sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Normativa sobre passatgers aeris amb discapacitat

passatgers aeris amb discapacitat

El CERMI critica l'actitud de la Comissió Europea que, davant les deficiències contrastades de la vigent regulació europea sobre els drets dels passatgers aeris amb discapacitat, es limita a llançar aclariments i no entra en la qüestió de fons, que passa per reformar el reglament europeu i millorar-lo substancialment.

Segons el parer del CERMI, la Comissió Europea desvia l'atenció amb uns criteris aclaridors, que són un mer gest de bona voluntat, però sense efectivitat pràctica, dictats davant la previsió de gran augment de trànsit aeri de persones amb discapacitat amb motiu dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012.

El Reglament europeu aplicable en la matèria, aprovat en 2008, és absolutament insuficient i ha de ser revisat en bona part per garantir els drets dels passatgers amb discapacitat.

Els múltiples problemes detectats en aquests anys d'aplicació no són per absència de claredat de les normes, sinó per ser aquestes enormement restrictives, ja que en la gestació del Reglament es va imposar la visió de la indústria aeronàutica.

La legislació europea ha de convergir amb la nord-americana, molt més favorables a les persones amb discapacitat i això només s'aconseguirà si la Unió Europea té el coratge polític d'emprendre la reforma del vigent Reglament, com exigeix el moviment social de la discapacitat.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu