sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Desorientació: Causes, impacte, prevenció i abordatge

que es la desorientación y por qué sucede

La desorientació en persones és un fenomen intrigant que pot causar confusió i preocupació en individus de totes les edats. Aquest estat es caracteritza per la pèrdua d'orientació en l'espai, el temps o fins i tot la pròpia realitat. Al llarg d'aquest article, explorarem què és la desorientació, les seves possibles causes, quan és més freqüent, com es pot prevenir i les teràpies i tractaments disponibles.

A més, subratllarem la importància de reconèixer a persones amb Alzheimer i altres formes de demència, i la necessitat de buscar l'orientació d'un professional mèdic en tals situacions.

per què succeeix la desorientació en persones majors

La desorientació: Què és?

La desorientació es manifesta com la incapacitat d'establir una connexió clara amb l'entorn que ens envolta. Això pot incloure sentir-se desorientat en l'espai, la incapacitat per a reconèixer llocs familiars i la confusió sobre l'hora i el dia. En casos més severs, les persones poden arribar a qüestionar la seva pròpia identitat o realitat. Aquest estat de confusió pot ser temporal o persistent, i varia en intensitat segons les causes subjacents.

Causes de la desorientació

La desorientació, aquesta sensació desconcertant de perdre la connexió amb l'entorn i la realitat, pot ser provocada per una varietat de factors. Comprendre les causes subjacents de la desorientació és fonamental per a abordar i tractar eficaçment aquest fenomen. Aquí, examinarem algunes de les causes més comunes de la desorientació i com poden influir en l'experiència de les persones.

1. Malalties neurològiques:

Una de les causes més prominents de la desorientació és la presència de malalties neurològiques, especialment les relacionades amb la degeneració cognitiva. La malaltia d'Alzheimer i altres formes de demència afecten les funcions cerebrals, inclosa la memòria i l'orientació. A mesura que aquestes malalties progressen, les persones poden experimentar episodis de confusió i desorientació a causa dels canvis en l'estructura i funció del cervell.

2. Estrès i ansietat:

L'estrès crònic i l'ansietat intensa poden provocar desorientació en algunes persones. Quan el cos està en estat d'alerta constant, pot ser difícil concentrar-se i mantenir una comprensió clara de l'entorn. La preocupació excessiva i els pensaments accelerats poden contribuir a la pèrdua d'orientació, especialment en situacions estressants.

3. Trastorns de l'estat d'ànim:

Els trastorns de l'estat d'ànim, com la depressió, també poden desencadenar episodis de desorientació. La falta d'energia, la dificultat per a concentrar-se i els canvis en els patrons de pensament que acompanyen a la depressió poden contribuir a la sensació d'estar desconnectat del món que ens envolta.

4. Desequilibris químics:

Desequilibris en les substàncies químiques del cervell, com els neurotransmissors, també poden ser responsables de la desorientació. Alteracions en la producció i la regulació d'aquests neurotransmissors poden afectar la cognició i la percepció, la qual cosa resulta en confusió i desorientació.

5. Falta de somni:

La falta de somni adequat pot tenir un impacte significatiu en la funció cerebral i la claredat mental. La privació de somni pot afectar la capacitat de concentració i contribuir a la desorientació, especialment en situacions en les quals es requereix atenció i enfocament.

6. Canvis ambientals:

Canvis dràstics en l'entorn, com viatjar a llocs desconeguts o experimentar canvis en la rutina diària, poden induir temporalment la desorientació. La falta de familiaritat amb el nou entorn pot dificultar l'orientació i causar confusió.

7. Consum de substàncies:

El consum d'unes certes substàncies, com l'alcohol o les drogues, pot afectar la funció cerebral i desencadenar episodis de desorientació. Aquestes substàncies poden interferir amb la percepció i el processament de la informació, la qual cosa porta a la confusió.

causes de la desorientació

Edats més freqüents per a la desorientació:

Encara que la desorientació pot ocórrer en qualsevol etapa de la vida, els adults majors són més propensos a experimentar-la, especialment aquells que enfronten malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer. Aquestes afeccions poden augmentar la incidència d'episodis de desorientació en persones majors. No obstant això, la desorientació també pot afectar persones més joves en situacions d'alt estrès o transicions significatives.

Prevenció de la desorientació:

Si bé no sempre és possible evitar la desorientació per complet, hi ha mesures que poden ajudar a reduir la seva aparició. Mantenir una rutina diària estructurada i promoure un ambient segur i familiar pot ajudar a prevenir la desorientació en persones amb demència. Estimular la ment a través de jocs, trencaclosques i activitats cognitives pot enfortir la funció cerebral i reduir la probabilitat d'episodis de desorientació. A més, mantenir una bona salut física i mental, inclòs el maneig adequat de l'estrès, pot contribuir a prevenir aquesta condició.

Teràpies i tractaments per a la desorientació

La desorientació, aquesta sensació desconcertant de perdre el sentit de temps, espai i realitat, pot ser una experiència aclaparadora. Afortunadament, existeixen diverses teràpies i tractaments dissenyats per a ajudar les persones a enfrontar i superar aquests episodis de confusió. Des d'enfocaments mèdics fins a tècniques psicològiques, aquí explorem algunes de les estratègies més efectives per a tractar la desorientació.

1. Identificació de la causa subjacent:

El primer pas en el tractament de la desorientació és identificar la causa subjacent. Aquesta pot ser una malaltia neurològica com la malaltia d'Alzheimer o la demència, trastorns de l'estat d'ànim com la depressió o l'ansietat, o fins i tot problemes físics com la deshidratació. Un professional mèdic durà a terme avaluacions exhaustives per a determinar la causa i, en funció d'això, establir un pla de tractament adequat.

2. Teràpia farmacològica:

En casos de desorientació causada per malalties neurològiques, com la malaltia d'Alzheimer, els medicaments poden ser part del tractament. Aquests medicaments estan dissenyats per a controlar els símptomes i alentir la progressió de la malaltia. Si bé no poden curar la desorientació per complet, poden ajudar a millorar la qualitat de vida i reduir la intensitat dels episodis de confusió.

3. Teràpia cognitiva:

La teràpia cognitiva és un enfocament psicològic que busca identificar patrons de pensament negatius i reemplaçar-los per pensaments més positius i adaptatius. Aquesta teràpia pot ser útil per a tractar la desorientació causada per l'ansietat o la depressió. En aprendre a manejar els pensaments i emocions negatives, les persones poden reduir la sensació de confusió i millorar la seva capacitat per a enfrontar situacions estressants.

4. Teràpia de reminiscència:

Especialment útil per a persones amb demència, la teràpia de reminiscència implica recordar i compartir experiències passades. Això pot ajudar a mantenir la connexió amb el passat i millorar l'orientació en el present. A través d'activitats com contar històries i veure fotos antigues, les persones poden enfortir els seus records i sentir-se més connectades amb la seva identitat.

5. Teràpia ocupacional:

La teràpia ocupacional s'enfoca a ajudar les persones a realitzar activitats diàries de manera independent i significativa. Per a aquells que experimenten desorientació, aquesta teràpia pot ensenyar estratègies per a mantenir l'organització i estructura en la vida quotidiana. Aprendre a utilitzar eines com a llistes de tasques i calendaris pot ajudar a reduir la sensació de confusió.

6. Suport familiar i social:

El suport emocional i social exerceix un paper fonamental en el tractament de la desorientació. Els familiars, amics i cuidadors poden brindar companyia, estabilitat i comprensió a les persones que experimenten confusió. Mantenir connexions socials actives i participar en activitats significatives pot ajudar a reduir els sentiments d'aïllament i confusió.

Teràpies i tractaments per a la desorientació

Reconeixent a persones amb demència:

Reconèixer a persones que pateixen malaltia d'Alzheimer o altres demències és essencial per a brindar el suport adequat. Els familiars, amics i cuidadors han d'estar atents a signes com la repetició de preguntes, la desorientació en llocs familiars i els canvis en el comportament. L'empatia i la paciència són fonamentals en interactuar amb persones que experimenten desorientació a causa de malalties cognitives.

En resum, la desorientació en persones pot ser causada per una sèrie de factors, des de malalties neurodegeneratives fins a l'estrès crònic. Encara que afecta diferents edats, els adults majors i les persones amb demència tenen un major risc d'experimentar-la. La prevenció involucra un enfocament integral que inclou el manteniment d'hàbits saludables i l'estimulació mental. En el cas de la desorientació relacionada amb malalties cognitives, és essencial buscar l'orientació de professionals mèdics. Reconèixer a persones que pateixen demència i brindar-los un suport comprensiu contribueix significativament a millorar la seva qualitat de vida. Amb una major consciència i comprensió, podem enfrontar millor els desafiaments de la desorientació en persones i promoure una societat més informada i solidària.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu