sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Com combatre la solitud en gent gran

Persones grans soles

La solitud en gent gran és un tema invisible, però molt present en la nostra societat. Aquest problema psicològic afecta més de la meitat de la població de més de 80 anys i comporta repercussions negatives per a la salut física i mental. A més, hi ha persones que comencen a sentir solitud a partir de la seva jubilació.

Cada vegada som més conscients de com afecta la solitud en una persona, però encara ens sentim perduts alhora de poder combatre-la. Per aquesta raó, t'expliquem com afrontar aquesta situació.

Què és la solitud en ancians i la síndrome de la solitud

La solitud es defineix com el convenciment d'estar exclòs o no tenir accés a interaccions creant una condició de malestar emocional ja que la persona no se sent compresa o bé se sent rebutjada. També pot sentir que no té companyia per a fer certes activitats.

Es pot distingir entre dos tipus de solituds: la solitud objectiva i la solitud subjectiva. La primera no sempre implica un sentiment desagradable i fa referència a la falta de companyia, tot i que en alguns casos pot ser buscat. La segona sí que presenta un sentiment desagradable: les persones se senten soles i no és una situació buscada.

D'altra banda, existeix el síndrome de la solitud, que és un estat psicològic que surt a conseqüència de certes situacions relacionades amb la participació d'activitats dins de la societat i fracàs en la vida.

Persona gran pensativa.

La IMSESO ha fet un estudi que calcula que 6 de cada 10 persones de la tercera edat tenen solitud no desitjada, és a dir, solitud subjectiva.

Què és solitud no desitjada?

Com t'hem comentat, la solitud en les persones majors no desitjada o subjectiva és aquella que apareix sense ser buscada o desitjada. Això significa que per raons vàries aquesta persona queda aïllada de la societat i sent que no hi ha persones que puguin participar en certes activitats amb ella.

Aquesta falta de contacte de manera involuntària pot portar a la depressió, deterioració cognitiva o fins i tot l'aparició d'altres patologies. A més, s'ha demostrat que, en arribar a la tercera edat, es viuen més experiències que poden danyar la salut mental També poden existir certes patologies que provoquin l'aïllament forçat de la persona, ja que al sentir dolor o molèsties pot ser que no tingui ànims per sortir de casa.

Factors de risc de la solitud

Existeixen diferents situacions que poden provocar el sentiment de solitud no desitjada a les persones:

 • La síndrome del niu buit: els fills abandonen la llar familiar per a independitzar-se.
 • Poca relació familiar.
 • Mort de la parella.
 • La jubilació: moltes persones grans se senten desplaçats de la societat.
 • Falta d'activitats.

Què fer si et sents sol

Problemes de salut associats a la solitud d'ancians

La solitud és dolenta per a la salut, així que l'aïllament social augmenta el risc de morir prematurament i escurça l'esperança de vida. A causa d'aquesta relació directa, les persones majors tenen més risc de patir alguna malaltia. Les patologies a nivell físic i mental associades a la solitud són:

 • Demència
 • Hipertensió
 • Malalties cardiovasculars
 • Diabetis
 • Infeccions
 • Depressió
 • Pèrdua d'audició.

Què fer si una persona gran se sent sol

La responsabilitat per pal·liar la solitud, no solament la trobem a les mans de la persona que se sent sola, sinó també del seu nucli de convivència (familiars i amics). Per començar a solucionar aquest problema, el més important és que la persona s'adoni d'aquest sentiment i vulgui sortir-ne. Per això s'ha de buscar què pot haver provocat aquest aïllament per poder revertir-lo. En cas de no saber com afrontar aquesta situació, un psicòleg pot ajudar a trobar aquesta causa.

Moltes vegades, la sensació de solitud apareix després de la jubilació. Moltes persones senten que ja no formen part de la societat i poden sentir-se aïllades. Existeixen moltes opcions per a revertir aquesta situació, per exemple, hi ha persones que fan activitats de voluntariat. Unes altres decideixen fer activitats que abans de la jubilació no podien fer per falta de temps.

Portar un envelliment actiu combat els problemes de solitud. Fer activitats i sentir-se ocupat i realitzat canvia a millor l'estat d'ànim d'una persona.

També existeixen moltes associacions que lluiten per a combatre la solitud en persones de la tercera edat. Un exemple d'això és “Amics de la gent gran” que ofereixen serveis de cuidadors de persones. Compten amb més de 2600 voluntaris i atenen a gairebé 2600 persones grans.

Consells per a combatre la solitud

Existeixen diferents opcions per evitar la solitud, tantes com persones i gustos hi ha. Hem de trobar la manera de mantenir-se actiu i en societat en funció dels gustos i costums de cada un. Segons diferents estudis de la IMSERSO, el 28% de les persones grans combaten la solitud amb la televisió o surten a passejar. Tristament, poques persones opten per a activitats que poden crear l'efecte contrari de la solitud: parlar amb els veïns, anar a bars o cafeteries, anar a un centre de persones jubilades o bé a una residència de gent gran.

Altres formes que existeixen per mantenir un envelliment actiu és la família, que sol tenir un paper molt important. Mantenir el contacte amb els familiars és un recurs clau per lluitar contra la solitud, també el paper d l’avi pot ser un recurs clau perquè la persona tingui un paper actiu.

Consells per combatre la solitud

Si es compta amb un grup d'amistats és molt interessant poder comptar amb ells per a realitzar activitats conjuntes i tenir relacions socials. Aquestes activitats poden ser molt variades: fer esport, quedar per parlar o fer viatges de l'IMSERSO entre moltes altres opcions.

Una altra opció molt interessant són les activitats de voluntariat ja que les persones que senten que han quedat apartats de la societat a causa de la jubilació, poden reprendre aquest sentit d'utilitat en la societat convertint-se en voluntari.

Ara, més que mai, estan sorgint moltes opcions per poder portar un envelliment actiu i millorar la qualitat de vida. Molts ajuntaments organitzen activitats per a persones majors de 65 anys, ja siguin activitats culturals, cursos educatius o activitats físiques. Fins i tot hi ha universitats que ofereixen classes a persones de la tercera edat que vulguin reprendre els estudis.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu