sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Com prevenir l'Alzheimer? És possible?

Com prevenir l'Alzheimer

Arribada a certa edat, pot ser que hagis notat que et costa trobar les paraules que volies dir o t'oblides fàcilment d'alguns detalls o del que volies fer. En moltes ocasions no has d'alarmar-te, però segurament, davant aquesta situació, estàs pensant en com prevenir l'Alzheimer.

Quantes persones sofreixen Alzheimer a Espanya en l'actualitat?

Espanya és el quart país amb més esperança de vida en el món, just després del Japó, Suïssa i Singapur. L'any 2022, l'esperança de vida mitjana de la població espanyola se situa als 83,06 anys, les dones, com sempre, tenen una mitjana més alta: 85,83, els homes, en canvi, se situen als 80,24 anys.

La malaltia de l'Alzheimer és la causa més comuna de demència, es tracta d'una malaltia que afecta les neurones deteriorant-les de manera progressiva i, de moment, de manera irreversible. Amb la previsió dels anys de vida de les persones, es calcula que en el 2050 hi hagi, mundialment, 130 milions de persones amb demència. Un fet que repercutirà directament en costos socials i econòmics de les societats més modernes.

A Espanya, del 70% de les persones afectades per demència, tenen Alzheimer. En concret, hi ha 1.200.000 persones amb aquesta malaltia i es calcula que hi ha 5 milions que estan afectats de manera indirecta o directa per ella.

Es pot prevenir l'Alzheimer i altres tipus de demència?

Encara és necessari molta més recerca per a entendre la malaltia de l'Alzheimer, però sí que s'han fet avanços molt interessants respecte fa uns anys. Ara sabem que l'Alzheimer és una malaltia de llarga durada que comença a afectar el cervell 15 o 20 anys abans que apareguin els símptomes. És per aquesta raó, que un dels objectius actuals és trobar mecanismes per a retardar o frenar l'aparició dels símptomes.

Com identificar la demència

Fins ara, els recursos es destinaven al diagnòstic (11%), atenció i acompanyament de la persona malalta (20%), cerca de causes, cura i tractament (64%) i per a la prevenció (5%). Però aquesta tendència està canviant i s'està donant importància a trobar formes per a detectar factors de risc i estratègies de prevenció.

Es classifica la prevenció de l'Alzheimer en primària i secundària, això és en el que consisteix cadascuna d'elles.

Tractar la malaltia de l'Alzheimer abans que aparegui: prevenció secundària

La prevenció secundària està dirigida a persones que no mostren símptomes o signes de la malaltia, però en canvi, a partir de biomarcadors, es pot apreciar canvis cerebrals. L'objectiu és frenar o alentir el procés de deteriorament del cervell perquè no arribi a l'estat de demència.

S'han començat diferents estudis clínics de medicaments que prometien molt bons resultats, però, en arribar a la fase 3 de l'estudi, no complien amb les expectatives. Es creu que això és perquè quan se subministren aquesta classe de fàrmacs el pacient està en una fase molt avançada de la patologia.

S'està fent evident que aquesta malaltia comença a fer mal al cervell molt abans que un professional sigui conscient d'això i, quan surtin els símptomes, ja es tracta d'una fase molt avançada.

Reduir la possibilitat de tenir demència: prevenció primària

S'ha constatat que per prevenir l'aparició de demència és important tenir un estil de vida sa. S'ha calculat que en fer exercici, tenir activitat cognitiva, relacions socials i una dieta equilibrada, pot reduir la demència en un de cada 3 casos. Per tant, tot el que es recomana per tenir una bona salut cardiovascular, també és bo per al cervell.

Consells i coses que podem fer per a prevenir l'Alzheimer

activitats per mantenir actiu

És important tenir en compte els següents consells per prevenir el risc de tenir Alzheimer. Tenir uns hàbits de vida saludable redueix el risc de contreure la malaltia:

 • Controlar els factors de risc cardiovascular: colesterol, diabetis, hipertensió, obesitat o consum de tabac.
 • Dieta equilibrada: una alimentació saludable, com la dieta mediterrània, amb oli d'oliva, llegums, fruita, verdura, peix, fruita seca…
 • Activitat física: caminar, fer exercici físic per moure's o qualsevol altre esport és bo.
 • Mantenir activa la ment: aprendre noves habilitats, llegir, apuntar-se a tallers o cursos, etc. Fa frenar la deterioració cognitiva. Aprèn més sobre com mantenir un envelliment actiu.
 • Vida social: relacionar-se amb persones ajuda a mantenir les connexions neuronals i és clau per al nostre benestar. L'aïllament social afecta a molts nivells el benestar d'una persona.

En països nòrdics s'ha demostrat que persones de més de 65 anys que havien començat a portar una vida saludable havien reduït el risc de demència. Per tant, el factor de risc és semblant a les malalties cardiovasculars, així que és important el control dels factors més comuns: mals hàbits d'estil de vida, sedentarisme, tabaquisme, mala alimentació…

Actualment estan en marxa diferents estudis amb l'objectiu de trobar com es desenvolupa la malaltia en fases preclíniques, és a dir, abans que surti la demència. La meta final és trobar un tractament preventiu per persones que tinguin un alt risc de patir Alzheimer.

Si aquests estudis surten bé, en el futur podrem tenir un fàrmac que pugui parar l'avanç de la malaltia en la frase preclínica i, per tant, es pugui retardar l'aparició de la demència. Això podria dir que es reduiria en un 35% les persones que estan en fase preclínica.

Associacions de suport a persones i familiars amb Alzheimer

Existeixen moltes associacions de persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer, no només pacients, sinó també familiars. Molts cuidadors els costa demanar ajuda i carreguen amb tota la responsabilitat. Això afecta directament la seva salut mental i física.

Exercicis mental

Les reticències més freqüents per a demanar ajuda són les següents:

 • Creure que l'ajuda ha de sortir directament dels altres: és important comunicar el que es vol.
 • Pensar que la responsabilitat de cuidar d'un familiar és exclusivament d'ella.
 • No voler molestar o pensar que els altres estan molt ocupats.
 • Creure que demanar ajuda és sinònim de feblesa.
 • Males experiències anteriors.
 • Pensar que els altres no poden cuidar tan bé del familiar com ella.

Existeixen molts grups terapèutics i associacions de familiars de persones amb Alzheimer que ajuden a mantenir un bon control de la situació.

Estudis recents creen un fàrmac eficaç per a frenar l'avanç de l'Alzheimer

A principis de l'any 2019 es va començar un assaig clínic on van participar 1.795 persones dels països de Japó, els Estats Units i d'Europa amb demència lleu o Alzheimer. En aquest assaig, la meitat dels pacients van rebre el fàrmac una vegada cada 2 setmanes mentre que l'altra meitat solament prenien placebo.

En un any i mig, el grup que rebia el medicament va poder reduir en un 27% l'empitjorament dels símptomes. Però, de fet, els efectes ja es podien notar a partir del mig any de prendre el fàrmac.

Si tot va segons el que es preveu, el març del 2023 portaran el fàrmac a la seva aprovació als Estats Units, al Japó i a Europa.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu