sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Com evitar el risc de caiguda en persones majors?

La possibilitat de caure augmenta amb l'edat i les seves conseqüències són pitjors amb els anys. El 30% de les persones de més de 65 anys i el 50% dels quals superen els 80 anys cauen almenys una vegada a l'any.

Normalment les causes i factors de risc que influeixen a una caiguda són la conseqüència de processos multifactorials que vénen determinats tant per la persona com pel seu entorn. Moltes vegades ve determinat per una deterioració cognitiva que altera la percepció i orientació de l'espaciotemporal i també de problemes neurològics que afecten el temps de reacció.

Per a evitar aquests accidents i les conseqüències que poden ocasionar, es recomana realitzar activitat física controlada amb regularitat. Es recomana caminar 30 minuts cinc o més dies a la setmana o sumar períodes d'almenys 10 minuts tres vegades al dia.

També és primordial realitzar un bon seguiment del seu estat de salut i control de la medicació.

La il·luminació en el domicili ha de ser suficient sense arribar a enlluernar, ja que una casa ben il·luminada ajuda a no ensopegar amb objectes que no són fàcils de veure. És important disposar de dispositius de suport com a bastons i caminadors que ajudin a augmentar la base de sustentació i de suport. En el bany, és millor un plat de dutxa que una banyera, disposar de barres per a subjectar-se i que el sòl sigui antilliscant.

Han d'evitar-se els terres irregulars i relliscosos, amb desnivells i desperfectes. També és important eliminar qualsevol barrera arquitectònica que pugui entorpir la marxa, sobretot a les zones de pas.

Válida sin barreras proporciona ajudes tècniques per a la supressió de qualsevol desnivell vertical i d'aquesta manera augmentar l'autonomia i seguretat de les persones d'avançada edat.

Font: geriatricarea.com

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu