sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Beneficis d'una relació entre nets i avis

La relació entre avis i nets és considerada com una relació especial i valuosa per molts experts en psicologia i sociologia. Això es deu al fet que aquesta relació té un impacte positiu en la vida de totes dues parts, així com en la dinàmica familiar en general.

Els avis poden exercir un paper fonamental en la vida dels seus nets, proporcionant-los saviesa, experiència i perspectiva sobre la vida. Al mateix temps, els nets poden oferir als seus avis una font d'alegria, entusiasme i vitalitat.

La relació entre avis i nets és especial perquè proporciona una font única de connexió emocional, suport i aprenentatge. Aquesta relació també pot ser beneficiosa per a la dinàmica familiar en general, la qual cosa la converteix en una part important del teixit social i cultural de moltes societats.

Per què és tan especial la relació entre avis i nets?

Per als avis, l'arribada dels nets suposa una renovació personal en la majoria dels casos. Se senten més joves i actualitzats quan tenen relació amb els nens i molts d'ells considera que les seves vides adquireixen un nou significat.

D'altra banda, els avis no tenen la pressió de portar la criança dels nets, ja que això és el treball dels pares. En conseqüència, viuen l'experiència amb més llibertat, sense pors, perquè que ja tenen experiència amb nens i sense la pressió que tenen els pares d'exercir la criança dels seus fills.

Quan els nets estan amb els seus avis, reben menys ordres, tenen menys obligacions i viuen experiències diferents que amb els seus pares. En moltes ocasions, els avis passen a ser una font de suport i també confidents, guies i amics.

Què busquen els nets dels avis?

Els avis poden donar moltes coses als nets, per exemple:

 • Formes d'entreteniment diferents: determinar visites recurrents per a passar temps de qualitat amb els avis. No sols és important veure’s quan és un dia especial, és bonic trobar temps més enllà dels dies assenyalats.
 • Ser un confident: escoltar i entendre els problemes dels petits és important per a ells. Saber que tenen més adults amb qui confiar.
 • Transmetre suport: formar equip com a família per ajudar-se entre tots.
 • Valorar les opinions i perspectiva: apreciar l'opinió d'una persona, independentment de la seva edat, crear vincles i oferir una altra manera de créixer personalment.
 • Ser assertius: poder expressar-nos de manera adequada amb els nens per a poder expressar les opinions i sentiments.

Beneficis de la relació entre avis i nets

Existeixen molts beneficis de crear una bona relació familiar entre nets i avis. De fet, els llaços familiars són molt importants, no solament per als petits, sinó també per als adults. Gràcies a ells, aconseguim el següent:

 1. Transmissió de valors i saviesa: Els avis poden compartir les seves experiències de vida, coneixements i valors amb els seus nets, la qual cosa pot ajudar-los a aprendre i créixer.
 2. Ajuda en l'educació i cura dels nets: oferir ajuda en la cura i l'educació dels nets, la qual cosa pot alleujar la càrrega dels pares i permetre que els avis exerceixin un paper important en la vida dels seus nets.
 3. Proporcionar un sentit de continuïtat i estabilitat: Els avis poden proporcionar un sentit de continuïtat i estabilitat en la vida dels seus nets, especialment en moments de canvi o estrès familiar.
 4. Major felicitat i benestar: Les relacions positives entre avis i nets poden contribuir a una major felicitat i benestar en tots dos, reduint l'aïllament social i proporcionant una font de suport emocional.
 5. Millor salut mental i física: Les relacions entre avis i nets poden contribuir a una millor salut mental i física, ja que els nets poden proporcionar una font de motivació i suport per als avis, i viceversa.
 6. Creació de records i tradicions familiars: Els avis poden exercir un paper important en la creació de records i tradicions familiars per als nets, la qual cosa pot ser una font de connexió i suport al llarg del temps.

Passar temps amb els avis

A més, des de la perspectiva psicològica els llaços familiars ens aporten:

 1. Sentiment de pertinença: poden proporcionar un sentit de pertinença i connexió amb altres membres de la família, la qual cosa pot augmentar l'autoestima i la sensació d'identitat.
 2. Suport emocional: poden proporcionar suport emocional en moments d'estrès, tristesa o incertesa, la qual cosa pot reduir l'ansietat i la depressió.
 3. Sentit de seguretat: poden proporcionar un sentit de seguretat i protecció, especialment en situacions de perill o crisi.
 4. Més autoestima: poden contribuir a més autoestima, ja que poden proporcionar una font de retroalimentació positiva i suport emocional.
 5. Desenvolupament d'habilitats socials: proporcionen una oportunitat per al desenvolupament d'habilitats socials, com la comunicació, l'empatia i la resolució de conflictes, que poden ser beneficioses en altres àrees de la vida.
 6. Reducció de l'estrès: poden reduir l'estrès en proporcionar un sistema de suport que ajudi a fer front a situacions difícils o problemes.
 7. Prevenció de malalties mentals: poden contribuir a la prevenció de malalties mentals, com la depressió i l'ansietat, en proporcionar una font de suport emocional i una xarxa d'ajuda social.

En general, els psicòlegs veuen la relació entre avis i nets com una font important de connexió emocional i suport, que pot tenir beneficis positius a llarg termini per a totes dues parts.

Pot ser que t'interessi:

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu