sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El turista con discapacidad gasta un 80% más

La despesa mitjana del turista amb discapacitat és un 80% més elevat. Així ho confirmen les últimes dades exposades en l'IV Congrés Internacional de Turisme a Àvila.

És per això que les organitzacions i entitats incideixen en la importància de potenciar aquest nínxol de negoci tan necessari per a remuntar el sector.

Les noves tecnologies i els avanços en aplicacions per a telèfons intel·ligents i tauletes exerceixen una gran labor sobre aquest tema, ja que recopilen i faciliten informació sobre turisme i mobilitat accessible.

En Vàlida sense barreres també hem recollit informació sobre les últimes aplicacions accessibles per a [email protected] (veure Aplicacions Accessibles I, Aplicacions Accessibles II i Aplicacions Accessibles III), a les quals avui sumarem *NOU-O.

*NOU-O és una aplicació per a professionals del sector turístic que incorpora informació de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (*Predif) sobre monuments, espais naturals i allotjaments.

Aquesta tecnologia ofereix un servei d'organització, comercialització i gestió integral de viatges i esdeveniments adaptats a les persones amb discapacitat. A través d'aquesta, les agències podran consultar, informar i organitzar destins tenint en compte l'accessibilitat. D'aquesta manera, i gràcies a que pot ser del seu interès formar part d'aquesta mena de xarxes, se sensibilitza als operadors i a la resta del sector turístic en pro de l'accessibilitat.

Aquí teniu més informació.

Per més estius sense barreres!

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2021

menu