, sensorial o psíquica igual o superior al 65%.

Ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat

Beneficis per a persones amb discapacitat

A més d'ajudes econòmiques per part del govern, les persones amb discapacitat tenen dret a certs beneficis en àmbits tan bàsics com l'habitatge, transport i la formació. Sempre que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Subvencions per a l'habitatge

Existeixen diferents subvencions per rehabilitar l'habitatge on viu o vol viure una persona amb discapacitat. El govern paga una part de les reformes perquè aquesta compleixi amb els requisits perquè sigui un lloc adequat per a la persona. L'objectiu és eliminar les barreres arquitectòniques de l'habitatge.

Subvencions per al vehicle

Hi ha subvencions per a adquirir un vehicle adaptat a una persona amb discapacitat:

  • Descompte en el preu del vehicle.
  • Descompte en el pagament d'impostos de matriculació i circulació.
  • Reducció de l'IVA.
  • Obtenció de targeta d'estacionament reservat.

També existeixen subvencions per adaptar el vehicle al que necessita la persona, independentment de si conduirà o si serà un passatger.

Subvencions per estudiar

Inclou descomptes en la matriculació d'institucions educatives, també en el material, transport i alimentació. També existeixen diferents beques destinades a persones amb discapacitat.

Subvencions per a la mobilitat

Existeixen ajudes perquè persones amb problemes de mobilitat puguin accedir a una cadira de rodes o un altre tipus de suport tècnic per poder garantir la seva independència en el desplaçament.

beneficis fiscals per discapacitat

Què implica disposar d'un grau de dependència?

Si una persona té un grau de dependència, significa que aquesta li falta autonomia per a poder fer tasques bàsiques per a la vida diària. Per poder demanar una valoració d'aquest tipus, es presenta una sol·licitud i un professional visita la llar de la persona afectada per valorar la seva condició.

Accedir a un grau de dependència també implica rebre certes ajudes econòmiques per garantir una bona qualitat de vida. Això inclou, per exemple, una ajuda per poder pagar un professional per donar suport a les tasques bàsiques de la persona sol·licitant i, en graus avançats, el govern paga un centre residencial en cas que fos necessari internar-la.

Ajudes fiscals per a familiars i persones amb discapacitat

Existeixen diferents ajudes per a familiars que tinguin a càrrec a un descendent o progenitor.

Ajudes per fills amb discapacitat

Una família en la qual hi hagi un fill amb una discapacitat igual o superior al 33% rep una renda anual:

  • Quan el fill és menor i té un grau igual o superior al 33%: 1000€.
  • Fill major de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 65%: 4747,20€.
  • Fill major de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 75%: 7120,80€.

Desgravar la declaració de la Renda per familiar a càrrec

Hi ha una deducció mínima de 1.150€ quan es té a un familiar major de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33% a càrrec. La deducció pot augmentar fins als 2500€ en cas que sigui una persona de més de 75 anys.

Per a això s'han de complir amb dos requisits. El primer, la persona major o amb discapacitat ha de conviure amb el sol·licitant. La segona, la persona a càrrec no pot rebre una renda superior a 8000€ i no poden presentar la Declaració de la Renda pel seu compte amb rendes superiors a 1800€.

A més d'això, també existeixen diferents ajudes per tenir una persona gran a càrrec.

Ayudas fiscales para personas con discapacidad

Estas son las ayudas fiscales más interesantes para personas que tienen una discapacidad declarada igual o superior al 33%:

Además, para las personas con discapacidad, existe la Ley de Integración Social que establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu