sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Discapacitat orgànica i discapacitat física

Sabem identificar molt bé a persones amb discapacitat física, però no passa el mateix quan es presenta una discapacitat orgànica. La invisibilitat d'aquesta classe de discapacitat és un repte que la nostra societat ha de superar. Per aconseguir-ho, és molt important oferir informació per entendre-la bé.

Actualment, les persones que tenen discapacitat orgànica solen patir discriminació per poder accedir a un reconeixement de la seva discapacitat.

Què és la discapacitat orgànica

La discapacitat orgànica és la discapacitat coneguda com la que no es pot veure a simple vista. Com el seu nom indica, la discapacitat afecta a òrgans interns del cos, per la qual cosa, a simple vista, és difícil que les altres persones puguin percebre-les.

Els òrgans afectats poden ser diversos com el cor, pulmons o ronyons. Tots ells poden estar afectats per una malaltia que està complicant el seu funcionament. L'origen de les patologies pot ser hereditàries, congènites, per accidents o per traumatismes.

Fatiga crònica per culpa de la malaltia

A vegades, aquesta discapacitat orgànica està unida a una discapacitat física per culpa d’una la malaltia d'origen. En aquest cas, és molt evident que existeix una discapacitat en una persona per la qual cosa és fàcil de valorar-la.

Malauradament, en general, la tendència és que la discapacitat orgànica queda totalment invisibilitzada. Llavors, les persones que la tenen han de demostrar constantment que de veritat existeix i que impedeix que puguin fer les tasques quotidianes amb normalitat. També pot veure's afectada la seva vida a nivell laboral, social o personal.

Tipus de discapacitat

La discapacitat física i orgànica són diferents. T'expliquem els diferents tipus de discapacitat que hi ha:

 • Discapacitat física o motora: és la més visible i fàcil d'identificar i es pot percebre la disminució en la capacitat de moviment d'una persona.
 • Discapacitat intel·lectual: a nivell cognitiu, la persona pot presentar dificultats per parlar, relacionar-se o per fer-se responsable d'un mateix.
 • Discapacitat sensorial es refereix al fet que un o més sentits han quedat afectats i han perdut capacitats. Els més reconeguts són la capacitat visual o auditiva.
 • Discapacitat psíquica: la persona presenta alteracions de conducta o pot causar un comportament inesperat. Per exemple, pot estar causada per una depressió, esquizofrènia, trastorn bipolar entre altres.

Malalties relacionades amb la discapacitat orgànica

Existeixen diferents malalties que poden arribar a produir discapacitat orgànica en els pacients que les pateixen:

 • Malalties renals (ronyons)
 • Hepàtiques (fetge)
 • Cardiopaties
 • Fibrosi quística (els pulmons)
 • Malaltia de Crohn (aparell digestiu)
 • Malalties de l'aparell digestiu (metabòliques)
 • Linfedema (sistema limfàtic)
 • Hemofília (coagulació de la sang)
 • Lupus (malalties autoinmunitarias)
 • Afectacions al sistema nerviós central: cefalees, migranyes, Alzheimer, Párkinson, trastorns del somni, fibromiàlgia o fatiga crònica.

Fàrmacs per malalties cròniques

En què es diferencia la discapacitat orgànica amb la física

A diferència de la discapacitat orgànica, la discapacitat física sol ser molt visible. Això afavoreix a les persones que la tenen, ja que poden sol·licitar un barem per així determinar el grau de discapacitat que tenen. Aquest procés, sol ser molt més fàcil en el cas d'aquesta discapacitat.

La discapacitat orgànica, en canvi, afecta en la capacitat d'una persona a poder fer esforços físics sense sentir una fatiga extrema. També influeix una cosa tan simple com estar molta estona dempeus o tenir fatiga o dolor crònic. Com pots imaginar, tots aquests símptomes són molt difícils de quantificar en barems objectius.

Per tant, la conclusió més problemàtica de la discapacitat orgànica és que les persones que la tenen no poden demostrar-ho. En conseqüència, la seva discapacitat queda invisibilitzada i excloses de possibles ajudes socials.

Símbol de discapacitat orgànica

El símbol Internacional de la Discapacitat Orgànica va ser dissenyat per Rafa Garcés. La creació d'aquest símbol va sorgir per la iniciativa de diferents organitzacions espanyoles de donar visibilitat a la discapacitat orgànica. El seu objectiu, és conscienciar a la població de la seva existència per poder promoure la inclusió i l'apoderament de les persones que tenen aquest tipus de discapacitat.

Aquest símbol vol representar que existeix una alteració a l'interior del cos humà.

Símbol de la discapacitat orgànica

Desconeixement de la població general

Existeix molt desconeixement i falta de reconeixement de la discapacitat orgànica per part de la població. A això se li suma que moltes de les patologies relacionades amb aquesta mena de discapacitat es pateixen en silenci. Poder demostrar la fatiga crònica, els dolors de la fibromiàlgia entre altres símptomes pot ser tot un repte per les persones malaltes.

A més, les persones que tenen discapacitat orgànica poden tenir dificultats per a mantenir la seva feina. Per culpa de la seva malaltia necessiten visites al metge i fer-se proves. També pot passar que hi hagi dies que no es trobin bé, per la qual cosa poden necessitar la baixa sovint. Al final, tota aquesta situació repercuteix en la seva qualitat de vida i també en el seu estat d'ànim.

Com visibilitzar la discapacitat orgànica

Les associacions relacionades amb la discapacitat calculen que existeix un milió de persones amb discapacitat orgànica. A més, urgeixen a millorar les lleis perquè el barem de la discapacitat perquè reculli una manera de valorar el dolor. També volen que es tingui en compte la càrrega emocional i física per haver de portar un tractament crònic i ser altament susceptible a patir efectes secundaris a la llarga.

Totes aquestes entitats coincideixen que encara estem molt lluny perquè es tinguin en compte aquestes persones. Per aquesta raó, insisteixen en la importància de crear nous barems de discapacitat per poder tenir en compte a les persones amb discapacitat orgànica que necessiten tenir accés a ajudes socials i altres prestacions.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu