sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El CERMI denuncia que falten polítiques de promoció per l'ocupació de personas amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) denúncia la caiguda en la contractació de persones amb discapacitat soferta en el que va d'any, segons dades de l'Observatori Estatal de la Discapacitat, i que, en opinió d'aquest Comitè "són especialment greus en la contractació indefinida, amb una reducció superior al 20%, en comparació al mateix període de l'any 2011".

A fi d'evitar l'agudització d'aquest descens en la contractació de persones amb discapacitat, el CERMI exigeix al Govern que "reforci els fons destinats a la generació d'ocupació en els pròxims pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, recuperant els nivells d'inversió previs a 2012, i que han permès mantenir una senda ascendent de contractacions de persones amb discapacitat en els últims deu anys".

Les raons de la caiguda d'ocupació de persones amb discapacitat en 2012 "cal buscar-les en la situació general de l'economia espanyola, instal·lada en una prolongada recessió, de la qual es ressent especialment l'ocupació, amb taxes d'atur intolerables. Però en el cas de les persones amb discapacitat, un factor que contribueix a aquesta negativa tendència és la debilitació de les polítiques actives d'ocupació que han portat les severes retallades aplicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a aquestes partides en 2012".

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu