sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Envelliment actiu: Què és i quines són les seves claus

Taller per a l'envelliment actiu

L'envelliment actiu és, i cada vegada amb més força, un concepte social molt preuat. Però, quines són les claus perquè una persona pugui tenir un envelliment actiu? Què s'entén per actiu? Per què és tan important que una persona de la tercera edat pugui accedir-hi? Aquestes són totes les claus que necessites saber.

Què és l'envelliment actiu?

L'envelliment actiu és un concepte creat per l'OMS (Organització Mundial de la Salut) en els anys 90. Aquesta organització, va definir l'envelliment actiu com “el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mida que les persones envelleixen”.

Activitats per a persones grans

Més endavant, concretament a partir del 2002 (segle XXI), l'OMS va redefinir el terme i ara es coneix l'envelliment actiu com a “la situació en la qual les persones continuen participant en el mercat laboral, així com en altres activitats productives no remunerades (com ara la prestació d'atenció a familiars i voluntariat) i viuen vides saludables, independents i segures a mida que envelleixen”.

El terme actiu fa referència que la persona romangui en constant contacte social, participant en aspectes econòmics, culturals, espirituals i cívics. A més, òbviament, es considera que està físicament actiu. L'objectiu és garantir una esperança de vida saludable i amb qualitat de vida.

Aquest concepte vol que les persones tinguin inserció participativa en la societat en cadascun dels processos d'envelliment. A l'Assemblea General de les Nacions Unides es van definir uns principis per a les persones de la tercera edat que són: independència, dignitat, autorealització, cura i participació. A partir d'aquí es van crear 3 pilars per a l'envelliment actiu:

  • La salut: l'atenció sanitària ha de promoure i prevenir problemes de salut i parar esment a allargar la qualitat de vida de les persones grans.
  • Participació en la societat: les persones grans, poden contribuir de manera activa en la societat de la forma que considerin més apropiada.
  • Seguretat: s'ha de garantir la protecció, dignitat i assistència a aquestes persones que per si soles no puguin.

Envelliment actiu i cicle vital

A partir de l'envelliment actiu i saludable, es desenvolupa el benestar físic, social i mental al llarg del cicle vital d'una persona. Al mateix temps, aquesta persona participa en la comunitat en funció de les seves necessitats, desitjos i capacitats.

Alguns corrents psicològics, entenen l'envelliment actiu com el resultat de la interacció d'una persona amb l'ambient al llarg del seu cicle vital. A més, defensen que l'objectiu de la societat ha d'enfocar-se a garantir l'autonomia, la salut i la productivitat de les persones de la tercera edat.

A més, alguns estudis coincideixen que tenir un envelliment actiu depèn, en un 70%, de factors com a hàbits de bon estil de vida i medi ambient. Només el 30% dels factors que poden repercutir en la qualitat de vida d'una persona són genètics.

Polítiques i programes de l'envelliment actiu

Des de l'administració pública, es realitzen accions per promoure l'envelliment actiu de la població i garantir-lo en totes les etapes de la vida. Cerca a la teva localitat i a la teva Comunitat Autònoma quins programes ofereixen a les persones de la tercera edat per mantenir una vida i envelliment actiu.

Programes d'envelliment actiu públics

Aquests són alguns dels programes més generals que pots trobar en tot l'estat espanyol i que permeten a les persones de 60 anys o més a estar actius:

  • Programes interuniversitaris: perquè els ciutadans que participin es mantinguin actius intel·lectualment, millorin les relacions interpersonals i intergeneracionals. Solen ser seminaris o cursos curts de temàtica variada.
  • Universitat per a persones grans: són programes universitaris per a persones de la tercera edat i poden acabar amb una carrera feta.
  • Tallers i activitats: per incentivar noves relacions i contacte social, a més d'activar la ment de les persones que participen. També poden promoure un estil de vida saludable oferint activitats esportives.
  • Creació de centres de gent gran on es promogui la convivència, la integració i la participació de les persones que participen. S'organitzen activitats físiques, culturals, artístiques, oci i temps lliure.
  • Programes per promoure l'envelliment actiu de persones grans que viuen en residències. Es fan activitats per a mantenir la ment i el cos actiu.
  • Turisme: s'ofereix diferents destinacions turístiques a persones de la tercera edat per a conèixer món.
  • Voluntariat: programes per a fer de voluntari i participar en la millora de la societat. Permeten sentir-se actiu i partícip d'una causa comuna.

A què s'enfronta la població de la tercera edat?

Espanya es troba entre els països amb una taxa de natalitat de les més baixes del món. A més, es pot constatar que és una tendència que amb el temps anirà a més i hi haurà un envelliment de la població considerable. L'esperança de vida d'una persona ha passat de ser de 68 anys per als homes i 73 per a les dones en els anys 60 a 73 i 81 respectivament en l'actualitat.

Yoga per a persones de la tercera edat.

El conjunt de la població espanyola, a més, envellirà considerablement quan la generació coneguda com el baby boom arribin a l'edat dels 65 anys. Aquest moment serà l'any 2025, on la majoria de la població voldrà accedir a la jubilació creant un repte per a l'administració. Ja que aquesta haurà de donar resposta a la demanda social que implica aquest succés.

La Unió Europea, apunta que la taxa de dependència de la població espanyola a la seva economia social serà més elevada que altres països de la UE. Això es deu al fet que la població que cotitza i, per tant, garanteix un fons de pensions i prestacions socials, té un pes molt de menor que els pròxims jubilats. A més, s'ha de tenir en compte que la població que comprèn dels 20 als 34 anys perdrà gairebé una tercera part dels seus efectius.

Les persones d'edat avançada, a més, s'enfronten a una percepció negativa de la jubilació molt generalitzada per la societat en general. Això és perquè les persones associen la tercera edat a la improductivitat i a la dependència. Aquest fet, invisibilitza les aportacions que poden donar les persones grans al conjunt de la societat.

Salut, participació i seguretat en l'envelliment actiu

Com hem comentat, si l'administració i la societat vol garantir un envelliment actiu s'ha de posar com a objectiu primordial garantir aquests 3 principis:

Participació per a garantir l'envelliment actiu

Les persones de la tercera edat tenen el dret de romandre en contacte i vincular-se amb la societat mitjançant programes i activitats, ja siguin voluntàries com a remunerades. L'activitat amb altres persones afavoreix la salut de l'individu, tant mental com física i evita la deterioració cognitiva.

Estudis per a persones jubilades

A més, aquest dret afavoreix la integració i la pertinença social de les persones grans a un entorn. També ajuda a canviar la percepció de les persones de la tercera edat i se les veu productives per a la societat.

Bons hàbits per a garantir salut durant l'envelliment

Tenir una vida saludable, amb bons hàbits que afavoreixin la prevenció de malalties retarda la dependència de la persona cap als seus familiars. L'esperança de vida pot incrementar si la persona presta especial atenció a incentivar una bona alimentació i salut física.

Seguretat per a un bon envelliment actiu

S'ha de garantir seguretat per poder accedir a prestacions econòmiques i sanitàries, serveis i per poder participar a la vida pública i tenir relacions socials.

I tu, portes un envelliment actiu?

https://youtu.be/YtqPCzpIDwI
La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu