sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Economia verda, font de treball per a persones amb discapacitat

economía verde para personas con discapacidad

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i el Real Patronat sobre Discapacitat del Ministeri de Sanitat acaben de publicar un estudi en què analitzen les oportunitats que ofereix la coneguda com a economia verda com a font generadora d'ocupació per a persones amb discapacitat.

A l'estudi es recullen propostes d'actuació i recomanacions, així com, experiències d'èxit d'aprenentatges en l'esfera de l'economia verda realitzades per empreses d'iniciativa social i entitats de persones amb discapacitat i les seves famílies; poden servir com a exemple de bones pràctiques perquè altres instàncies promoguin aquest nou sector d'activitat.

L'objectiu és afavorir, d'una banda, el creixement de l'ocupació de les persones amb discapacitat i, per un altre, la instauració de graduals canvis econòmics, socials, ecològics i culturals que repercuteixin satisfactòriament en tota la població.

El Cermi recorda que les grans dificultats econòmiques que afronta Espanya són especialment complicades per als grups socials més vulnerables, com és el cas de les persones amb discapacitat.

“L'accés a una ocupació és una de les eines més importants en el camí cap a l'autonomia personal i econòmica, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats, per la qual cosa cal obrir nous horitzons d'ocupabilitat connectats amb les realitats econòmiques emergents o ja en clara expansió, com és l'economia verda”

Font: Servimedia.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu