sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Lordosis i cifosi, que és i les seves diferències

Cifosis y lordosis

Coneixes les diferències entre la lordosis i la cifosi? Els dos són malformacions de la columna, però cadascuna d'elles es refereix a una zona diferent. Aprèn a distingir-les i quins tractaments existeixen per a cadascuna.

Diferència entre lordosis i cifosi

Quan parlem de lordosis i de cifosi? Aquestes són les diferències.

Què és la lordosis

La lordosis és una curvatura natural de la columna vertebral que es troba a la regió lumbar o baixa de l'esquena. Es caracteritza per una corba cap a dintre o cap endavant, el que fa que la part inferior de l'esquena s'arquegi cap a dintre, mentre que la part superior i la part inferior de la columna formen una corba cap a fora. Aquesta curvatura és essencial per mantenir un equilibri adequat i una postura saludable.

La lordosis lumbar és important perquè ajuda a distribuir el pes del cos de manera uniforme al llarg de la columna vertebral. A més, permet que els músculs, els lligaments i els discos intervertebrals de la columna lumbar treballin de manera eficient per a proporcionar estabilitat i mobilitat al cos.

No obstant això, quan la lordosis s'exagera o es redueix en excés, pot causar problemes de salut i molèsties. Una lordosis excessiva, coneguda com hiperlordosis o "esquena baixa enfonsada", provoca una curvatura exagerada en la part baixa de l'esquena. Això pot portar a una postura incorrecta, mal d'esquena, feblesa muscular i dificultat per a moure's.

Problemes de malformació de l'esquena.

D'altra banda, una lordosis reduïda, coneguda com hipolordosis o "esquena plana", es caracteritza per una disminució de la curvatura natural a la regió lumbar. Això pot deure's a diversos factors, com a feblesa muscular, lesions, mals hàbits posturals o condicions mèdiques com l'espondilosi. La hipolordosis pot causar dolor lumbar, rigidesa, desequilibri muscular i limitacions en la mobilitat.

Per mantenir una lordosis saludable, és important mantenir una bona postura i enfortir els músculs abdominals i lumbars. A més, és recomanable evitar estar dempeus o assegut durant períodes prolongats, ja que això pot exercir pressió addicional en la columna vertebral i contribuir a problemes de lordosis.

Què és la cifosis

La cifosi és una curvatura natural de la columna vertebral que es troba a la regió toràcica o mitjana de l'esquena. Es caracteritza per una corba cap a fora o cap endarrere, el que fa que la part superior de l'esquena s'arrodoneixi. Aquesta curvatura és essencial per a mantenir una postura equilibrada i proporcionar suport a la columna vertebral.

La cifosi permet distribuir el pes del cos de manera uniforme al llarg de la columna vertebral, igual que la lordosis a la regió lumbar. També ajuda a estabilitzar el tronc, proporciona espai per als òrgans interns i esmorteeix els impactes que es produeixen durant el moviment.

Dolor a la zona alta de l'esquena

No obstant això, quan la cifosi s'exagera o es desenvolupa de manera anormal, pot causar problemes de salut i afectar la postura. Una cifosi excessiva, coneguda com hipercifosis o "gep", es caracteritza per una curvatura pronunciada cap endarrere en la part superior de l'esquena. Això pot provocar una aparença encorbada, mal d'esquena, rigidesa i limitacions en la mobilitat.

Existeixen diferents tipus de cifosis, incloent:

  • Cifosi postural: És la forma més comuna i generalment es desenvolupa a causa de mals hàbits posturals, com encorbar-se en asseure's o portar una motxilla pesada a l'esquena. En general, és reversible i pot corregir-se amb canvis en la postura i enfortiment dels músculs de l'esquena.
  • Cifosi estructural: Es deu a canvis en l'estructura òssia de la columna vertebral, com a anomalies congènites, fractures, malalties òssies o degeneratives. Aquesta forma de cifosi pot requerir tractament mèdic, com a fisioteràpia, ús de cotilles o, en casos severs, cirurgia.
  • Cifosi de Scheuermann: És una forma específica de cifosi que generalment es desenvolupa durant l'adolescència. Es caracteritza per l'aparició de múltiples corbes en la columna vertebral i pot causar deformitats més pronunciades. El tractament pot incloure fisioteràpia, exercicis d'enfortiment i, en casos severs, ús de cotilles o cirurgia.

Per a prevenir o tractar la cifosi, és important mantenir una bona postura, especialment en asseure's i en aixecar objectes pesats. A més, l'enfortiment dels músculs de l'esquena i l'abdomen pot ajudar a mantenir una columna vertebral forta i estable. En cas de tenir símptomes o preocupacions relacionades amb la cifosi, es recomana buscar atenció mèdica per a una avaluació adequada i un pla de tractament personalitzat.

Quins tractaments existeix per a la lordosis i la cifosi?

El tractament de la lordosis i la cifosi depenen de la gravetat de la curvatura i de la causa subjacent.

Tractament de la Lordosis:

  • Teràpia física: Un fisioterapeuta pot desenvolupar un programa d'exercicis específics per a enfortir els músculs abdominals i lumbars, millorar la postura i estirar els músculs tibants. Això pot ajudar a corregir la lordosis excessiva i alleujar els símptomes associats.
  • Correcció postural: Mantenir una postura adequada és essencial per a tractar i prevenir la lordosis. Això implica mantenir la columna vertebral alineada, les espatlles cap endarrere i l'abdomen contret. La correcció postural pot requerir una consciencia constant i canvis en els hàbits d’asseure’s, estar dempeus i del moviment.
  • Ús de dispositius de suport: En casos més severs, es poden usar dispositius de suport, com ara cotilles o faixes lumbars, per a proporcionar estabilitat i alinear la columna vertebral correctament. Aquests dispositius s'utilitzen sota la supervisió d'un professional de la salut i s'adapten a les necessitats individuals de cada persona.
  • Tractament mèdic: En alguns casos, quan la lordosis causa dolor intens o limitacions significatives en la funció, es poden considerar opcions mèdiques com l'administració de medicaments per l'alleujament del dolor o la inflamació. No obstant això, és important tenir en compte que els medicaments només alleugen els símptomes i no tracten la causa subjacent.

Tractament de la Cifosi:

  • Teràpia física: Igual que en el cas de la *lordosis, la teràpia física exerceix un paper important en el tractament de la cifosi. Els exercicis d'enfortiment i estirament dels músculs de l'esquena i l'abdomen poden ajudar a millorar la postura i reduir la curvatura.
  • Ús de cotilles: En uns certs casos de cifosis, especialment en la cifosi estructural o en la de Scheuermann, es poden recomanar cotilles per a proporcionar suport addicional a la columna vertebral i corregir la curvatura. Les cotilles han d'usar-se sota la supervisió d'un professional i s'adaptaran segons les necessitats individuals.
  • Cirurgia: En casos severs de cifosis, quan la curvatura és significativa i està causant dolor intens, dificultat respiratòria o afectant la qualitat de vida, es pot considerar la cirurgia. La cirurgia busca corregir la curvatura mitjançant la fusió de vèrtebres o la col·locació d'implants per a estabilitzar la columna vertebral.

És important destacar que el tractament de la *lordosis i la cifosi pot variar segons les necessitats individuals de cada persona. És recomanable consultar a un metge, com un ortopedista o un fisioterapeuta, per a obtenir un diagnòstic precís i un pla de tractament adequat.

Si tens dolor a l'esquena mitja, t'interessa conèixer les possibles causes.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu