sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Instal·lar ascensor sense buit a l'escala: 5 solucions

Actualment, existeixen ascensors molt innovadors amb mecanismes d'accionament cada vegada més petits, amb un millor rendiment i que aprofiten més l'espai. No obstant això, existeixen altres alternatives a l'hora d'instal·lar un ascensor sense buit d'escala a ubicacions molt reduïdes.

Amb la reforma de la Llei de Propietat horitzontal de 2011, s'estableix que la seguretat i accessibilitat universal han de ser garantides per a aquells veïns que ho sol·licitin. Si es tracta de veïns majors de 70 anys o amb una discapacitat reconeguda, han d'executar-se les actuacions necessàries per a millorar la seva lliure mobilitat per les zones comunes de l'edifici, sempre que el seu cost anual (descomptades ajudes públiques o subvencions) no excedeixi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

 

Amplària mínima de les escales per a la instal·lació d'un ascensor

 

La construcció d'un ascensor sol ser costosa i normalment comporta una durada prolongada de les obres fins que s'acaba la instal·lació.

Així mateix, existeixen unes mesures mínimes legals per a la instal·lació d'un ascensor en edificis públics o d'accés a tothom: 1m d'ample per 1,25m de fons i 80cm de l'obertura de la porta. Aquestes mesures estan considerades respectant l'accessibilitat per a les persones que es desplacen en cadira de rodes.

Per aquest motiu, és important tenir en compte que existeixen diferents alternatives salvaescales per a la supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Instal·lar un ascensor en un edifici antic

 

Avui dia, existeixen molts edificis antics que en el moment de la seva construcció no es va tenir en compte l'accessibilitat universal per a tots. Sovint ens trobem amb espais tan reduïts que impedeixen la col·locació d'un ascensor. O simplement, les obres que s'han de realitzar per al seu muntatge sobrepassen els costos que pot assumir la comunitat.

En aquests casos, existeixen alternatives per a millorar l'accessibilitat d'una comunitat que no necessàriament passen per la instal·lació d'un ascensor.

Una d'aquestes opcions és la instal·lació d'una cadira pujaescales. Aquesta ajuda és molt més econòmica, encara que no garanteix l'accés d'aquestes persones que es desplacen en cadira de rodes ja que requereix fer una transferència d'una cadira a una altra. No obstant això, les cadires elevadores són aptes per a escales estretes, ja siguin per a un sol tram o per a salvar diverses plantes amb diferents parades i replans.

Una altra solució molt recomanada per a les comunitats, és la instal·lació d'una plataforma elevadora. Aquesta opció sí que proporciona accessibilitat a les persones que van en cadira de rodes, mantenint la total autonomia de l'usuari. A més, les plataformes salvaescales són plegables, per la qual cosa quan estan tancades ocupen molt poc espai en l'escala passant gairebé desapercebudes.

Si el recorregut a salvar és una distància curta, una solució molt eficaç, resistent i inclusiva és la instal·lació d'un elevador de curt recorregut. Normalment s'utilitza per a salvar aquells desnivells que separen l'entrada de l'edifici del replà fins a l'ascensor. En aquest cas, també han de tenir-se en compte les dimensions mínimes establertes. Els mini elevadors els pot utilitzar tothom, des d'aquells usuaris en cadira de rodes fins a aquells veïns que vulguin pujar la compra o el cotxet del bebè.

A Válida sin barreras posem a la seva disposició la visita d'un assessor tècnic especialitzat en accessibilitat per a oferir-li una valoració de quin pot ser la millor solució per a la seva comunitat, tenint en compte en tot moment les necessitats específiques dels veïns.

 

Solucions per a instal·lar ascensors sense buit en l'escala

 

Existeixen diferents solucions en el cas de no disposar de les mesures necessàries per a la instal·lació d'un ascensor:

1. Un recurs pot ser el de fer el muntatge de l'ascensor al celobert, encara que hauria de comptar amb les mesures necessàries per a la seva construcció.

2. Com en el cas anterior, es podria instal·lar l'ascensor a la façana exterior de l'edifico. Encara que ha de comptar amb uns requisits específics per a la seva correcta instauració. Per a poder instal·lar l'ascensor en la façana, l'edifici ha de tenir l'espai exterior suficient com perquè no envaeixi la vorera ja que els vianants han de poder circular lliurement sense que la instal·lació suposi un problema per al seu desplaçament. A més, cal sol·licitar permís a l'ajuntament corresponent per a obtenir la llicència de muntatge.

3. Una altra opció és col·locar l'ascensor per dins dels habitatges. Evidentment, cada propietari disposaria de la clau per a detenir l'ascensor en la seva planta i no en el pis del veí. Es tracta d'una opció poc valorada ja que es perden metres de superfície útil dins de l'habitatge.

4. Una altra solució podria ser la de reubicar l'escala per a la instal·lació de l'ascensor. El problema és el cost que suposa la realització d'aquestes obres, perquè pot ser bastant elevat i per aquest motiu és difícil que tots els veïns es posin d'acord en la realització d'aquest tipus de reformes.

5. Com hem esmentat en el punt anterior, una solució molt emprada i amb un cost bastant més barat és la d'instal·lar una cadira salvaescales o una plataforma pujaescales. Tot un veritable estalvi econòmic respecte a les solucions anteriorment citades.

 

Si vols realitzar obres perquè la teva comunitat sigui accessible, et recomanem la visita d'un dels nostres assessors tècnics perquè pugui realitzar l'estudi d'accessibilitat i pugui determinar la millor solució. Tant la visita com l'assessorament és gratuït i, a més, li lliurarà un pressupost al moment i sense compromís perquè pugueu valorar-ho amb els tots els veïns.

Telefoni'ns al telèfon gratuït 900 414 00 i li resoldrem tots els seus dubtes en matèria d'accessibilitat, ensenyant-li la millor opció per al seu habitatge o comunitat.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu