sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

La demència amb cossos de Lewy: Fases i símptomes

demencia cuerpos de lewy fases y tratamientos

La demència amb cossos de Lewy (DCL) és un tipus de demència amb diferents fases que pot ser difícil de diagnosticar ja que els seus símptomes s'assemblen als d'altres malalties, com la com la malaltia de Parkinson i la malaltia d'Alzheimer. La DCL és un cas de demència que es caracteritza per la presència de cossos de Lewy en el cervell, que són dipòsits de la proteïna alfa-sinucleïna.

A continuació, t'expliquem què és, com tractar-la i les diferents fases de la malaltia.

Què és la demència amb cossos de Lewy?

La demència amb cossos de Lewy (DCL) és un tipus de malaltia que es produeix a causa de l'acumulació de la proteïna anomenada alfa-sinucleïna, que forma els cossos de Lewy en el cervell. Aquests cossos de Lewy es troben en les cèl·lules nervioses i es creu que estan relacionats amb la malaltia de Parkinson.

Aquesta acumulació pot causar problemes en el sistema nerviós i conduir a la mort de les cèl·lules cerebrals. A mesura que la malaltia avança, els pacients poden tenir dificultats per a comunicar-se i poden perdre la capacitat de realitzar activitats quotidianes.

acumulació proteïna que provoca demència amb cossos de Lewy

En alguns casos, la demència amb cossos de Lewy pot ser la primera manifestació clínica de la malaltia de Parkinson. En altres casos, els símptomes de la demència poden aparèixer abans o després dels símptomes motors de la malaltia de Parkinson. De fet, la demència amb cossos de Lewy pot ser l'únic cas de la demència, o pot coexistir amb la malaltia d'Alzheimer o altres tipus de demència.

Els factors de risc de la demència amb cossos de Lewy inclouen l'edat avançada, la presència de malaltia de Parkinson i antecedents familiars de demència. Altres factors de risc inclouen el gènere masculí, la presència d'unes certes mutacions genètiques i l'exposició a toxines ambientals. A més, s'ha demostrat que uns certs factors d'estil de vida, com la falta d'activitat física, la mala alimentació i la falta d'estimulació cognitiva, també poden augmentar el risc de desenvolupar demència amb cossos de Lewy.

Símptomes de la demència amb cossos de Lewy

Els símptomes de la demència amb cossos de Lewy poden incloure problemes cognitius, com a problemes de memòria i dificultats per a fer tasques complexes. A més, els pacients amb DCL poden experimentar idees delirants i símptomes parkinsonianos, com a tremolors i rigidesa muscular. Sovint, aquests símptomes fluctuen i poden empitjorar després de prendre uns certs medicaments.

En alguns casos, els pacients amb DCL també poden experimentar trastorns de conducta, com arrossegar els peus en caminar o moviments lents. A més, poden tenir problemes de percepció visual i experimentar al·lucinacions tant visuals com auditives. Un altre factor de risc és el trastorn del son REM, que es caracteritza per moviments corporals durant el somni i pot estar relacionat amb l'acumulació de proteïnes en el cervell.

símptomes demència amb cossos de Lewy

Tractaments de la demència amb cossos de Lewy

No existeix un tractament específic per a la demència amb cossos de Lewy (DCL), ja que es tracta d'una malaltia complexa que afecta diferents sistemes del cervell. No obstant això, hi ha diversos enfocaments que poden ajudar a millorar els símptomes i la qualitat de vida dels pacients.

En primer lloc, els medicaments utilitzats per a tractar la malaltia de Parkinson poden ajudar a alleujar els símptomes motors de la DCL, com la rigidesa muscular i els tremolors. Aquests medicaments inclouen la levodopa i els agonistas dopaminérgicos, i el seu ús ha de ser supervisat per un metge per a evitar efectes secundaris no desitjats.

En segon lloc, els antipsicòtics poden ser útils per a tractar les al·lucinacions visuals i les idees delirants, que són comunes en la DCL. No obstant això, els antipsicòtics poden tenir efectes secundaris greus en pacients amb DCL, com a empitjorament dels símptomes motors i augment del risc d'accident cerebrovascular. Per tant, s'ha de tenir precaució en usar aquests medicaments i el seu ús ha de ser monitorat acuradament.

Teràpies no farmacològiques:

A més, els pacients amb DCL poden beneficiar-se de teràpies no farmacològiques, com la teràpia ocupacional i la teràpia de la parla i el llenguatge. Aquestes teràpies poden ajudar els pacients a mantenir la seva independència i millorar la seva capacitat per a comunicar-se amb els altres.

Finalment, és important que els pacients amb DCL rebin una cura integral i de suport, que inclogui el suport emocional, la cura de la salut i l'atenció a les necessitats socials. Això pot incloure la participació en grups de suport, l'ajuda de cuidadors i la planificació acurada de l'atenció mèdica i el suport en la llar.

És important que els pacients amb DCL treballin amb el seu equip d'atenció mèdica per a desenvolupar un pla de tractament personalitzat que satisfaci les seves necessitats individuals i proporcioni el millor suport possible.

Fases de la demència amb cossos de Lewy

Aunque la DCL se presenta de manera diferente en cada paciente, se han identificado tres fases generales de la enfermedad: la fase temprana, la fase intermedia y la fase avanzada.

Demència amb cossos de lewy: Fase primerenca

En la fase primerenca, els símptomes cognitius poden ser lleus i poden incloure problemes de memòria, dificultat per a concentrar-se i problemes per a planificar i organitzar. Els símptomes motors poden ser subtils i poden incloure rigidesa muscular, tremolors i dificultat per a caminar. Els símptomes psicològics poden incloure ansietat, depressió i canvis en l'estat d'ànim.

La demència amb cossos de lewy: Fase intermèdia

En la fase intermèdia, els símptomes cognitius es tornen més evidents i poden incloure problemes de llenguatge i de raonament. Els símptomes motors poden empitjorar i poden incloure dificultats per a caminar i fer tasques quotidianes. Els símptomes psicològics també poden empitjorar i poden incloure al·lucinacions visuals i deliris.

tractaments i teràpies de la demència amb cossos de lewy

Demència cossos de lewy: Fases final o avançada

En la fase final o avançada, els símptomes cognitius són greus i poden incloure pèrdua de memòria significativa i confusió mental. Els símptomes motors poden ser greus i poden incloure rigidesa muscular severa i problemes per a empassar. Els símptomes psicològics poden ser especialment greus en aquesta fase i poden incloure paranoia i agitació.

És important tenir en compte que aquestes fases no sempre ocorren de manera ordenada o predictible i que la progressió de la malaltia pot ser diferent en cada pacient. Alguns pacients poden experimentar una ràpida progressió de la malaltia, mentre que uns altres poden experimentar una progressió més lenta.

A més, és possible que els pacients amb DCL experimentin símptomes de la malaltia de Parkinson abans o durant el desenvolupament de la demència. Aquests símptomes poden incloure tremolors, rigidesa muscular i problemes per a caminar.

En conclusió, la demència amb cossos de Lewy és una malaltia complexa que afecta diferents sistemes del cervell i pot provocar una varietat de símptomes cognitius, motors i psicològics. Encara que s'han identificat tres fases generals de la malaltia, és important recordar que la progressió de la malaltia pot ser diferent en cada pacient. Els pacients amb DCL han de treballar amb el seu equip d'atenció mèdica per a desenvolupar un pla de tractament personalitzat que satisfaci les seves necessitats individuals i proporcioni el millor suport possible en cada etapa de la malaltia.

*Aquest article és orientatiu i en cap cas substitueix la informació que pugui proporcionar-nos un professional sanitari.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu