sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Barems de mobilitat reduïda. Què són i com es calculen

Barem de movilitat reduïda i tarjeta d'aparcament especial

Tens una mobilitat reduïda? Coneixes a una persona amb una discapacitat? Informa't sobre els barems de mobilitat reduïda i com poden beneficiar-se les persones discapacitat (PMR).

Què és el barem de mobilitat reduïda?

El barem de mobilitat reduïda avalua el grau de capacitat motriu d'una persona amb discapacitat per a la seva mobilitat i desplaçament. Per a determinar el grau d'afectació en la mobilitat d'una persona, es determina una puntuació que, mitjançant uns paràmetres objectius, determina l'administració.

El barem de mobilitat és necessari per a poder adquirir el Certificat de Discapacitat. D'aquesta manera, podrà beneficiar-se de prestacions locals, autonòmiques i estatals.

Una persona té mobilitat reduïda quan es determina que el seu grau de discapacitat és igual o superior al 33%. Es considera que aquest mínim s'aconsegueix quan es té dificultats per a usar transport públic o transports col·lectius o si es té problemes de deambulació.

”

Per a usuaris de cadira de rodes, bastons o persones que deambulen, però presenten conductes agressives o difícils de controlar per culpa d'una malaltia, l'administració concedeix directament el Certificat de Discapacitat.

En canvi, per a persones que no es trobin en cap dels casos anteriors, s'ha de fer un càlcul objectiu del seu barem de mobilitat. Per a això, es té en compte una sèrie de factors i l'existència de dificultats per a poder moure's en ells:

 • Com deambula en terreny pla.
 • Com deambula en un terreny amb obstacles.
 • Pujar i baixar escales.
 • Sobrepassa un graó de 40 cm.
 • Se sosté dempeus en la plataforma d'un mitjà normalitzat de transport. 

Per a aconseguir el grau, s'ha de tenir un resultat final del càlcul igual o superior al 7.

On trobem reflectit el barem de mobilitat reduïda?

Es reflecteix el barem de mobilitat reduïda d'una persona en el Certificat de Discapacitat. Aquest certificat el concedeix l'Administració Pública i, una vegada concedit, la persona té accés a beneficis socials, econòmics, serveis de salut, programes d'educació i participació.

Per a saber quins avantatges hi ha, s'ha de contactar amb el departament específic de cada Comunitat Autònoma ja que cadascuna té competències en política social.

”

Com calcular el grau de minusvalidesa

Segons el Real Decret 1971/1999, per a calcular el grau de minusvalidesa d'una persona es tenen en compte com està afectada la mobilitat en accions bàsiques i quotidianes a la vida: menjar, aixecar-se, banyar-se, vestir-se, arreglar-se, control d'esfínters, traslladar-se de la cadira al llit i pujar i baixar escales.

Tots aquests factors estan puntuats de l'1 (sent lleu el grau de dificultat per a dur a terme l'acció) fins al 3 (que representa una dificultat molt elevada). En sumar les diferents puntuacions aquestes han de donar un mínim de 7 punts per a poder adquirir, almenys, un 33% de discapacitat.

Com s'obté i qui ho atorga?

Per a tenir un barem de mobilitat reduïda s'ha d'acudir als serveis socials de la teva població. Des d’allà podran resoldre dubtes i informar dels tramitis que s'ha de realitzar. Serà un tribunal mèdic competent de la zona on resideix la persona que el sol·licita qui determinarà quin grau té.

Tramitació del barem de mobilitat reduïda

Com hem comentat, la tramitació del barem de mobilitat reduïda es farà de manera diferent en funció de la Comunitat Autònoma on es troba la persona.

Per a informar-se degudament, el millor és demanar cita en els serveis socials de la teva població. D'aquesta manera et diran quins passos s'ha de seguir i t'ajudaran en el procés.

Beneficis per mobilitat reduïda i discapacitat

En funció de la Comunitat Autònoma poden variar les ajudes que pot rebre una persona amb una discapacitat declarada. A més, aquestes ajudes també poden variar en funció del grau de discapacitat. T'expliquem les que se solen repetir en totes les comunitats autònomes.

Per a graus molt elevats de discapacitat, la persona pot rebre prestacions econòmiques ja que pot arribar a demanar la Incapacitat permanent total. Hi ha avantatges per a adquirir un habitatge o un vehicle adaptat.

Altres beneficis de tenir un certificat de discapacitat:

 • Targeta d'aparcament especial.
 • Targeta especial d'aparcament europea: per a poder aparcar en espais destinats a vehicles de persones amb mobilitat reduïda quan s'està fora d'Espanya.
 • Sol·licitud de reserva d'espai per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. (Es determina una plaça d'aparcament prop de l'habitatge de la persona per al seu vehicle, encara que no és privativa).

 

”


A més,
les persones amb discapacitat tenen avantatges en la declaració de la renta. També hi ha ajudes per a l'adaptació de l'habitatge habitual. Els avantatges varien en funció del grau de discapacitat que tinguin.

Aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i Targeta especial PMR

Com hem dit, les persones amb problemes de mobilitat amb un barem declarat tenen dret a demanar el certificat de mobilitat per al seu vehicle. Per a poder demostrar que aquest vehicle és d'una persona amb discapacitat, s'ha de demanar la Targeta Especial d'Aparcament a PMR.

Es concedeixen exclusivament a aquestes persones que tinguin problemes de mobilitat. Hi ha dues opcions per a aconseguir-les, bé són persones amb problemes de mobilitat i conductores d'un vehicle. O bé per a aquestes persones que transporten un vehicle que utilitza una persona que no pot conduir i tenen un grau de discapacitat.

Aspectes importants de la Targeta Especial d'Aparcament:

 1. És personal i intransferible.
 2. S'ha de col·locar en el parabrisa i de manera visible.
 3. Amb ella es pot aparcar en zones d'aparcament blaves o verdes de manera gratuïta. També es pot aparcar en càrrega i descàrrega.
 4. No es pot aparcar en llocs que estiguin determinats per la llei de circulació i de trànsit.

Com veus, a nivell espanyol, es consideren una sèrie d'avantatges a les persones amb mobilitat reduïda. Si tens un grau de discapacitat o coneixes a una persona amb discapacitat, informa't bé de tots els avantatges que hi ha disponibles.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu