sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El CERMI demana canvis a la Llei de Lloguers Urbans

Llei d'Arranjaments Urbans

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha elaborat un document de propostes dirigit als grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats, amb l'objectiu d'introduir esmenes al projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d'Habitatges que atenguin les necessitats de les persones amb discapacitat.

El Cermi pretén amb aquestes propostes millorar el règim jurídic de la realització d'obres o actuacions per part de l'arrendatari o subarrendatari tant a l'habitatge com a l'interior de la finca urbana, de manera que s'afavoreixi de manera més eficaç l'accessibilitat i el que les persones amb discapacitat i grans puguin fer un ús sense exclusions d'aquest bé bàsic.

En concret, el comitè proposa la modificació de l'article primer de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, amb la introducció de dos nous apartats.

En aquest sentit, planteja que els arrendataris o subarrendataris, prèvia notificació escrita a l'arrendador, puguin realitzar a l'interior de l'habitatge i a la finca urbana aquelles obres o actuacions necessàries perquè aquesta pugui ser utilitzada "de manera adequada i concorde a la discapacitat o a l'edat superior de setanta anys", sempre que no afectin elements o serveis comuns de l'edifici ni provoquin una disminució o estabilitat a la seva seguretat.

En el cas de l'habitatge, el Cermi demana que aquestes modificacions puguin realitzar-se tant per a l'arrendatari o subarrendatari com per als seus cònjuges, per a les persones que amb ells convisquin de manera permanent en anàloga relació d'afectivitat, per als familiars per consanguinitat fins a quart grau que amb algun d'ells convisquin de manera permanent i per a les persones que treballin o prestin serveis altruistes o voluntaris en l'habitatge.

Per als espais comuns, aquestes modificacions estarien limitades a l'arrendatari i subarrendatari i per a les persones que treballin o prestin serveis altruistes o voluntaris en l'habitatge.

A través d'aquestes propostes, el Cermi demana a més actualitzar la terminologia emprada a la Llei Vigent, ja que "l'ús de les expressions minusvalidesa i  persones amb minusvalidesa no és acceptable". Així, demana que siguin substituïdes pels termes de discapacitat i persones amb discapacitat, tal com ordena la Disposició Addicional Octava de la Llei 39/2006.

 

Font: SERVIMEDIA

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu