sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Beneficis de la discapacitat del 65 per cent: Pensió i ajudes

Beneficis de la discapacitat del 65 per cent

Quins beneficis existeixen per a una discapacitat del 65 per cent? Et mostrem quins tipus de pensions i ajudes hi ha avui dia.

Per a fer una mica més fàcil la vida de les persones amb alguna discapacitat reconeguda, existeixen diferents bonificacions i ajudes econòmiques per a intentar millorar les condicions que aquesta situació implica.

Per això, en aquest article t'expliquem algunes dels beneficis més rellevants.

 

Quines ajudes existeixen per a una discapacitat reconeguda?
 

Les persones amb un certificat de discapacitat, i depenent del grau de dependència que presenten, poden optar a diferents beques i ajudes. Normalment, es distingeix entre dos grups per a qualificar el percentatge de minusvalidesa:

- Discapacitat reconeguda entre el 33% i el 64%.

- Discapacitat reconeguda entre el del 65% o major.

A partir d'aquests percentatges, poden recórrer a diferents beneficis per discapacitat de caràcter social, laboral i fiscal (entre altres).

Les persones amb discapacitat del 33% o superior poden optar a ajudes fiscals relacionades amb l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques, l'exempció de l'impost de circulació i reducció de l'IVA en la Declaració de la Renda. A més, també poden beneficiar-se en algunes àrees com: 

 • Habitatge. 
 • Automòbils. 
 • Rehabilitació. 
 • Mobilitat. 
 • Educació.

Si necessites saber tots els beneficis de la discapacitat del 33% o més, t'ho expliquem de forma detallada en aquest enllaç.

  

 

Drets de la discapacitat del 65 per cent  

Quan el sol·licitant té un grau del 65% o més, a part dels beneficis citats també disposen d'una sèrie de bonificacions extres:  

 •  S'apliquen uns descomptes especials en trens de Rodalia i en les Grans línies amb la targeta Daurada de RENFE. Aquesta reducció de l'import també pot aplicar-se al seu acompanyant. Així mateix, poden beneficiar-se d'aquesta targeta els persones que siguin pensionistes majors de 18 anys o en situació d'incapacitat física o psíquica permanent, total, absoluta o gran invalidesa i persones amb més de 65 anys.
   
 •  Si les persones tenen un 65% o superior de discapacitat disposen d'una pensió contributiva per invalidesa. Si el grau és de 75% o més, posseeixen un increment del 50% en la quantia econòmica. Optar a aquesta pensió és aplicable si has residit a Espanya o en algun estat de la Unió Europea durant un període de 5 anys, 2 dels quals han de ser consecutius i imminentment previs a la data de sol·licitud. Una altra premissa per a disposar d'aquesta pensió és tenir una edat de 18 i 65 anys i disposar d'una renda inferior a 5.4880€ en còmput anual.
   
 • Abonament social de telefònica amb una reducció de la quota d'instal·lació i un abonament per a pensionistes per minusvalidesa que no superin la renda establerta.
   
 •  Possibilitat de jubilació anticipada sense reduir la pensió de la persona afectada. Aquesta deducció de l'edat de jubilació dependrà del període treballat amb aquesta minusvalidesa. A major temps treballat, major serà la bestreta per a la jubilació.
   

Sempre és aconsellable demanar assessorament a l'organisme competent perquè puguin valorar la teva situació i recomanar-te d'acord a les teves necessitats específiques i informar-te sobre els passos a seguir per a sol·licitar les diferents ajudes.


Tipus d'incapacitat per a sol·licitar la baixa laboral

Quan necessitem demanar una baixa laboral per incapacitat, ja sigui per malaltia o accident, existeixen quatre grups destacats depenent de l'estat de la persona sol·licitant.

• Incapacitat permanent parcial: pot fer el seu treball però amb un rendiment no inferior al 33%.

• Incapacitat Permanent total: malaltia o accident que no li permet fer les tasques fonamentals de la seva professió habitual.

• Incapacitat permanent absoluta: a causa de la seva malaltia o lesió, el treballador no pot fer cap treball. En aquesta incapacitat, pot cobrar-se el 100% de la Base Reguladora.

• Gran invalidesa: no pot fer cap treball i a més necessita ajuda d'una altra persona per al desenvolupament del seu dia a dia.

Si necessites més informació sobre aquest tema, pots llegir l'article: Taula de malalties per a incapacitat permanent absoluta.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu