sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Diferència entre demència i Alzheimer

Diferència entre demència i Alzheimer

S'ha calculat que, a partir dels 65 anys, 1 de cada 10 persones té algun tipus de demència i, d'aquests, el 75% és a causa de l'Alzheimer. Llavors, quina és la diferència entre demència i Alzheimer?

És important entendre que la demència i l'Alzheimer són coses diferents, encara que sí que és veritat que solen aparèixer en persones d'edats avançades. No hem de confondre els termes ja que un es refereix a una malaltia en particular, mentre que l'altre es el conjunt de símptomes que provoca una malaltia degenerativa. Aquestes són les claus per diferenciar-los.

Què és la demència

La demència és un conjunt de símptomes i signes causats per una alteració cerebral, normalment provocat per malalties neurodegeneratives. Per culpa d'això, hi ha una pèrdua de capacitats cognitives. Normalment, aquesta deterioració també ve acompanyada per canvis de conducta i en l'estat d'ànim així que, al final, la persona no pot ser independentment en moltes activitats quotidianes.

Es tracta d'un terme que ens permet classificar un conjunt de trastorns provocats per malalties neurodegeneratives.

Què és l'Alzheimer

L'Alzheimer és la principal causa de la demència, i és una malaltia que afecta el cervell perquè altera el funcionament de les neurones. Durant les primeres fases de l'Alzheimer el cervell és capaç de compensar aquesta disminució del rendiment de les neurones. Amb el temps, la persona comença a mostrar clars signes de deterioració cognitiva com els problemes de memòria. Aquest procés degeneratiu acaba en una demència que pot mostrar-se per diferents símptomes i signes.

Deteriorament de memòria

Similituds entre la demència i l'Alzheimer

L'única similitud que podríem trobar entre demència i Alzheimer és que una apareix per culpa de l'altra. Com t'hem explicat, la demència és un conjunt de signes i símptomes, mentre que l'Alzheimer és una malaltia, que mostra els signes i símptomes de la demència.

Per tant, la demència no existiria si no hi hagués una malaltia que afecta el cervell i, per tant, contribueix en la deterioració cognitiva de la persona. Així que, la demència en si, no és una malaltia.

Diferències entre demència i Alzheimer

Per començar a distingir entre la demència i l’Alzehimer, hem d'entendre que el terme demència no és una patologia, sinó que és el conjunt se signes i símptomes d'una malaltia que provoca deterioració cognitiva. Alguns dels símptomes més recurrents són els següents:

 • Deterioració de la memòria.
 • Poca capacitat de raonament i poc sentit comú.
 • Falta de concentració i d'atenció.
 • Deterioració en les habilitats del pensament.
 • Canvi en el llenguatge.
 • Alteració del comportament.
Quines diferències hi ha entre demència i Alzheimer

A part de tot això, l'Alzheimer és una malaltia que provoca demència. És una de les més conegudes ja que es calcula que, aproximadament, hi ha 800.000 persones a Espanya amb aquesta patologia. De fet, es considera que fa anys també hi havia més gent amb aquesta malaltia, però els professionals de la salut no tenien suficients coneixements per diagnosticar-la. Així que moltes vegades es considerava que la persona tenia demència senil.

El terme de demència senil s'escolta moltes vegades, però s'ha demostrat que l'edat no és un factor determinant per contreure males funcions cognitives d'una persona. Sí que es pot afirmar que l'edat pot dificultar recuperar la informació de la memòria i necessitar més temps per fer segons quines coses, però no és la causa de la demència.

Avui dia, se sap que l'Alzheimer és la causa més freqüent de demència, per la qual cosa, se sospita que els casos de “demència senil” que es diagnosticaven fa anys era, molt probablement, Alzheimer.

Per tant, podem concloure que l'Alzheimer causa demència, però no hi ha només aquesta malaltia, existeixen unes altres.

Malalties que provoquen demència

Hi ha malalties, a més de la malaltia d'Alzheimer que provoquen demència. Algunes d'elles són:

 • Demència vascular: es tracta de l'obstrucció en els petits vasos sanguinis que provoca una lesió cerebral. Això crea un mini-infart per culpa d'una hemorràgia cerebral. Sol aparèixer en persones de mitjana edat entre els 55 i 70 anys.
 • Demència per cossos de Lewy: es tracta del dipòsit de les proteïnes anomenades cossos de Lewy en els nervis que s'encarreguen de la memòria, pensament i moviment.
 • Frontotemporal: és un tipus de demència que provoca danys en les cèl·lules nervioses de la part davantera i lateral del cervell. Sol provocar canvis en el comportament i en la personalitat.
 • Malaltia de Creutzfeldt-Jakob és provocada per la presència d'una proteïna anormal. Provoca la morta en mesos o pocs anys i crea moviments espasmòdics, confusió i canvis d'humor.
 • Huntington: és hereditària i provoca moviments estranys i deterioració mental. Els símptomes apareixen entre els 30 i 40 anys.
 • Demència mixta: hi ha persones que poden patir al mateix temps diferents causes que provoquen la demència.

Desorientació problema cognitiu

Senyals i símptomes que poden alertar de sofrir demència o Alzheimer

Hem de parar esment als següents símptomes i signes per a poder detectar a temps una malaltia cerebral que estigui provocant demència:

 • Pèrdua de memòria.
 • Problemes per a trobar les paraules.
 • Perdre's i tenir problemes visuals i espacials.
 • Disminueix la capacitat per resoldre un problema.
 • Afecten la capacitat de raonar.
 • Li costa manejar tasques complexes.
 • Problemes per planificar i organitzar.
 • Falta de coordinació i de la funció motora.
 • Confusió i desorientació.
 • Canvis de personalitat.
 • Ansietat.
 • Depressió.
 • Comportament fora de lloc.
 • Paranoia.
 • Al·lucinacions.
 • Agitació.
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu