sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Compra d'un cotxe amb minusvalidesa: Quins descomptes hi ha?

Quins descomptes hi ha en la compra d'un cotxe en persones amb minusvalidesa?

 

Les persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitat poden tenir unes despeses addicionals causades per diferents limitacions que poden trobar-se en el seu àmbit diari.

Per a millorar aquest aspecte, l'estat proporciona una sèrie de bonificacions que serveixen per a fer una mica més fàcil la seva vida i millorar així la seva autonomia personal. Aquestes ajudes poden ser prestacions econòmiques laborals, fiscals i socials.

En aquest article t'expliquem quins descomptes i avantatges fiscals existeixen per l'adquisició d'un cotxe si tens una minusvalidesa reconeguda.

 

Pot ser del teu interès: Beneficis de la discapacitat del 33% 

 

 

Com obtenir descomptes en la compra d'un cotxe amb minusvalidesa?

 

Les persones que disposen del certificat de discapacitat o el barem de mobilitat positiu reconegut poden obtenir diferents bonificacions en l'adquisició d'un automòbil.

També poden optar a certes deduccions les persones invidents o amb deficiències visuals o les que disposen de la targeta d'estacionamentper a persones amb minusvalidesa.

Cal tenir en compte que el vehicle que s'obtingui no pot vendre's o traspassar-se en un termini de 4 anys i per descomptat, aquest automòbil només pot ser utilitzat si el destinatari és una persona amb minusvalidesa.

 

 

Descomptes per discapacitat en la compra d'un cotxe

 

Si reuneixes els requisits que hem esmentat en el paràgraf anterior, pots obtenir un IVA reduït passant del 21% al 4%. Aquest descompte sol s'aplicarà a aquests cotxes nous sense matricular que van assignats a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, sense tenir en compte qui sigui el conductor del vehicle.

En el cas que el cotxe ja estigui matriculat i sigui de Km0 o segona mà, aquesta rebaixa en l'IVA podrà aplicar-se als quals vinguin de concessionari. Si prové d'un particular no poden beneficiar-se d'aquest descompte.

També estaran exempts de pagar l'impost de matriculació i l'impost municipal de circulació. Per a això només necessitem disposar del certificat de minusvalidesa que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Totes aquestes ajudes poden aplicar-se a un sol automòbil i no s'atribueixen dues vegades en períodes de temps menors a 4 anys.

 

 

Targeta d'aparcament per a minusvàlids

 

No totes les persones amb el Certificat de Discapacitat que disposen d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% poden optar a la targeta d'aparcament a zona reservades per a discapacitats. Per a això, hem de disposar d'un barem de mobilitat reduïda positiu o acreditar una capacitat visual igual o inferior al 10% o un rang visual menor o igual a 10 graus.

En el següent article t'expliquem les Condicions bàsiques d'ús de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat.

 

 

En l'actualitat, hi ha un ampli ventall de solucions que permeten a les persones amb mobilitat reduïda guanyar autonomia i accessibilitat gràcies a l'adaptació del seu vehicle. Per això, et deixem amb el següent enllaç on t'expliquem com es pot adaptar un cotxe a les nostres necessitats.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu