sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Lipedema: Què és, causes i tractament

Lipedema

El 99% de les persones que tenen lipedema són dones que es veuen afectades per l'acumulació de greix en les extremitats, una alteració que no té res a veure amb l'obesitat. No se sap la causa i crea molta frustració a les persones que han d’aguantar la incomoditat que crea.

Què és el lipedema

El lipedema és una malaltia que afecta el teixit adipós o teixit gras de la pell i que provoca el cúmul progressiu de cèl·lules grasses. Aquesta acumulació sol presentar-se en cames i braços i les persones que solen patir-la són, en la gran majoria, dones. Es calcula que entre el 4 i l'11% de la població mundial té lipedema en diferents graus.

Aquesta malaltia sol confondre's amb l'obesitat o la limfedema, així que en un primer moment és difícil de diagnosticar. La diferència entre l'obesitat i el lipedema és que el sobrepès es contempla en tot el cos, mentre que si es tracta de lipedema l’acumulació de greix es percep de forma molt desproporcionada i localitzada en cames o braços. A més, el lipedema provoca molèsties continuades.

Problemes de retenció de grasa al cos.

D'altra banda, la limfedema és la acumulació de líquids per una fallada en el sistema limfàtic, així que l'augment de volum de les extremitats existeix perquè hi ha una retenció de líquids. Una altra diferència és que hi ha un peu que s'inflama més que l'altre. En canvi, el lipedema provoca inflamació del turmell cap amunt i sol haver-hi una simetria.

Símptomes del lipedema

Els símptomes del lipedema són diversos i varien en funció de la persona. Aquests són alguns que pot experimentar la persona:

 • Augment desproporcionat del volum de la zona afectada en comparació a altres parts del cos.
 • Pesadesa i dolors continus.
 • Inflamació sobtada.
 • El greix es comença a acumular just per sobre dels turmells i surt el que es diu com a copa de Cuff.
 • Sensació de pressió en els bessons.
 • Picor.
 • Surten hematomes amb facilitat per culpa de la fragilitat capil·lar.
 • Més sensibilitat al tacte.
 • El teixit cel·lular sota la pell és dura al tacte.
 • Apareixen aranyes vasculars, telangièctasis, a la carn interna de la cuixa.

Les zones més afectades són els membres inferiors en un 97%, mentre que la part superior és d'un 37%. Es pot donar un empitjorament dels símptomes quan es té la menstruació, quan es fa exercici físic o en èpoques de calor. També pot empitjorar els símptomes quan es fa esport, encara que sembla que la natació no afecta i és recomanable practicar-la.

Possibles causes del lipedema

Actualment s'està investigant les possibles causes del lipedema ja que encara no se sap amb exactitud què ho provoca. Hi ha algunes línies de recerca que apunten que una nova malaltia coneguda com a permeabilitat intestinal podria ser el desencadenant.

La permeabilitat intestinal provoca un canvi en la microbiota dels intestins que provoca que creïn substancies citocines que acaben a la sang. Les citocines (o proteïnes que actuen sobre les cèl·lules del sistema immune) arriben al greix de la musculatura i les inflamen. Per a contrarestar-ho el cos produeix més cèl·lules amb un resultat final d'inflamació a la zona afectada.

Dona amb problemes de retenció de grasa a les cames

A més, aquesta malaltia afecta gairebé exclusivament a les dones, ja que es calcula que el 99% de les persones afectades ho són. A partir d'aquesta dada, els especialistes estan convençuts que els canvis hormonals amb l'arribada de la menstruació, el embaràs o la menopausa exerceixen una influència directa en l'aparició del lipedema.

Tipus i graus del lipedema

En funció de l'afectació, hi ha diferents graus per classificar el lipedema d'una persona:

 • Grau I: es perceben, per palpació, petits nòduls de greix per sota de la pell, encara que aquesta presenta una superfície regular i tova.
 • Grau II: la superfície és irregular i dura i es veu un augment de l'estructura nodular.
 • Grau III: és l'afectació més severa i la pell es veu adiposa i hi ha nòduls de diferents grandàries especialment en els malucs i turmells.

Graus i tipus de lipedema.

Prevenció i tractaments del lipedema

Amb aquesta malaltia és difícil determinar un protocol de prevenció ja que no se sap amb exactitud què la provoca. Una vegada apareixen els primers símptomes, es recomana practicar natació, ja que aporta beneficis interessants. També es recomana retirar el gluten de la dieta ja que s'ha demostrat que té efectes inflamatoris.

D'altra banda, és interessant valorar la possibilitat de tenir un problema amb la permeabilitat intestinal, ja que nous estudis indiquen que podria suposar una explicació a aquest problema. La permeabilitat intestinal és la capacitat que tenen les membranes de l'intestí d'absorbir el pas de nutrients en el nostre cos i bloquejar les toxines que s'ha d'eliminar. Si hi ha una alteració d'aquesta barrera natural del cos, llavors els elements nocius arriben als òrgans i cèl·lules poden provocar malalties.

En quan al diagnòstic i tractament del lipedema existeixen diferents especialistes que poden avaluar-ho i marcar una pauta de com procedir una vegada es fa un examen físic. Aquests especialistes poden ser: metges de cirurgia general, cirurgia plàstica, medicina estètica i fisioterapeutes. Tot i això, qualsevol tractament per a remoure l'excés de greix acumulat en les extremitats inferiors o altres parts del cos no està finançat per la seguretat social.

Els tractaments que actualment es fan per extreure el lipedema són de dos tipus, un més conservador i un altre quirúrgic. Fer l'un o l'altre dependrà de la valoració que faci l'especialista en funció del grau d'afectació de la malaltia a la persona:

 • Tractaments conservadors intenten reduir els símptomes i alleujar el dolor. Això pot suposar haver de portar mitges de compressió limfàtica o començar una rutina d'esports d'aigua com, per exemple, la natació.
 • Tractaments quirúrgics com la liposucció de descompressió assistia per aigua polvoritzada o tècnica WAL. Amb això s'elimina la pressió al eliminar el greix i s'aconsegueix retornar la zona afectada a la seva normalitat. Amb això es redueix el dolor i la pesadesa així que es millora la qualitat de vida dels pacients.
Retenció de líquid en dones

És possible prevenir el lipedema?

Com t'hem comentat, les causes del lipedema no són clares, per la qual cosa no es pot fer una prevenció abans que apareguin els primers símptomes. Una vegada hi hagi els primers indicis que una persona té lipedema, llavors es recomana seguir una dieta saludable i practicar natació o un esport aquàtic amb freqüència.

On pot aparèixer el lipedema a part de les cames

El lipedema afecta especialment les cames, de turmell cap a munt, però també és freqüent veure a persones amb lipedema als braços. En menys freqüència, pot aparèixer a altres zones del cos, però no sol ser normal.

* Aquest article és orientatiu i en cap cas substitueix la informació que pot donar-te un professional sanitari.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu