sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Guia per a fer museus accessibles

Sembla obvi però no ho és. Un museu (com la resta d'edificis públics) ha de permetre que totes les persones, amb discapacitat o no, puguin accedir-hi, puguin circular per les seves instal·lacions, accedir als seus serveis i participar en totes les activitats que s'hi organitzin en igualtat de condicions.

 

ACCESSIBILITAT DE L'EDIFICI

Entrada

 • L’entrada principal del museu no ha de tenir desnivells ni barreres i les portes han de ser abatibles o corredisses. Si les portes són de vidre, han d'estar correctament senyalitzades perquè les persones amb visió reduïda no tinguin problemes o ensurts.
 • L'amplària mínima de la porta haurà de ser de 80cm.
 • Si l'entrada principal no és accessible, ha d'habilitar-se una altra entrada alternativa accessible, del mateix nivell que la principal i que sigui fàcilment identificable desde de la via pública.
 • En cas que l'entrada al museu tingui graons o escales, ha de solucionar-se amb rampes, cadires salvaescaleras, plataformes subeescaleras, elevadors o ascensors.

 

Taquilles i mostradors d'atenció al públic

 • Com en les botigues i negocis accessibles, les taquilles i mostradors dels museu han de tenir 2 altures. Una, més alta, d'1,10m per a persones dempeus. Una altra, més baixa, de 80-85cm, per a usuaris que es moguin en cadira de rodes. La part de sota ha de tenir com a mínim un espai lire de 60cm de fons que permeti a la persona aproximar-se amb la cadira de rodes.
 • Els mostradors o taquilles han d'estar equipats amb sistemes que facilitin la comunicació amb persones amb discapacitat auditiva.

 

Circulacions horitzontals

En els diferents itineraris del museu cal tenir en compte els següents aspectes:

 • Paviments antilliscants
 • Sòl horitzontal, sense desnivells ni inclinacions.
 • Si existeixen desnivells solucionar-los o salvar-los mitjançant rampes, elevadors, plataformes salvaescaleras o ascensors.
 • Abans i després de les portes ha d'haver-hi un replà amb espai lliure de com a mínim 1,50m de diàmetre ja que la persona en cadira de rodes ha de poder girar sobre si mateixa. El sistema d'obertura de les portes ha de ser automàtic, o fàcil de manipular.
 • Recordem que l'ample dels passadissos ha de ser d'almenys 1,50m i, a poder ser, de 2m.
 • L'altura lliure de pas dels passadissos serà de 2,10m com a mínim.
 • No hi haurà mobiliari o objectes que puguin entorpir els bastons guia.
 • Les parets hauran de comptar amb contrast cromàtic.

 

Sales d'exposicions

 • Les sales d'exposicions han de facilitar l'orientació de les persones amb poca visió gràcies a franges guia que encaminin el recorregut.
 • Les sales d'exposicions no han de tenir desnivells ni barreres.
 • Han de preveure's àrees de descans i repòs com bancs o suports isquiàtics. Els bancs hauran d'anar acompanyats  de reposabrazos per poder ajudar a les persones amb problemes de mobilitat o gent gran a asseure's i aixecar-se.

 

La il·luminació

 • La il·luminació general ha d'evitar els enlluernaments, ha de ser homogènia i indirecta.
 • Han d'il·luminar-se puntualment les obres exposades i els textos amb l'explicació.
 • També han d'evitar-se els canvis bruscs d'intensitat lluminosa entre espais adjacents perquè provoquen ceguesa temporal, sobretot a les persones amb discapacitat visual.
 • Evitar les llums de neó en espais sonorizados (sales de conferències, auditoris, espais equipacos amb telèfons…etc) perquè generen interferències a les persones amb discapacitat auditiva que porten pròtesi.

 

Utilització dels serveis

 • La consigna, la botiga, la cafeteria,…etc. han d'estar identificats i poder utilitzar-se tots.
 • Les taquilles de consigna han de tenir l'altura adequada perquè una persona en cadira de rodes pugui usar-la, hauria de ser entre 60 i 120cm.
 • Ha d'haver-hi com a mínim un bany adaptat per a persones en cadira de rodes.
 • Les sales de conferències que tinguin butaques fixes han de reservar un espai per a usuaris de cadira de rodes.
 • La cafeteria també ha de tenir una barra de doble altura i taules que permetin a les persones en cadira de rodes aproximar-se de manera frontal.
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu