sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Inclusió laboral en persones amb discapacitat

Inclusió laboral per a persones con discapacitat

La discapacitat en el mercat laboral encara es percep de manera negativa per a moltes empreses. Però s'ha demostrat que la diversitat de persones en l'àmbit laboral afavoreix, en molts aspectes, a les companyies. Informa't de com pots millorar la teva empresa gràcies a la inclusió laboral.

Què és la inclusió laboral?

La inclusió laboral pretén oferir a les persones amb el risc d'exclusió social l'accés a ocupacions amb bones condicions laborals. Aquestes persones poden estar discriminades per raó de raça, sexe, edat o, també, per tenir una discapacitat.

Amb la inclusió, es dona les mateixes oportunitats que qualsevol altre treballador, independentment de la condició de la persona. Per tant, l'empresa ofereix els mecanismes necessaris perquè qualsevol persona contractada pugui realitzar una tasca.

Per a les persones amb discapacitat, la inclusió laboral, implica que la persona amb discapacitat té les mateixes responsabilitats i possibilitats per créixer dins de l'empresa. Per tant, té el mateix dret de millorar la seva carrera professional.

Les empreses que aposten per tenir personal divers en la seva plantilla de treballadors afavoreixen que diferents col·lectius en risc d'exclusió social puguin tirar endavant. A més, s'ha demostrat que tenir diversitat en una companyia ofereix molts beneficis interessants.

Beneficis de la inclusió laboral

Persones amb discapacitat i inclusió laboral

El Fons Monetari Internacional assegura que comptar amb empleats diversos i amb capacitats diferents millora el clima laboral. A més, s'ha comprovat que el compromís creix i també la productivitat.

Gràcies a l'informe “L'ocupació de les persones amb discapacitat“, fet per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), podem oferir-te dades molt interessants. L'any 2020 es va calcular que el 34,3% de les persones entre 16 i 64 anys amb discapacitat reconeguda eren actius laboralment. Destaca que hi ha una pujada de 0,3 punts respecte l'any 2019. Tot i així, aquesta taxa està a 41,8 punts menys que la de la població sense discapacitat.

Les dades recollides per l'INE demostren que l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat encara està molt per sota de les persones sense. En concret, les persones amb discapacitat amb ocupació eren el 26,7%, un numero bastant inferior si contem que les persones sense discapacitat eren del 64,3% (l'any 2020).

L'Informe del mercat de les Persones amb discapacitat elaborat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), del 100% de les persones que estaven treballant el 2020, només el 1,56% eren persones amb discapacitat. Encara que les xifres encara estan molt desiguals, l'increment de les persones amb discapacitat contractades ha millorat. En el 2008, el 0,88% de les persones treballant tenien discapacitat.

Aquestes dades sorprenen perquè a Espanya existeix la Llei General de Discapacitat, que exigeix a les empreses de més de 50 treballadors tenir en plantilla un 2% de persones amb discapacitat.

Una de les raons que pot justificar aquesta situació és que les persones amb discapacitat tenen molts prejudicis per desmentir i, a més, falsos mites. El més típic és que les persones amb alguna discapacitat tenen tendència a faltar més a la feina per culpa de visites al metge o per trobar-se malament. Tot i així, les dades sobre absentisme estan demostrant tot el contrari.

Avantatges de la inclusió laboral

Tenir persones amb discapacitat i altres condicions treballant en una empresa ofereix molts beneficis. S'ha demostrat que el clima laboral millora considerablement i, també hi ha un increment de la productivitat. S'ha comprovat que atreu talent competitiu i tenir a persones diverses en l'equip afavoreix la creació d'idees diferents i innovadores.

Beneficis de tenir un equip inclusiu:

Beneficis de tenir un equip inclusiu

1. Atreure talent i conservar-lo

S'està demostrant que el talent empresarial es pot retenir amb flexibilitat laboral i amb diversitat.

2. Cultura corporativa i més productivitat

Deixar estereotips de costat afavoreix que totes les persones treballadores estiguin més còmodes i motivades, cosa que afavoreix a la producció.

3. Millorar la reputació de marca

S'ha demostrat que les empreses compromeses socialment capten nous clients que donen molt valor a aquesta classe d'accions. Pràctiques com la sostenibilitat, transparència i igualtat d'oportunitats són valors que desperten afinitat amb els clients.

4. Millora l'atenció als clients

Les persones amb diferents capacitats detecten quins aspectes hem de tenir en compte per millorar l'atenció a clients amb discapacitat. Proporcionen idees que poden ser molt valuoses per al negoci.

5. Més sensibilització social a col·lectius en risc d'exclusió

Oferir ocupació a persones amb un grau de discapacitat ajuda a dissipar els prejudicis i mites falsos en l’entorn d’aquest col·lectiu.

Com millorar la inclusió laboral en empreses

S'ha de promoure la inclusió de persones diverses a les empreses, com has vist, els beneficis que aporta són molt interessants. A més, s'ha de tenir en compte que les empreses que tenen persones amb un grau de discapacitat acreditat poden desgravar-se part del cost de la seguretat social.

Des del Govern es donen diferents beneficis per a incentivar la inclusió social de diferents col·lectius. Informa-te’n.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu