sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Informe Olivenza 2010 - Dos milions de discapacitats no tenen una vivenda accessible

Vivendas accessibles

Les entitats del sector reclamen que la llei obligui a dur a terme reformes en els pisos.

Més de la meitat d'aquest col·lectiu té dificultats per a moure's en el seu edifici.

L'Observatori Estatal de la Discapacitat, instrument tècnic de l'Administració General de l'Estat encarregat de la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d'informació relacionada amb l'àmbit de la discapacitat, ha presentat el passat 29 de desembre en el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat l'estudi “Les persones amb discapacitat a Espanya. Informe Olivenza 2010”, el seu contingut suposa una visió de la realitat diària d'aquest sector de la població al nostre país i pretén servir com a orientació perquè les mesures administratives responguin a les necessitats reals d'aquest col·lectiu.

Aquest informe presenta una crònica informativa en la qual es recullen aquelles notícies de l'àmbit de la discapacitat que van ser actualitat en els mitjans de comunicació al llarg de 2008 i 2009 -amb una acostament a les de l'any 2010-. A través d'aquesta recopilació es volen mostrar els acords adoptats per institucions públiques i privades al llarg del bienni estudiat, les mesures adoptades per les diferents administracions, accions desenvolupades per diverses entitats i que poden ser valorades com a bones pràctiques, situacions de vulneració de drets o avanços en matèria sociosanitària i noves propostes accessibles d'oci i cultura.

Per a finalitzar, la publicació elaborada des de l'Observatori Estatal de la Discapacitat inclou una selecció d'indicadors sobre la situació de les persones amb discapacitat a Espanya centrats en la prevenció de deficiències, l'educació especial i els alumnes amb necessitats educatives especials, la contractació, la protecció econòmica, la informació estadística del SAAD i l'accessibilitat.

Els accessos a l'habitatge, amb rampes o ascensors adequats que facilitin la mobilitat als discapacitats, continuen sent una assignatura pendent a Espanya. En el 72,7% de les llars on resideixen persones amb alguna discapacitat (al voltant de 2,4 milions de cases) existeixen barreres d'accés, a la porta o dins de l'edifici, segons l'Informe Olivenza 2010.

La radiografia de la població amb discapacitat, xifrada en 4.056.993 persones (el 9% de la població), es completa en aquest apartat amb una altra dada: el 52% d'aquest col·lectiu, unes 1.982.700 persones, tenen dificultats per a desembolicar-se amb normalitat en el seu habitatge o edifici.

La falta d'accessibilitat és una de la principals qüestions “que dificulta el desenvolupament d'una vida en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat”, expliquen els autors de la recerca, després d'apuntar altres com que només el 28,3% té una ocupació remunerada o que a penes el 50% compten amb l'ajuda d'un cuidador, que és un familiar en el 92% dels casos. Més de la meitat també denuncien dificultats per a utilitzar el transport públic i per a desplaçar-se pels carrers de la seva ciutat o barri.

Fonts: www.observatoriodeladiscapacidad.es i www.elperiodicomediterraneo.com

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu