sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Bateries d'alt rendiment en cadires salvaescales

Mantenimiento de las baterías de las sillas salvaescaleras.

Les cadires salvaescaleras estan equipades amb bateries d'alt rendiment per a assegurar el bon funcionament de la cadira, també en el cas que es produeixin talls de llum. Això és el que has de saber de les bateries integrades a aquestes solucions per a l'accessibilitat.

¿Por qué las sillas salvaescaleras tienen baterías?

Les cadires salvaescaleras estan dissenyades per a ajudar les persones amb mobilitat reduïda a superar obstacles en la seva llar, com a escales. Aquestes cadires solen estar equipades amb bateries per diverses raons:

  • Independència de la font d'alimentació principal: Les bateries permeten que les cadires salvaescales funcionin de manera independent del corrent elèctric principal. Això és crucial en cas de talls d'energia, ja que les persones no voldrien quedar-se atrapades en les escales si no poden utilitzar la cadira salvaescales.
  • Seguretat i continuïtat: Les bateries garanteixen un subministrament constant d'energia, la qual cosa és essencial per a la seguretat de l'usuari. Si les cadires salvaescales depenguessin únicament del corrent elèctric de la xarxa, qualsevol interrupció podria posar en risc la seguretat de la persona que utilitza la cadira.
  • Facilitat d'instal·lació: La presència de bateries facilita la instal·lació de les cadires salvaescales, ja que no és necessari realitzar modificacions extenses en la infraestructura elèctrica de la llar. Això també les fa més versàtils i adaptables a una varietat d'entorns.
  • Facilitat de manteniment: Les bateries recarregables són relativament fàcils de mantenir i reemplaçar quan sigui necessari. Això simplifica les labors de manteniment de la cadira salvaescales i assegura que estigui llesta per al seu ús en tot moment.
Salvaescales amb bateries a casa

Este es el tipo de batería que tiene una silla salvaescaleras

Les bateries de 24V DC (volts de corrent continu) són comunament utilitzades en cadires salvaescales per proporcionar l'energia necessària per al seu funcionament. Aquestes bateries solen ser del tipus recarregable i poden ser de diferents tecnologies, com les de plom-àcid segellades (AGM o de gel) o les d'ió de liti. Aquí tens una explicació general sobre les característiques i el funcionament de les bateries de 24V DC en una cadira salvaescaleras:

  • Voltatge i corrent continu (DC): El voltatge de 24V indica que la bateria subministra electricitat a una tensió de 24 volts. El corrent continu (DC) significa que l'electricitat flueix en una sola direcció constant, la qual cosa és apropiat per al funcionament de motors elèctrics, com els que es troben en les cadires salvaescaleras.
  • Recàrrega: La capacitat de recàrrega és una característica clau de les bateries de 24V DC. En el cas de cadires salvaescales, aquestes bateries es recarreguen quan la cadira està en una posició d’estacionament o quan no està en ús. Això garanteix que la cadira estigui llesta per al seu funcionament quan es necessiti, fins i tot si ha estat inactiva durant un període prolongat.
  • Independència de la font d'alimentació principal: L'elecció d'una bateria de 24V DC permet que la cadira salvaescales funcioni de manera independent de la font d'alimentació principal. Això és essencial per a garantir que la cadira pugui continuar operant fins i tot en situacions de talls d'energia, proporcionant així una major seguretat i conveniència per als usuaris.
  • Durada de la bateria: La durada de la bateria dependrà de diversos factors, com la capacitat de la bateria, l'eficiència del sistema i l'ús específic de la cadira. En general, s'espera que les bateries de 24V DC proporcionin suficient energia per a múltiples trajectes abans de requerir recàrrega.

Manteniment de la bateria d'una cadira salvaescales

És important col·locar la cadira en el punt d'estacionament perquè es carreguin les bateries quan no s'usa. Amb això sempre t'assegures que estiguin completament carregades per a quan les tornis a fer servir.

És recomanable usar la cadira amb regularitat, perquè d'aquesta manera t'assegures que les bateries tinguin un ús regular. En cas que la cadira quedi estacionada durant un període molt llarg de temps (mesos), llavors és convenient contactar amb el servei tècnic de VALIDA (900414000) perquè et diguin com has de procedir.

Tipus de bateries pels salvaescales

A més, en el nostre servei de manteniment els tècnics sempre revisen l'estat de les bateries per a poder detectar que estiguin funcionant correctament i no donin problemes en un futur.

Tècnics especialistes en el canvi de bateries

El canvi de les bateries en una cadira salvaescales és un procediment crucial que ha de dur-se a terme per un tècnic especialitzat per diverses raons fonamentals. En primer lloc, les bateries són components essencials per al funcionament adequat de la cadira, proporcionant l'energia necessària per al motor i garantint la mobilitat de l'usuari. Un tècnic especialitzat té el coneixement necessari per a seleccionar les bateries adequades que s'ajustin a les especificacions del model de la cadira salvaescales, assegurant així un rendiment òptim.

A més, el canvi de les bateries implica remenar components elèctrics i connexions que requereixen un coneixement tècnic específic. Un tècnic capacitat comprèn les mesures de seguretat necessàries per a evitar riscos elèctrics i assegurar un reemplaçament sense problemes. Les bateries poden contenir substàncies químiques i materials que requereixen una manipulació adequada i una disposició final respectuosa amb el medi ambient. Un tècnic especialitzat sap com tractar aquests aspectes de manera segura i complir amb les regulacions ambientals aplicables.

La instal·lació i el canvi de bateries també poden estar subjectes a garanties i polítiques del fabricant. La intervenció d'un tècnic especialitzat garanteix que el procés compleixi amb les especificacions del fabricant, la qual cosa pot ser crucial per a mantenir la validesa de la garantia i protegir la inversió de l'usuari.

Així mateix, un tècnic especialitzat pot diagnosticar possibles problemes addicionals durant el canvi de les bateries i dur a terme les reparacions necessàries. Aquest coneixement addicional pot prevenir futurs errors i assegurar un funcionament segur i eficient de la cadira salvaescales.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu