sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El CERMI demana que es tingui en compte les persones amb discapacitat per a usar el carril bici.

premis cermi valida

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha demanat a la Direcció General de Trànsit que tingui en compte la realitat de les persones amb discapacitat a l'hora d'elaborar una norma estatal que reguli l'ús dels carrils destinats a ciclistes en les vies públiques.

Davant l'anunci de Trànsit que prepara una normativa d'àmbit estatal sobre les condicions d'ús dels “carrils-bicis”, tant des de la perspectiva dels ciclistes, els altres conductors i els vianants, el CERMI planteja que es tinguin present les necessitats de les persones amb discapacitat, a fi que es preservi en tot cas el dret a la mobilitat, la seguretat i integritat física, i la comoditat d'ús de les vies públiques per part d'aquesta part de la població.

L'increment de “carrils-bici” per a promoure l'ús urbà d'aquest mitjà de transport és una mesura lloable, ja que afavoreix la utilització d'un vehicle respectuós amb el medi ambient i promou l'exercici físic com a hàbit saludable entre la població, la qual cosa en cap cas ha de provocar un perjudici o disminució en els assoliments aconseguits en matèria d'accessibilitat al llarg dels últims anys a les nostres ciutats.

Així mateix, per al CERMI, la seguretat i el dret de circulació i accés dels vianants amb discapacitat són perfectament compatibles amb l'extensió dels "carrils-bicis".

Per a això, el CERMI mantindrà reunions amb la subdirecció general d'ordenació normativa de la Direcció General de Trànsit per a plantejar aquestes qüestions i demanar que s'incorporin a la futura normativa.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu