sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Discapacitat o diversitat funcional: Quin és el terme correcte

Quina és l'expressió correcta: Persones amb discapacitat o diversitat funcional?

En moltes ocasions, el llenguatge pot ser pejoratiu, per això és important ser conscients del vocabulari que emprem, entenent que pot tenir diferents connotacions i influir en el pensament de les persones.

 

Quin és el terme correcte per a les persones amb discapacitat?

 

 

Actualment, hi ha una part de la societat que considera que la utilització del terme “discapacitat” influeix en el pensament de manera negativa.

Quan diem “discapacitat” li apliquem un sentit pejoratiu, que fa pensar que la persona no és capaç, i sense adonar-nos, estem discriminant a un ampli col·lectiu de persones. Passa el mateix amb la paraula “minusvàlid”, que ve a significar que una persona és menys vàlida, sent una manera no inclusiva de parlar sobre aquesta. Per aquest motiu, molts han començat a utilitzar el terme alternatiu “diversitat funcional”. Aquest pretén substituir a la paraula discapacitat o minusvàlid, emprant una terminologia no negativa que reconegui a aquest col·lectiu com a persones amb capacitats diferents entre si.

 

Per contra, existeixen algunes entitats com el CERMI, que prefereixen la denominació “discapacitat”. El motiu ve donat per que “diversitat funcional” no identifica la realitat del col·lectiu i del seu moviment social, resultant confús i contraris a la seva cerca per a la inclusió.

 

Partint d'aquesta premissa, i sabent que existeixen diversos punts de vista, creiem que el més important és l'educació d'una societat respectuosa, inclusiva i solidària que entengui que la discapacitat no defineix a la persona.

 

 

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu