sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Caigudes a casa, els accidents més comuns

Caída en el hogar personas mayores

Diferents estudis han evidenciat que les caigudes a casa són dels accidents més freqüents. A més, s'ha constatat que l'edat és clarament un factor de risc, sent les persones de més de 80 anys les més perjudicades. Els estudis rebel·len que a partir dels 70 les caigudes dins de casa s'incrementen considerablement amb l’agreujant que moltes persones grans viuen soles.

Les caigudes, la principal causa d'accidents

En molts països, incloent-hi Espanya, les caigudes en la llar representen una de les principals causes de lesions en persones majors de 65 anys. Segons informes d'organismes de salut i seguretat, al voltant d'un terç de les persones de més de 65 anys experimenten almenys una caiguda a l'any.

Les caigudes poden resultar en lesions que van des de lleus fins a greus, com a fractures d'ossos, contusions, traumatismes cranials i lesions en les articulacions. Algunes dades indiquen que una proporció significativa de les admissions hospitalàries de persones grans està relacionada amb lesions per caigudes.

Risc de caigudes en persones grans.

Encara que les caigudes rares vegades són la causa directa de mort en persones grans, poden contribuir a una deterioració de la salut general i disminuir la qualitat de vida. A més, en alguns casos, les complicacions derivades de les caigudes poden tenir conseqüències fatals.

El 80% dels accidents són domèstics

L'OMS (Organització Mundial de la Salut) s’ha adonat, amb diferents estudis realitzats, que el 80% dels accidents que es produeixen són domèstics. Es calcula que, a tot el món, 424.000 moren a causa de caigudes i en països desenvolupats el 26% de les caigudes s'atribueixen en l'entorn, tant dins com fora de casa.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar unes dades que fan reflexionar sobre la seguretat, ja que, segons ells, el 2021 les caigudes accidentals van ser la segona causa de mort no natural. En concret, es van registrar un total de 3.655 persones mortes per caigudes. A més, van demostrar amb dades que dues de cada tres morts per caigudes eren majors de 80 anys.

Grups d'experts de la Universitat d'Oxford incideixin en la necessitat d'assessorar les persones grans a aprendre com prevenir i tractar les caigudes. A més, insten a poder identificar a aquells amb més risc per poder evitar accidents a causa de la seva condició.

Accidents dins de casa

És evident que l'edat és un factor de risc que multiplica les morts per caigudes accidentals. A més, s'ha constatat que la llar és l'epicentre del problema majorment perquè la majoria dels habitatges no s'han adaptat a les necessitats que tenen les persones de la tercera edat. Experts consideren que dins de la llar d'una persona major s'ha de considerar instal·lar barres per a poder agarrar-se en espais com el bany i passadissos i substituir la banyera per un plat de dutxa.

A més, s'aconsella a utilitzar el suport d’un bastó quan les condicions físiques de la persona ho requereixen. Moltes persones adultes no volen, però realment el necessiten. El més preocupant de tot, és que hi ha massa persones d’avançada edat que viuen soles, cosa que el risc de caure's i quedar-se al terra sense poder ser assistides per ningú és molt elevat. En aquests casos, hi ha persones que poden passar-se hores o dies fins que un familiar o veí dona l'avís.

Tristament, diferents hospitals espanyols, conclouen que tan sols el 50,3% de les persones grans que pateixen una caiguda poden ser independents després de la recuperació. A més, més del 18% necessita, posteriorment, una ajuda per a poder moure's.

Quins són els accidents més comuns a casa?

Els accidents a casa són una preocupació important, especialment per a les persones de més de 65 anys, ja que poden tenir un major risc degut a factors com la disminució de la mobilitat, la visió i altres problemes de salut. Alguns dels accidents més comuns a les cases espanyoles relacionats amb persones més grans de 65 anys inclouen:

  1. Caigudes: Les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones d’avançada edat. Poden ocórrer a causa de terres relliscosos, catifes mal col·locades, escales sense baranes adequades o falta d'il·luminació en àrees clau.
  2. Cremades: Els accidents en la cuina, com ara les cremades, són comunes. Poden ocórrer en manipular electrodomèstics, líquids calents o al cuinar. La falta d'atenció o problemes de coordinació poden augmentar el risc.
  3. Accidents al bany: Les relliscades i caigudes en el bany són freqüents. La instal·lació de barres de suport, catifes antilliscants i l'eliminació d'obstacles poden ajudar a prevenir aquests accidents.
  4. Intoxicació alimentària o medicació: La confusió en la presa de medicaments o en la preparació d'aliments pot portar a la intoxicació. És important organitzar adequadament els medicaments i seguir les indicacions del metge. A més, s'han de prendre mesures per a garantir la seguretat alimentària.
  5. Incendis domèstics: Els accidents relacionats amb incendis poden passar a causa de curtcircuits elèctrics, oblit de dispositius elèctrics encesos, o ús indegut d'aparells elèctrics. La instal·lació de detectors de fum i la revisió periòdica dels sistemes elèctrics poden ajudar a prevenir incendis.
  6. Lesions per objectes caiguts: Les persones grans poden estar en risc de lesions si els objectes, mobles o altres elements cauen sobre elles. Organitzar els espais de manera segura i assegura els mobles pesats pot reduir aquest risc.
  7. Accidents relacionats amb la mobilitat: Les persones grans sovint experimenten problemes de mobilitat, la qual cosa augmenta el risc d'ensopegades i caigudes. És important adaptar la llar per a facilitar el moviment, com la instal·lació de passamans i l'eliminació d'obstacles.
  8. Accidents amb eines i objectes esmolats: La manipulació d'eines, ganivets o objectes esmolats pot portar a talls o lesions. L'atenció i la cura en usar aquests elements són fonamentals.

T'interessa saber:

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu