sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Equilibri ocupacional en adults i persones grans

Equilibrio ocupacional para personas mayores

Moltes persones adultes i de la tercera edat, per raons de salut o per la seva condició de mobilitat, deixen de fer activitats quotidianes. A poc a poc, la seva vida es redueix a estar assegut en una cadira o sofà mentre altres persones els ajuden a fer certes tasques.

Amb el temps, la persona deixa de ser autònoma en moltes accions bàsiques, cosa que té un efecte directe en la seva percepció d'utilitat i autoreconeixement.

L'equilibri ocupacional trenca amb aquesta tendència i canvia la percepció de les persones tenen d'un mateix.

Si et veus amb la responsabilitat de cuidar a un parent pròxim, et donem idees per poder aplicar uns hàbits i rutines que poden beneficiar molt a l'estat d'ànim d'aquesta persona.

 

”actividades

 

Què és l'equilibri ocupacional?

 

Es tracta d'organitzar el dia en funció de les activitats diàries d'una persona. El terapeuta ocupacional, la persona experta, té en compte que no s'ha d'administrar la mateixa quantitat de temps en cadascuna de les activitats en què podem estructurar el nostre dia. A més, s'ha de crear una rutina diària en funció de cada cas.

Les activitats diàries es poden estructurar en tres grans grups:

  • Autocura: seria dutxar-se, vestir-se, alimentar-se, mantenir pautes de somni…
  • Productivitat: netejar la casa, ordenar, passar temps en família, estudiar, treballar….
  • Oci, temps lliure: aficions com a esport, pintar, llegir, entreteniment….

Els experts, guien a la persona perquè aconsegueixi un equilibri eficient per a ella. Així i tot, per donar-te una idea, en teràpia ocupacional, la recomanació ideal aproximada és:

 

”como

 

Hàbits i rutines diàries com a part de l'equilibri ocupacional

 

És molt important adquirir uns hàbits i una rutina en el nostre dia a dia. Els hàbits, conductes específiques i automàtiques, permeten crear esquemes mentals que afavoreixen el sistema cognitiu. Aconseguir un hàbit ens permet realitzar unes certes accions sense pensar i agilitar-les. Els hàbits poden ser bons i dolents, el que es tracta és adquirir bons hàbits que afavoreixin el ben estar de la persona.

En quan a les rutines, són una seqüència d'activitats i ocupacions que proporcionen una estructura en el dia a dia. Les rutines estan compostes per hàbits que es realitzen al llarg del dia.

Tenir una rutina permet no haver de pensar a cada moment en com ocupar el teu temps i crea una sensació de seguretat. En funció de la persona, aquesta es pot adaptar.

 

Autocura per a l'equilibri ocupacional

 

Hem d'organitzar les activitats de manera que hi hagi una interdependència dinàmica entre elles, per exemple: dedicar un temps a realitzar la llista de la compra, anar a fer la compra, preparar verdures per al sopar.

A més, per a garantir un equilibri ocupacional, hem de tenir en compte factors externs (com són la societat, família i cultura) i factors interns (capacitat de treball, habilitats, tolerància…)

Pot semblar complex, però al final es redueix a aconseguir que la persona tingui les seves hores ocupades amb activitats de diferents tipus i del seu interès personal.

Et donem idees de com ocupar el dia a dia de persones de la tercera edat:

Vida social

Mantenir relacions socials amb altres persones beneficia molt positivament el nostre estat d'ànim. Ja sigui família o amistats, tenir contacte amb persones importants per a nosaltres ens beneficia enormement.

A més de parlar amb la família, perquè no anar amb el nostre pare o mare a fer un volt al supermercat? Allà podrà interactuar amb dependents i, també pot trobar-se coneguts.

Oci i temps lliure

Dedicar temps a les nostres aficions crea autoreconeixement. En funció de l'edat i l'etapa de la vida poden variar.

Per persones que tinguin una certa agilitat per a caminar i moure's i siguin actius una certa activitat física pot ser molt beneficiosa. Per a persones amb menys mobilitat et deixem el nostre vídeo d'exercicis per a fer assegut i a casa:

 

 

Jocs adaptats a cada edat

Entreteniment amb algun joc pot millorar la felicitat de la persona.

Jocs de cartes, el bingo, o fins hi tot pintar poden ser una bona manera de passar l'estona. Et deixem un enllaç per a imprimir imatges per a acolorir per a adults. És una teràpia molt utilitzada en centres per a persones grans i, a més, ajuda a mantenir una certa agilitat a les mans.

Treball, teletreball i productivitat

En funció de com es troba la persona podrà fer segons quins treballs.

Si els agrada les plantes i tenim espai, per què no fer un petit hort perquè tingui una bona estona del dia ocupat amb ell? O tenir un petit jardí amb alguns tests amb flors.

Tasques

Fer tasques que impliquin una obligació crea bons hàbits i ajuda en la família.

Fer tasques com plegar la roba, pelar verdures i tasques senzilles a casa els ajuda a sentir-se útils i a col·laborar amb els seus familiars.

Un correcte descans i hores de somni

Com t'hem comentat, l'autocura és l'àmbit que ocupa més temps en el dia de la persona. Això es deu al fet que també inclou un bon hàbit de son, tenint en compte que la mitjana recomanada per a una persona adulta és entre 7 i 8 hores de son.

Moltes persones, arribada a una certa edat, tenen dificultats per a dormir. Per això, és possible que t'interessin 10 Remeis casolans per a dormir.

Correcta higiene i neteja

Intentar que la persona sigui autònoma li dona seguretat en ella mateixa i sentit d'utilitat.

Permetre que es preocupi la seva higiene personal, sense ajuda o supervisió (si l'estat de la persona ho permet, si no és el cas, ajudar adaptant el màxim possible aquestes tasques perquè pugui fer-les) i amb tot el temps que necessiten i sense presses.

Alimentació saludable

Sabem que son molts els capritxos quan una persona arriba a una certa edat. Depenent de l'estat de salut i les indicacions dels metges, hem de garantir una bona alimentació.

Et diem alguns consells per a evitar aliments que poden ser molt perjudicials per a la circulació.

 

Equilibri ocupacional. Beneficis per a totes les edats

 

Nosaltres ens hem centrat en les persones de la tercera edat, però l'equilibri ocupacional pot beneficiar-nos a tots per igual. Els bons hàbits i unes rutines creen un ben estar interior que afavoreix el nostre estat d'ànim i, al final, en la nostra qualitat de vida.

 

Valguda fa costat a l'equilibri ocupacional

 

A Valida creiem que és molt important tenir una vida equilibrada i que puguem organitzar-la seguint un equilibri ocupacional.

En persones grans, veuen com a poc a poc, les activitats de la vida diària que podien fer sense cap problema ara els suposa un gran esforç o se senten incapaços de realitzar-les. La seva rutina queda trencada i, a vegades, no saben com adaptar la seva nova vida.

Ajudar-los a adaptar la seva vida amb noves rutines i hàbits els permetrà envellir amb més dignitat i afavorirà positivament en la seva qualitat de vida.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu