sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Demència senil: fases i complicacions

Demencia senil

S'estima que a Espanya hi ha entre 500.000 i 600.000 casos de demència. El dèficit de memòria associats a l'edat es pot relacionar a les primeres fases de la demència. És per això, que et detallem la demència senil fases i característiques de cadascuna, perquè puguis informar-te i acudir a un especialista.

Què és la demència senil?

La demència senil és un terme que solia utilitzar-se per a descriure una sèrie de símptomes relacionats amb la pèrdua d'habilitats cognitives en persones grans. Avui dia, aquest terme ha estat reemplaçat pel terme més general de "demència", que es refereix a una àmplia gamma de trastorns que afecten la memòria, el pensament i el comportament.

La demència senil és una forma de demència que es presenta en persones més  grans de 65 anys i que es deu principalment al procés d'envelliment del cervell. Entre les causes més comunes de la demència senil es troben la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson i la malaltia de Huntington.

Control de problemes cognitius.

Els símptomes de la demència senil poden incloure pèrdua de memòria, dificultat per a fer tasques quotidianes, canvis en l'estat d'ànim i la personalitat, problemes de llenguatge i dificultat per a orientar-se en temps i espai. Aquests símptomes solen empitjorar amb el temps i poden interferir significativament en la capacitat de la persona per portar una vida independent i funcional.

Encara que no existeix cura per a la demència senil, existeixen tractaments que poden ajudar a retardar la progressió dels símptomes i millorar la qualitat de vida de la persona afectada. A més, es poden prendre mesures preventives com mantenir una alimentació saludable, realitzar exercici físic regularment i mantenir una vida social activa per a reduir el risc de desenvolupar demència senil en la vellesa.

https://youtu.be/V88BfVveQaI?si=6kVRIQRGRYf9ZWLA

Símptomes més habituals de la demència senil

La demència senil és un trastorn neurodegeneratiu que es caracteritza per la pèrdua progressiva de funcions cognitives, incloent-hi la memòria, el pensament, el llenguatge i l'orientació. Els símptomes poden variar d'una persona a una altra i dependran de la causa subjacent de la demència.

No obstant això, aquí t'esmentem alguns dels símptomes més habituals de la demència senil:

 1. Pèrdua de memòria: és un dels símptomes més comuns de la demència senil, especialment la pèrdua de memòria a curt termini.
 2. Dificultats per a comunicar-se: la persona pot tenir dificultats per trobar les paraules correctes o per a seguir una conversa.
 3. Problemes per a fer tasques quotidianes: pot ser difícil per a la persona dur a terme tasques senzilles com cuinar, vestir-se o cuidar-se.
 4. Problemes per a orientar-se: la persona pot perdre la capacitat d'orientar-se en temps i espai i pot oblidar on està o com tornar a casa.
 5. Canvis en la personalitat: la persona pot mostrar canvis d'humor, tornar-se més irritable o apàtica i perdre interès en activitats que solien gaudir.
 6. Dificultats per a resoldre problemes: la persona pot tenir dificultats per a planificar o fer tasques complexes.
 7. Al·lucinacions o deliris: en algunes persones, la demència senil pot causar al·lucinacions, deliris o pensaments paranoics.

És important destacar que aquests símptomes poden ser subtils en les etapes primerenques de la demència i poden empitjorar amb el temps. Si observes algun d'aquests símptomes en tu mateix o en un ser estimat, és important buscar atenció mèdica per a obtenir un diagnòstic i tractament adequats.

Identificació de problemes de memòria

Malalties relacionades amb la demència senil

Com hem comentat, la demència és una de les conseqüències de certes malalties relacionades amb l'edat i la salut del cervell. T'expliquem les més importants i comunes:

 1. Malaltia d'Alzheimer: és la causa més comuna de demència en persones grans de 65 anys. Es caracteritza per l'acumulació de plaques beta-amiloides i cabdells neurofibril·lars en el cervell, la qual cosa causa mal a les cèl·lules nervioses i produeix una pèrdua gradual de memòria i funcions cognitives.
 2. Malaltia de Parkinson: encara que s'associa principalment amb problemes motors com ara tremolors i rigidesa muscular, també pot produir demència. En aquest cas, la demència és causada per la degeneració de neurones en àrees del cervell que controlen la memòria i el pensament.
 3. Malaltia de Huntington: és una malaltia genètica que es caracteritza per la degeneració de certes cèl·lules nervioses en el cervell. Els símptomes inclouen canvis de personalitat, moviments involuntaris i demència.
 4. Demència vascular: és un tipus de demència causada per la falta de flux sanguini al cervell degut a un accident cerebrovascular, malaltia arterial o hipertensió. Els símptomes inclouen problemes de memòria, dificultat per a concentrar-se i canvis en l'estat d'ànim.
 5. Demència amb cossos de Lewy: es caracteritza per la presència de proteïnes anormals en el cervell que causen mal a les cèl·lules nervioses. Els símptomes inclouen fluctuacions en l'estat d'alerta, al·lucinacions i problemes de moviment.

És important destacar que existeixen altres tipus de demència i que, en molts casos, les persones poden presentar més d'una causa de demència al mateix temps. El diagnòstic precís i el tractament adequat són fonamentals per a controlar els símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Fases de la demència senil

La demència senil és un procés gradual que es desenvolupa al llarg del temps. Encara que l'experiència de cada persona pot ser diferent, en general, es reconeixen tres fases o etapes principals de la demència senil.

Fases de la demencia senil

Fase inicial, primerenca o lleu

La persona pot experimentar dificultats lleus amb la memòria i el pensament, però encara és capaç de dur a terme les seves activitats quotidianes sense molta dificultat. Els símptomes poden incloure oblits ocasionals, problemes per trobar paraules o per recordar noms, i canvis subtils en la personalitat o el comportament. En aquesta fase, molts familiars poden considerar que hi ha absència de deterioració cognitiva ja que es manifesta de forma molt imperceptible.

Fase intermèdia o demència moderadament severa

En aquesta etapa, els símptomes de la demència es fan més evidents i poden interferir en la capacitat de la persona per realitzar les seves activitats quotidianes. La memòria a curt termini es veu més afectada i poden sorgir problemes per comunicar-se (per exemple, trobar les paraules adequades), orientar-se en temps i espai i fer tasques senzilles. La persona pot mostrar canvis d'humor i comportament (trastorns de conducta) i pot necessitar ajuda per a dur a terme unes certes activitats diàries.

Fase demència severa o avançada (greu)

El malalt perd la capacitat de comunicar-se i pot tornar-se dependent d’altres per fer les seves necessitats bàsiques. Pot tenir dificultats per caminar i empassar, i pot desenvolupar problemes mèdics addicionals. Els símptomes poden incloure al·lucinacions, deliris i dificultats per reconèixer a les persones pròximes.

És important destacar que la progressió de la demència senil pot variar d'una persona a una altra, i que aquestes fases poden solapar-se o durar diferents períodes de temps. El tractament primerenc i l'atenció adequada poden retardar la progressió de la malaltia i millorar la qualitat de vida de la persona afectada.

El que és segur, és que la persona amb demència necessitarà ajuda per poder afrontar aquesta etapa de la seva vida. També durant la fase de deterioració cognitiva lleu, ja que un familiar pot adonar-se i pot donar pas a començar un tractament ràpid. Especialment pot començar a rebre tractament d'estimulació cognitiva.

Tipus de demència

Existeixen diversos tipus de demència fases, i cadascuna té característiques distintives. Aquí et presento alguns dels tipus més comuns:

 1. Malaltia d'Alzheimer:
  • Representa la forma més comuna de demència.
  • Caracteritzada per l'acumulació de plaques de proteïna beta-amiloide en el cervell.
  • Símptomes inclouen pèrdua de memòria, dificultats cognitives i canvis en el comportament.
 2. Demència vascular:
  • Ocorre a causa de problemes en el subministrament sanguini al cervell.
  • Pot deure's a accidents cerebrovasculars o malaltia vascular cerebral.
  • Símptomes varien segons la ubicació i l'extensió dels danys cerebrals.
 3. Demència amb cossos de Lewy:
  • Caracteritzada per la presència de cossos de Lewy en el cervell.
  • Símptomes inclouen fluctuacions en l'alerta i l'atenció, al·lucinacions i problemes motors similars als de la malaltia de Parkinson.
 4. Demència frontotemporal:
  • Afecta principalment els lòbuls frontals i temporals del cervell.
  • Provoca canvis en la personalitat, el comportament i les habilitats de llenguatge.
  • Més comú en persones més joves que altres formes de demència.
 5. Demència per cossos d'inclusió:
  • Es caracteritza per l'acumulació de proteïnes anormals en les cèl·lules cerebrals.
  • Pot afectar el llenguatge, la memòria i el comportament.
 6. Demència associada al VIH:
  • Ocorre en persones amb infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).
  • Els símptomes poden variar i sovint s'associen amb una progressió avançada de la malaltia.
 7. Demència de Huntington:
  • És un trastorn genètic hereditari.
  • Afecta el control del moviment i les funcions cognitives.
  • Els símptomes solen començar en l'edat mitjana de la vida.
 8. Demència relacionada amb el parkinsonisme:
  • S'associa amb trastorns del moviment, com el párkinson.
  • Els problemes cognitius i de memòria poden desenvolupar-se a mesura que progressa la malaltia.
 9. Demència mixta:
  • Combina característiques de diferents tipus de demència.
  • Per exemple, la demència mixta pot incloure elements de la malaltia d'Alzheimer i la demència vascular.
 10. Demència secundària a altres malalties:
  • Algunes malalties, com l'hipotiroïdisme o la deficiència de vitamina B12, poden provocar símptomes de demència reversible si es tracten adequadament.

*Aquest article és orientatiu i en cap cas substitueix la informació que pugui proporcionar-nos un professional sanitari.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu