sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Eruga salvaescales o cadira elevadora?

Una de les solucions més comunes per pujar o baixar escales en l'àmbit domèstic són les erugues salvaescales i les cadires elevadores. Es tracta de dues solucions molt diferents, amb característiques i especificacions pròpies que hem de tenir en compte, per la qual cosa escollir no és fàcil. Per això, volem ajudar-te en la teva elecció explicant-te, fil per randa, els avantatges i desavantatges de cadascuna d'aquestes solucions en accessibilitat.

Erugues salvaescales

Es tracta d'un mecanisme mòbil, portàtil, que permet a un usuari assegut o en cadira de rodes pujar les escales amb l'ajuda d'una altra persona. Els elements que caracteritzen aquest tipus de solucions són la seva adaptabilitat a pràcticament qualsevol tipus de cadira de rodes, així com el seu sistema de remolc basat en bandes amb relleu. En utilitzar la màquina, aquestes bandes d'adhereixen a l'aresta de cada graó, descrivint un moviment de palanca que impulsa la cadira i a l'usuari a pujar o baixar l'escala, segons vulguem.

Com a avantatges, trobem que les erugues salvaescales són una solució mòbil, per la qual cosa no necessitarem cap tipus d'instal·lació ni obra per posar-la en funcionament, deixant l'escala lliure una vegada finalitzat el seu ús. A més, la seva estructura és lleugera i desmuntable, permetent-la portar fins i tot en el maleter del cotxe. I com a punt a destacar, s'adapten a qualsevol tipus d'escala, amb un ample mínim de 55cm. 

Per contra, les erugues salvaescales són solucions que requereixen molta perícia i control per part del conductor per poder garantir la màxima seguretat de l'usuari. El seu ús pot ser encara més difícil si estem parlant de pujar o baixar diversos pisos de desnivell, tenint en compte sempre l'autonomia de la màquina (40 graons aproximadament). A nivell tècnic, les erugues salvaescales plantegen un altre condicionant: solament permeten transportar càrregues de fins a 130 kg, incloent usuari i cadira de rodes. 

Cadires elevadores

A diferència de les erugues salvaescales, les cadires elevadores presenten un mecanisme totalment diferent. Requereixen fixacions i guies per sustentar la cadira i el sistema de tracció. Així, l'usuari ha d'asseure's en el seient de la màquina per poder pujar/baixar les escales, factor que haurem de tenir en compte si utilitzem cadira de rodes.

Com a avantatges trobem la seva versatilitat. S'adapten tant per a espais públics com a privats, interiors o exteriors. Per a això, actualment existeix un ampli ventall de models i acabats que supera amb escreix les opcions existents d'erugues salvaescales. A més, les cadires elevadores no requereixen manteniment i el seu preu sol ser similar o fins i tot inferior que una eruga. 

Un altre punt a tenir en compte és el plus de seguretat que ofereixen les cadires elevadores com a solució fixa. Ja sigui amb guies fixades a la paret o als graons mitjançant pals, aquest tipus de solucions ofereixen major estabilitat i seguretat que les erugues salvaescales. Això permet transportar usuaris de fins a 150 kg sense problemes i recorre diverses plantes de desnivell. 

Però com a principal avantatge trobem l'autonomia que ofereixen a l'usuari. Mentre les erugues requereixen l'ajuda d'una altra persona, les cadires elevadores estan concebudes per la poder ser utilitzades pel propi usuari. Per a això disposen de control remot i, una vegada assegut, amb solament pressionar un botó s'inicia el trajecte. 

Conclusió

Creiem que la millor solució per pujar i baixar escales són les cadires elevadores. Ja es tracti d'un ús puntual o diari, les cadires elevadores ofereixen major seguretat i autonomia. Malgrat que es tracti d'una solució fixa, les cadires cada vegada ofereixen menor grau d'intrusió, garantint el màxim espai lliure en l'escala. 

D'altra banda, les erugues salvaescales són una bona opció per a escales estretes, on no és possible instal·lar una cadira. Així també, si el seu ús serà molt puntual (pocs dies al llarg de l'any) per facilitar l'accés a una persona amb discapacitat o mobilitat reduïda. En qualsevol cas, recorda que el conductor haurà d'estar capacitat per garantir la màxima seguretat.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu