sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Hotels adaptats per a minusvàlids: Què han de tenir?

Com han de ser els hotels adaptats per a minusvàlids? T'ensenyem què han de tenir per a garantir una accessibilitat universal.

 

Per a aconseguir una societat més solidària i inclusiva, és necessari desenvolupar eines que aconsegueixin acostar-nos a les diferents necessitats de les persones indistintament de la seva condició, i d'aquesta manera, transformar l'entorn per a fer-lo accessible a tots.

En aquest sentit, els hotels també han d'adaptar-se a les necessitats de tots els clients, no sols per a abordar a més públic i complir amb la normativa, també per a atendre els seus drets d'una manera imparcial i sense exclusions.

 

Pot ser t'interessa: Accessibilitat en edificis públics.

 

 

 

Com ha de ser un hotel accessible?

 

Et vam mostrar els elements bàsics perquè l'establiment sigui accessible i segur:

 

PÀRQUING

 

Prop de l'hotel, ha d'haver-hi reservada almenys una plaça d'aparcament per cada 50, situant-se el més a prop possible de l'entrada a l'establiment. Aquestes zones reservades han d'estar senyalitzades de manera visible i diferenciada amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat.

 

 

 

ACCÉS ENTRADA

 

Des de la plaça de pàrquing, el trajecte ha de ser accessible, sense desnivells o amb rampes de pendent suau. En el cas de no ser-ho, ha d'adaptar-se amb una rampa o una altra solució salvaescaleras que permeti un accés autònom.

Les rampes han de complir amb certes mesures, per a això et deixem amb un article on t'expliquem la normativa de rampes per a persones amb minusvalidesa.  

L'ample de la porta d'entrada ha de ser de mínim 90 cm. Les portes automàtiques han de tenir una amplària lliure mínima de 120 cm. En tots dos costats de la porta ha d'haver-hi un espai lliure horitzontal en el qual pugui realitzar-se un cercle de 150 cm de diàmetre.

En el cas d'haver-hi escales, han de complir amb la normativa del Codi Tècnic d'Edificació.

 

MECANISMES D'ELEVACIÓ

 

Si existeixen desnivells, poden salvar-se amb una plataforma salvaescales o un elevador vertical que permeti un accés independent i segur a tots els usuaris.

Aquestes ajudes han de tenir unes dimensions mínimes i disposar d'un espai lliure de pas (veure article de normativa).

 

T'ensenyem una instal·lació d'una plataforma salvaescales a l'interior d'un hotel de Barcelona realitzada per Válida sin barreras.

 

RECEPCIÓ

 

El mostrador d'atenció estarà situat en un lloc que no impedeixi la correcta circulació i amb suficient dimensió perquè els clients puguin ser atesos. Aquest mostrador estarà lliure d'obstacles i amb un disseny a dues altures. La superior serà de 95cm i la inferior entre 80-85cm.

És important disposar d'una il·luminació (500 luxes) i senyalització adequades.

 

PASSADISSOS

 

És convenient que els passadissos tinguin un espai que permeti realitzar un gir en cadira de rodes de 360° per a poder realitzar canvis de sentit.

L'ample lliure de pas no afectat per portes serà de 120 cm. En el cas de passadissos afectats per portes l'amplària mínima permesa serà de 150 cm.

Els elements de paret com a extintors o radiadors se situaran en el mateix costat per a deixar l'altre costat lliure.

En cas d'haver-hi moquetes i catifes hauran d'estar bé subjectes al sòl per a evitar que s'aixequin al pas d'una cadira de rodes o per qualsevol usuari en caminar.

 

HABITACIÓ ACCESSIBLE

 

L'ample lliure mínim d'accés serà de 90 cm encara que en edificis històrics s'accepta 80cm. El llit ha de situar-se a una altura de 45 cm i 50 cm. El mobiliari no pot ser un obstacle pel que haurà de col·locar-se tenint en compte el moviment dels usuaris. Les portes del mobiliari han de ser preferiblement corredisses, plegables o abatibles a 180è. Com en tots els entorns de l'edifici, el sòl ha de ser llis i no lliscant, sense obstacles que sobresurtin.

 

BAÑOS

 

Tots els elements del bany han de garantir un ús de manipulació fàcil i han de situar-se entre els 90cm i els 120cm del sòl.

El lavabo ha de col·locar-se a una altura de 85cm respecte al sòl i disposar d'un espai lliure inferior per a no impedir la col·locació de la persona en cadira de rodes.

El paviment del bany ha de ser llis i no lliscant en sec i en mullat i sense elements que sobresurtin.

L'altura del vàter serà entre 45 i 50cm amb un espai lliure d'obstacles de 80cm d'amplària perquè els usuaris en cadira de rodes puguin fer la transferència lateral. És important la instal·lació de barres de suport (una fixa i una altra abatible) per a ajudar a realitzar la transferència.

 

RESTAURANT I CAFETERIA

 

El trajecte fins al restaurant i/o cafeteria ha de ser accessible amb un ample d'almenys 100cm, sense graons ni desnivells aïllats.

El mobiliari ha de col·locar-se perquè el pas sigui d'almenys 90cm d'ample i en certs punts, pugui realitzar-se un gir de 150cm de diàmetre.

La barra del bar ha de disposar d'una doble altura per a usuaris en cadira de rodes.

Es condicionarà un mobiliari accessible que cobreixi les diferents necessitats per a un servei apropiat dels usuaris.

 

Descobreix els millors hotels adaptats del país en aquest article. 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu