sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Espanya, un dels països amb més ascensors del món

Probablement al llarg del dia utilitzis l'ascensor una o diverses vegades. Però t'has parat a pensar alguna vegada quantes persones ho utilitzen diàriament? Al nostre país existeixen més d'un milió d'ascensors, la qual cosa situa Espanya com un dels països amb més ascensors del món. A dia d'avui, la mitjana és de 19,8 ascensors per cada mil habitants. La xifra supera amb escreix la proporció de països de la Unió Europea, com Itàlia (14,7 ascensors per cada mil habitants) o França (8,2). També a nivell internacional, Espanya està en les posicions més altes, superant a Hong Kong (10), Japó (6,2) o EUA (2,8).

Cal apuntar que més del 40% dels ascensors instal·lats a Espanya superen els 20 anys d'antiguitat, la qual cosa fa dubtar de la fiabilitat d'aquestes màquines. Per això, les noves normatives nacionals i comunitàries estan enfocades cada vegada més a l'adaptació i posada al dia dels ascensors. De fet, avui entra en vigor una nova directiva europea destinada a aquesta finalitat. L'objectiu és millorar l'eficiència i la seguretat, però sobretot aquesta última. Que l'ascensor es detingui just en el nivell que correspon o la cabina compti amb sistema d'alarma bidireccional són algunes dels punts més importants d'aquesta nova directiva.

Per implementar aquestes noves mesures no és necessari instal·lar un ascensor nou, n'hi ha prou amb adaptar-ho a les noves exigències tècniques. En molts casos, això és més econòmic que comprar un ascensor, encara que dependrà de cada cas.

Per què existeixen tants ascensors a Espanya?

La història del nostre país ve marcada per la concentració de la població del camp a les ciutats, sobretot a l'últim segle. Aquesta migració va comportar, en molts casos, l'edificació de blocs de pisos i apartaments, fenomen que es va accentuar encara més en els anys 50 i 60 del segle XX. És en aquest creixement vertical de les ciutats on apareix la necessitat d'instal·lar cada vegada més ascensors.

Posteriorment, l'increment del preu del sòl i l'estancament del poder adquisitiu dels espanyols va situar el pis i l'apartament com els espais residencials o de vacances majoritaris.

Tot això situa Espanya com un dels països de la zona euro amb més població residint en apartaments (65% sobre el total de la població), proporció que supera altres regions com Grècia (59%) o Alemanya (53,2%).

Font: www.elmundo.es

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu