sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Diferència entre signe i símptoma

Diagnòstic d'una malaltia

Quan vas al metge, pot ser que t'hagis fixat que el professional que t'està atenent posa diferència entre signe i símptoma en el moment de prendre nota del que estàs explicant. Per a ells, són dos termes que han de tractar de manera diferent.

Per aquesta raó, t'expliquem les diferències perquè la pròxima vegada que vagis a la consulta puguis donar millor la informació a la persona que t'atengui. Una bona explicació pot ajudar a trobar més fàcilment el problema.

Definició de signe

Quan parlem de signes o signes clínics d'una malaltia, ens referim a totes les manifestacions d'aquesta patologia que poden percebre qualsevol persona, tant el malalt com un altre observador. Són manifestacions objectives d'una malaltia que es poden constatar per la vista i altres sentits: oïda, tacte o olfacte.

Un exemple de signes d'una malaltia és la pell vermella o un ull inflat. En cas que els signes no siguin permanents, llavors és molt important que un metge que sí que els hagi vist pugui deixar una nota per descriure'l. D'altra banda, hi ha vegades que els metges, després de fer una exploració, puguin contemplar signes que el malalt no podia veure.

Hi ha vegades que el pacient presenta símptomes, però no signes aparents. Llavors el professional pot demanar proves complementàries per acabar de diagnosticar els problemes de salut.

Definició de símptoma

Al contrari que els signes, un símptoma és una manifestació subjectiva de la malaltia. És a dir, és el pacient qui percep i sent el que provoca la malaltia. Solament la persona que té la malaltia pot notar dolor, picor, o molèsties en zones del cos. Per tant, un observador extern no pot percebre'l, però sí que pot deduir-ho en funció de les accions de la persona malalta: si es grata contínuament o si es protegeix una part del cos amb expressió de sofriment s'interpreta que té dolor.

En el moment en què el pacient explica els símptomes el metge ha de prestar més atenció. Davant l'explicació de com se sent la persona el professional de la salut pot anar deduint i interpretant què està passant. Gràcies a això, pot interpretar tots els símptomes per poder donar un diagnòstic.

Metge inspeccionant a persona malalta

També és veritat que interpretar els símptomes pot ser de les tasques més complicades, ja que moltes vegades els pacients no tenen el vocabulari necessari per a poder expressar amb exactitud el que senten. Llavors els metges poden fer més preguntes per poder entendre el que està passant.

En rebre informació dels símptomes per part d'un pacient, el metge també sabrà quines exploracions ha de fer per trobar signes clars de la patologia. Per exemple, una persona que té asma, en respirar normal no s'escolten els xiulets, en canvi, en respirar fort sí. A aquest procés se'n diu exploració clínica, a partir dels símptomes es busquen els signes.

Diferències entre signe i símptoma en una malaltia

Els signes i els símptomes són senyals de que hi ha una lesió, malaltia al cos. Per tant, indiquen que alguna cosa al cos d'una persona no està bé. Tot i així, com hem comentat, són manifestacions diferents d'un problema.

La principal diferència entre els signes i els símptomes d'una malaltia és que el primer són manifestacions totalment objectives, tant pel pacient com per una altra persona. Mentre que, en el cas dels símptomes, són respostes a un problema totalment subjectives del pacient.

Signes i símptomes d'una malaltia

Alguns exemples de signes d'una malaltia són: febre, butllofes a la pell, respiració anormal, sons estranys, la tos, mucositat, entre altres. En canvi, els símptomes poden ser: feblesa, cansament, dificultat per a respirar o mal de cap o en qualsevol altra part del cos.

Com saber si ses tracta d'un signe o d'un símptoma

Ara que tens aquesta informació, quan vagis al metge podràs dir amb més claredat els signes que tinguis d'una malaltia. Qualsevol erupció a la pell o anomalia estranya és el que has de mostrar al professional sanitari. Si creus que són signes que puguin desaparèixer, pot ser que sigui interessant que facis fotos per poder mostrar-les al metge quan tinguis cita.

Quan als símptomes, recorda que és important matisar i expressar bé el que sents. Amb això ajudes molt a un metge a identificar on pot haver-hi un problema. Tot i així, no t'estressis, no és necessari que aprenguis termes mèdics perquè els professionals, quan ho creguin necessari, et faran més preguntes per concretar el que sents.

Gràcies als símptomes, un doctor o doctora podrà demanar altres proves objectives per trobar més signes del problema que puguis tenir. Amb tota la informació, pot trobar un diagnòstic de la patologia que puguis tenir.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu