sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Discapacitat auditiva: Què és, tipus i graus

Sordera en persones grans

Això és el que passa a l'oïda d'una persona amb discapacitat auditiva. Així funcionen les nostres orelles i d'aquesta manera podem patir sordesa.

Què és la discapacitat auditiva

La discapacitat auditiva és una alteració en la percepció d'una persona en l'audició. Per entendre per què es produeix una discapacitat en l'audició és important conèixer com funciona la nostra oïda.

La nostra oïda està formada d'una part externa, que recull les ones sonores, i viatgen fins arribar al timpà, la membrana timpànica, que comença a vibrar i posa en moviment els ossos petits que es troben a l'interior.

Aquests ossos són el martell, enclusa i l'estrep. A partir dels seus moviments es transfereix l'energia produïda a l'orella interna, concretament cap als fluids, que, al seu torn, entren en moviment. Aquesta cadena produeix que les cèl·lules ciliades (del caragol) transformin les vibracions en impulsos elèctrics que arriben al cervell.

Problemes d'audició

Hi ha diferents tipus de discapacitat auditiva, i és important diferenciar entre hipoacúsia i cofosi (sordesa):

 • Hipoacúsia: la capacitat i sensibilitat auditiva disminueix. Pot afectar a un o les dues oïdes i té diferents graus. L'audició pot millorar amb ajuda externa d'audiòfons.
 • Cofosi o sordesa: és la pèrdua total de l'audició i l'única manera de comunicar-se és mitjançant la via visual.

Quan es determina que existeix una discapacitat auditiva?

L'OMS (l'Organització Mundial de la Salut) determina que una persona té discapacitat o dèficit auditius quan la pèrdua de l'audició és superior a 25dB. A partir d'aquests graus de pèrdua de l'audició, es considera que la persona té problemes per fer una vida normal i s'enfronta amb barreres d'accés.

Per tenir una discapacitat auditiva es considera que no tens una audició perfecta. Això pot donar-se, d'una banda, per la pèrdua auditiva d'una oïda (hipoacúsia) i es pot tractar amb audiòfons i sessions amb l’otorrinolaringòleg. I, en segon lloc, per sordesa profunda.

Les persones que poden demanar un certificat de discapacitat han de tenir una pèrdua auditiva permanent o persones que escolten brunzits o xiulets.

Per determinar la pèrdua d'audició es fan proves amb freqüències en les quals es produeixen formes de comunicació humanes: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz i 3000Hz.

Principals causes de la discapacitat auditiva

Existeixen diferents causes que poden provocar que una persona tingui discapacitat auditiva. Veurem les més freqüents.

Causes de discapacitat en l'audició per herència genètica

Pot tractar-se d'un problema de gens recessius, és a dir, els pares són portadors d'una malaltia, però ells no en presenten cap. O bé pot ser per gens dominants, un dels pares té hipoacúsia. Les causes genètiques suposen menys del 50% dels casos.

La discapacitat auditiva s'adquireix

Malalties de la mare durant l'embaràs, entre la 7 i 10a setmana, poden ser causa d'hipoacúsia.

En neonatals pot aparèixer per problemes en el part com falta d'oxigen, ser prematurs o icterícia.

En postnatals malalties com l'otitis, fractures o afeccions d'oïda, intoxicacions per antibiòtic, meningitis o altres malalties que necessiten tractament mèdic.

Tipus de discapacitat auditiva

Es pot classificar la discapacitat auditiva en tres grans grups:

Quan s'adquireix:

 • Sordesa prelocutiva: la falta d'audició està abans de l'adquisició del llenguatge.
 • Sordesa postlocutiva: es perd l'audició després de l'aprenentatge del llenguatge oral.

Segons on es troba la lesió:

 • Es presenten alteracions en la transmissió del so per l'oïda externa i mitjà.
 • La lesió de l'oïda està a la part interna o en els nervis auditius.
 • Pot ser mixta quan la lesió està en el conducte o a la percepció.

Classificació segons el grau de la pèrdua d'audició:

Una persona que no té problemes d'audició pot escoltar sons per sota de 20dB. Aquests són els graus per a determinar el grau del problema auditiu en una persona:

 • Pèrdua d'audició lleu: el so mínim que percep està entre els 20 i 40dB.
 • Capacitat d'audició mitjana: no escolta sons per sota dels 40-70 dB (es tracta d'hipoacúsia).
 • Problemes d'audició severs: solament pot escoltar sons de més de 70-90 dB.

Grau de pèrdua de oída.

Diagnòstic i detecció de graus d'audició

Hi ha dos tipus d'exàmens per detectar problemes amb l'audició d'una persona.

Les proves subjectives d'audició

Aquesta classe de proves necessiten que el pacient sigui conscient. Aquestes són de les més conegudes:

 • Audiometria tonal: el pacient es col·loca dins d'una cabina insonoritzada i ha de respondre als sons que escolta des d'uns auriculars.
 • Logoaudimetría: aquesta prova serveix per avaluar la capacitat d'una persona d'escoltar i entendre.

Proves d'audició objectives

En aquesta classe de proves el pacient no necessita participar activament.

 • Impedanciometria completa: serveix per a avaluar com es comporta la membrana timpànica.
 • Potencials Evocats Auditiu: a partir d'un estímul es recull l'activitat que es produeix en el sistema auditiu.

Existeixen diferents tècniques d'avaluació per a nens

 • Avaluació de la conducta: existeixen diferents tècniques que serveixen per avaluar la reacció davant un estímul.
 • Reaccions condicionades.
 • Audiometria mitjançant el joc.
 • Audiometria convencional: mitjançant una cambra insonoritzada.
 • Audiometria per resposta evocada.
 • Impedanciometria.

Els nens que poden tenir sordesa d'aparició més tardana se'ls fa un seguiment especial.

Discapacitat auditiva en nens.

Ajudes per a la discapacitat auditiva

En funció de la comunitat autònoma, una persona sorda, pot demanar ajuda econòmica per comprar audiòfons. Normalment es demana com a requisit que la persona tingui un grau de pèrdua d'audició d'entre 21% i un 33%

Pensa que el grau de discapacitat no és el mateix que la discapacitat auditiva. Així que una persona que vulgui sol·licitar una discapacitat per la falta d'audició pot arribar a tenir un grau de discapacitat d'un màxim del 40%. El màxim se'ls concedeix a persones que es considera que tenen sordesa total, és a dir, que han perdut més del 75% de l'audició.

En alguns casos, una persona pot demanar la incapacitat per discapacitat auditiva. Tot i així, s'ha de sotmetre a exàmens molt rigorosos i complir certs requisits. Si es percep que el treballador no pot executar el seu treball habitual per culpa d'aquesta discapacitat pot arribar a tenir la incapacitat permanent absoluta i, per tant, una pensió mínima.

Per a persones amb dèficit total o parcial de l'audició a causa del seu treball, tenen la possibilitat de ser indemnitzats per la mútua. Això sempre dependrà de la lesió i el grau de discapacitat.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu