sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Guia per atreure més clients al teu negoci fent-lo accessible

Quan obrim un nou negoci o comerç necessitem una gran afluència de públic perquè ens surtin els números. Però… com podem aconseguir més clientela? La resposta és més fàcil del que sembla i va més enllà de les accions de màrqueting (importants, però ja arribaran). El primer que hem de fer és reflexionar sobre la pròpia estructura del comerç, la seva arquitectura i accessibilitat. Són molts els establiments que deixen de costat a un públic potencial per no poder satisfer les seves necessitats. Estem parlant de persones grans, persones amb discapacitat, acompanyants de les persones amb discapacitat o gent gran, mares i pares amb cotxets de bebè,… entre d'altres.

Tots aquests col·lectius volen gaudir dels nostres negocis en igualtat de condicions. Per començar, algunes persones ja no poden accedir al nostre local perquè un graó o una porta estreta els fan de barrera.

El millor de tot és que aquestes barreres tenen fàcil solució. Les solucions en accessibilitat no tenen per què ser complicades, cares o intrusives. Al contrari, existeixen solucions senzilles, agradables estèticament i assequibles.

El primer que hem de tenir en compte és que és molt més barat fer els establiments accessibles des del principi que no pas realitzar obres després. Tampoc val qualsevol solució: hem d'exigir seguretat, autonomia i dignitat per a tots els usuaris.

Com fer comerços accessibles?

ACCESSOS

 • En tot comerç d'ús públic ha d'existir com a mínim una entrada accessible fàcilment localitzable des de la via pública.
 • Aquest accés haurà de ser utilitzat per tots els visitants. Només hi haurà un itinerari secundari exclusiu per a les persones amb mobilitat reduïda quan es tracti d'un lloc de patrimoni històric on és complexa la intervenció.
 • Els intèrfons i sistemes d'avís també hauran de ser accessibles (video, veu, localització…). No han d'estar a una alçada major d'1,20m. Han de ser d'un color contrastat respecte la paret així serà de més fàcil visualització.
 • Les portes d'entrada han de tenir un ample lliure de 80cm o més i el seu sistema d'obertura serà preferiblement automàtic, amb portes corredisses o abatibles. Si les portes són d'obertura manual no han de pesar massa perquè tothom pugui obrir-les.
 • L'espai anterior i posterior a la porta no ha de tenir pendent i ha de permetre el gir complet d'un usuari en cadira de rodes, és a dir, ha de permetre una circumferència d'1,50m de diàmetre.
 • Atenció a les portes de vidre, hauran d'assenyalar-se amb franges horitzontals o amb un logotip de color contrastat.
 • Les portes giratòries no són accessibles per a les persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Haurem de buscar una alternativa.
 • Val la pena incidir també en els sistemes de control que existeixen en molts comerços i locals. Aquests no han de suposar una barrera de circulació per a les persones en cadira de rodes, o amb crosses, caminadors, cotxets de bebè, gossos guia… Tampoc han d'interferir amb dispositius com marcapasos i pròtesis auditives.
 • Nota: les cadires de rodes manuals tenen una amplària mitjana de 70cm i les elèctriques són més àmplies. Així que portes i passadissos han de tenir un ample suficient per permetre el pas de les persones que es mouen en cadira de rodes.

 

ZONA D'ATENCIÓ Al PÚBLIC

 • És important que els mostradors i punts d'atenció siguin de dues altures. La part baixa ha de tenir un ample de 80cm o més i una altura entre 80 i 85cm. A més, sota la taula del mostrador ha d'existir un espai lliure d'obstacles amb una altura entre 80 i 70cm i un fons de 60cm.

 

BARRA DE BAR O CAFETERIA

 • Si el nostre local pertany al sector de l'hostaleria o la restauració, hem de tenir en compte que la barra del bar o cafeteria també ha de ser de doble altura i ha de comptar amb un espai d'atenció adaptat en el qual la persona en cadira de rodes pugui aproximar-se de manera frontal.
 • Respecte les barres d'autoservei estaran situades a una altura entre 75 i 80cm i permetran que la persona en cadira de rodes pugui aproximar-se frontal i lateralment.

 

EMPROVADORS

 • En el cas de les tendes de roba, per exemple, l'itinerari que condueix als emprovadors ha de ser accessible, pla i sense desnivells. Ha de tenir un ample de pas de 90cm com a mínim.
 • La porta d'entrada als emprovadors ha de tenir un ample mínim de 80cm.
 • Almenys un dels emprovadors ha de ser accessible per a persones en cadira de rodes i ha de tenir espai suficient perquè l'usuari pugui donar un gir interior de 360º (1,50m de diàmetre).
 • Es recomana que l'emprovador accessible tingui unes mesures de 2,20m d'ample per 2,20m de fons, ja que moltes vegades estarà en l'emprovador amb una persona acompanyant.
 • A l'interior de l'emprovador haurà d'haver-hi un seient o un banc fixat al sòl, i també un espai lateral lliure per poder col·locar-se amb la cadira de rodes i poder fer transferència si convé. També hauria de col·locar-se una barra horitzontal fixada a uns 70-75cm d'altura.
 • Els penjadors hauran de col·locar-se a diferents altures: a 1,60m i a 1,30m.
 • El mirall serà de cos sencer.
 • La il·luminació funcionarà amb interruptor o sensors de moviment, mai amb temporitzador. L'interruptor haurà de col·locar-se entre 90cm i 1,20m.

 

PASSADISSOS

 • Les persones majors, amb crosses o bastons, les persones amb equipatge, cotxets de bebès o usuaris de cadira de rodes han de poder circular tranquil·lament i fer maniobres pels passadissos de circulació. Aquests han de tenir un ample mínim d'1,20m i una altura mínima de 2,20m, sense obstacles.
 • Si el nostre passadís és molt llarg, cada 10m ha d'existir un espai on l'usuari en cadira de rodes, pugui fer un gir de 360º.

 

PAVIMENTS

 • Els paviments han de ser antilliscants, tant en sec com a mullat. Han de ser homogenis, sense sots ni buits entre rajoles. Vigilar amb les rajoles soltes.

 

PORTES

 • L'ample de pas de les portes ha de ser 80cm o més.
 • El sistema d'obertura ha de ser fàcil de manipular, mai posar poms rodons. En el seu lloc s'instal·laran manilles o tiradors a l'altura de 1m de manera que totes les persones (amb dificultats de manipulació o en cadira de rodes) puguin manipular-les.

 

ESCALES

 • Un graó o desnivell constitueix de per si mateix una barrera perquè les persones en cadira de rodes, bastons o amb discapacitat puguin desplaçar-se.
 • Si per accedir al nostre local o dins d'ell tenim escales sempre haurem d'habilitar un itinerari alternatiu accessible. Est pot resoldre's amb una rampa, ascensor o plataforma salvaescaleras.

 

MÉS INFORMACIÓ I/O ASSESSORAMENT EN ACCESSIBILITAT

Si necessiteu assessorament o més informació podeu contactar-nos al telèfon gratuït d'atenció al client de Vàlida sense barreres: 900 414 000 o escriure'ns a [email protected]

 

 

Font: predif.org

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu