sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El parènquima pulmonar: què és i com ens afecta

Parénquima pulmonar, qué es

Coneixes el terme de parènquima pulmonar? Aquest teixit forma part dels pulmons i té una gran influència en el seu correcte funcionament. Pren nota del que t'explicarem.

Què és el parènquima pulmonar?

El parènquima pulmonar es refereix al teixit funcional dels pulmons. Aquest teixit està compost principalment pels alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per capil·lars sanguinis. El parènquima pulmonar és crucial per a la funció respiratòria del cos humà, ja que és on té lloc l'intercanvi gasós entre l'aire inhalat i la sang.

Quan respirem, l'aire entra en els pulmons a través dels bronquis i després es distribueix als alvèols. En els alvèols, l'oxigen de l'aire passa a la sang a través de les parets primes dels capil·lars, mentre que el diòxid de carboni, un producte de deixalla del metabolisme, es difon des de la sang cap als alvèols per a ser exhalat.

El parènquima pulmonar també inclou altres components com els bronquíols, els bronquis i els vasos sanguinis que irriguen els pulmons. Aquest teixit és essencial per a la funció respiratòria normal i qualsevol mal o malaltia que afecti el parènquima pulmonar pot comprometre seriosament la capacitat del cos per a obtenir oxigen i eliminar diòxid de carboni, la qual cosa pot portar a problemes respiratoris greus.

Què forma el parènquima pulmonar?

El parènquima pulmonar està compost principalment per dos tipus d'estructures: els bronquis i els alvèols.

 1. Bronquis i bronquíols: Són les vies respiratòries principals que porten l'aire cap a dins i fora dels pulmons. Els bronquis es ramifiquen en bronquíols més petits, que al seu torn es ramifiquen en bronquíols encara més petits anomenats bronquíols terminals i bronquíols respiratoris. Aquestes estructures formen part del sistema de conducció de l'aire i no estan directament involucrades en l'intercanvi gasós.
 2. Alvèols: Són petits sacs d'aire envoltats per capil·lars sanguinis. Aquestes estructures són el lloc principal de l'intercanvi gasós en els pulmons. L'oxigen de l'aire que inhalem difon a través de les parets dels alvèols cap als capil·lars sanguinis, on s'uneix a l'hemoglobina en els glòbuls vermells. Al mateix temps, el diòxid de carboni, un producte de deixalla del metabolisme, es difon des dels capil·lars cap als alvèols per a ser exhalat.

A més dels bronquis, els bronquíols i els alvèols, el parènquima pulmonar també inclou vasos sanguinis, nervis i teixit connectiu que sosté l'estructura dels pulmons.

Sistema respiratori

Quines malalties afecten directament el parènquima pulmonar?

Hi ha diverses malalties que poden afectar el parènquima pulmonar, comprometent la seva funció i estructura. Algunes de les malalties més comunes que afecten el parènquima pulmonar inclouen:

 1. Pneumònia: És una infecció pulmonar generalment causada per bacteris, virus o fongs. Provoca inflamació en el parènquima pulmonar i pot afectar greument la capacitat d'intercanvi gasós.
 2. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC): És un terme general que inclou afeccions com la bronquitis crònica i l'emfisema. En l'MPOC, hi ha una obstrucció persistent del flux d'aire que dificulta la respiració. L'emfisema afecta específicament els alvèols, causant la seva destrucció i disminuint la capacitat d'intercanvi gasós.
 3. Fibrosi pulmonar: Es refereix a un grup de malalties pulmonars caracteritzades per la formació de teixit cicatricial (fibrosi) en el parènquima pulmonar. Això condueix a una disminució en la capacitat pulmonar i dificultat per a respirar.
 4. Edema pulmonar: És l'acumulació anormal de líquid en els pulmons, que pot ocórrer a causa de diverses causes, com a insuficiència cardíaca, lesió pulmonar aguda, insuficiència renal, entre altres. L'edema pulmonar pot interferir amb l'intercanvi gasós en el parènquima pulmonar.
 5. Càncer de pulmó: És un tipus de càncer que s'origina en el parènquima pulmonar. Depenent del tipus i l'etapa del càncer, pot afectar greument la funció pulmonar.
Problemes pulmonars.

Quins diagnòstics existeixen per a detectar malalties pulmonars?

Per a diagnosticar malalties que afecten el parènquima pulmonar, es poden utilitzar una varietat de mètodes i proves, que poden incloure:

 1. Radiografies de tòraxs: Una radiografia simple del tòrax pot revelar anomalies en el parènquima pulmonar, com a consolidacions (indicatives de pneumònia), opacitats (que poden indicar fibrosi pulmonar o altres malalties intersticials), o canvis de volum pulmonar.
 2. Tomografia computada (TC) de tòrax: La TC proporciona imatges detallades dels pulmons i és especialment útil per a detectar malalties pulmonars intersticials, com la fibrosi pulmonar, així com per a avaluar l'extensió i gravetat de les lesions.
 3. Espirometria: Aquesta prova mesura la funció pulmonar avaluant la quantitat d'aire que es pot exhalar i la rapidesa amb la qual es pot fer. És útil en el diagnòstic i seguiment de malalties com l'MPOC.
 4. Proves de funció pulmonar completa (espirometria, volums pulmonars, capacitat de difusió): Aquestes proves avaluen diversos aspectes de la funció pulmonar, inclosa la quantitat total d'aire que els pulmons poden contenir, l'eficàcia amb la qual es pot transferir oxigen des dels alvèols a la sang, entre altres paràmetres.
 5. Anàlisi de gasos en sang arterial: Es pot mesurar la quantitat d'oxigen i diòxid de carboni en la sang arterial per a avaluar l'eficàcia de la funció pulmonar en l'intercanvi gasós.
 6. Broncoscòpia: S'utilitza un tub prim i flexible amb una cambra en l'extrem (broncoscopi) per a examinar les vies respiratòries i l'interior dels pulmons. Això pot ajudar en el diagnòstic de malalties com el càncer de pulmó o la sarcoïdosi.
 7. Biòpsia pulmonar: En alguns casos, pot ser necessari prendre una mostra de teixit pulmonar per a la seva anàlisi sota un microscopi. Això pot realitzar-se mitjançant una biòpsia per aspiració amb agulla fina, una biòpsia broncoscòpia o una biòpsia quirúrgica.

Per aquest tipus de malalties és important tenir un diagnòstic diferencial fet per un professional per a cada pacient.

Pot interessar-te:

Causes de dolor d'esquena en respirar.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu