sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Normativa de rampes per a minusvàlids: Pendent màxim i més

Normativa de rampas para minusválidos

Què diu la normativa sobre les rampes per a minusvàlids? 

Les rampes són algunes de les solucions més utilitzades per a salvar petits desnivells verticals. Les trobem en locals comercials, comunitats de propietaris, espais públics, cases particulars… A l'hora d'instal·lar una rampa però, hem de tenir en compte una sèrie de factors fonamentals perquè sigui accessible.

En aquest article t'expliquem aquesta normativa i com ha de ser el pendent màxim.

 

 

Rampes per a persones amb discapacitat

 

El més important si volem instal·lar una rampa, és tenir en compte aspectes com el pendent, la longitud màxima, l'ample lliure i les dimensions d'aquesta.

El reglament estipula que en l'accés a edificis l'amplària lliure mínima de pas ha de ser de 1,20 m i la longitud màxima de cada tram de 9 m. D'altra banda, si la rampa ha de ser instal·lada en llocs per als vianants, hem de comptar amb una amplària lliure mínima de pas de 1,80 m i la longitud màxima de cada tram de 10 m.

El pendent varia tenint en compte la longitud de la rampa. En accés a edificis s'admeten rampes amb recorreguts de 3 m amb una elevació de pendent menor a 10%. Amb recorreguts de 3 a 6 m ha d'haver-hi un pendent menor al 8% i un 6% en la resta dels casos.

En normatives per a llocs per als vianants, el pendent màxim en trams de fins a 1,5 m és d'un 12%, en trams de fins a 3 m un pendent de 10% en trams de fins a 3 m i de 8% en trams de fins a 10 m.

Per a evitar el lliscament de les cadires de rodes, és important que el pendent transversal sigui igual o inferior al 2% i que el sòl sigui antilliscant.

La normativa també determina que la rampa ha de disposar de passamans continus en tot el tram d'aquesta. Han de col·locar-se a banda i banda i a una altura compresa entre 90 i 105 cm el més alt i un altre entre 70 i 85 cm.

A més, les zones d'embarcament i desembarcament de la rampa han de permetre que la persona en cadira de rodes pugui realitzar un gir de 360° i estar exemptes de qualsevol obstacle.

 

 

Com calcular el pendent d'una rampa per a minusvàlids

 

El pendent d'una rampa se sol expressar en un percentatge com a resultat de l'altura que es vol salvar i la distància de tram en el pla horitzontal, multiplicat per 100.

Pendent (%) = (h/d) x 100

Tenint en compte aquesta fórmula, si una rampa fa un metre d'altura amb una distància horitzontal de 10 metres tindrà un pendent del 10%. D'aquesta manera, si disposem de l'altura a salvar, podem determinar fàcilment les mesures i el pendent necessari en cada cas.

 

 

A Válida sin barreras disposem del model de rampa FACILITAS, ideal per a superar aquells petits desnivells que trobem a qualsevol edifici públic o privat. 

 

Si t'ha semblat interessant aquest article i vols saber més sobre normativa accessible, et recomanem la següent notícia: Aplicació del CTE en escales, baranes i rampes.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu