sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Manual per regular la discapacitat a la negociació col·lectiva

Manual per la inclusió de la discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha elaborat el ‘Manual de negociació col·lectiva inclusiva en matèria de discapacitat’ que pretén proporcionar als agents socials una eina per a incloure la discapacitat en tots els àmbits de l'empresa que depenen del concert social.

La guia pretén ajudar a estendre la cultura de la inclusió de la discapacitat en els convenis col·lectius que negocien els agents socials com per exemple: condicions laborals, no discriminació i igualtat d'oportunitats, accessibilitat de l'entorn laboral, protecció social, suport a les famílies amb persones amb discapacitat.

Segons el CERMI, la negociació col·lectiva “no ha assumit en tota la seva extensió la dimensió inclusiva de la discapacitat en l'empresa, per la qual cosa les parts, sindicats i empresaris, que duen a terme la concertació social han de disposar de materials pràctics que els orientin i serveixin de guia per aconseguir aquests objectius".

Finalment, el CERMI pensa que l'accés a una ocupació digna i de qualitat per part de les persones amb discapacitat, es veurà afavorit si les condicions laborals que marquen en les empreses, i que surten com a resultat de la negociació col·lectiva, es conceben en clau d'inclusió i atenció a la diversitat que suposa la discapacitat.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu