sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Nou pla d'acció global

Nou pla d'acció global

El consell municipal de discapacitat d'Elx (Alacant) ha aprovat el pla d'acció global 2012-2016, que té com a finalitat millorar la integració social i la igualtat d'oportunitats del col·lectiu de persones amb discapacitat. El pla preveu 87 línies d'acció en àrees de treball centrades en la informació i sensibilització, accessibilitat universal, formació i ocupació, oci, cultura i esport, atenció social i suport a l'autonomia personal.

El seu objectiu és millorar la integració social de les persones amb discapacitat, aconseguir una igualtat d'oportunitats i implicar a totes les àrees i regidories, així com la visibilització d'aquest col·lectiu en la societat.

Entre les actuacions previstes figuren la implantació d'un programa de sensibilització dins del mercat laboral en empreses de la ciutat i la celebració de cursos integrats en els plans de formació sobre la igualtat d'oportunitats.

A més, s'establirà com a criteri en els procediments d'adjudicació la contractació d'un major nombre de persones amb discapacitat, exigint el compliment de la quota de reserva fixada legalment.

Aquesta mesura comportarà que, almenys, un set per cent de les places d'ocupació pública i borses de treball de l'ajuntament d'Elx es destinarà a persones amb discapacitat.

Pel seguiment del desenvolupament i execució del pla es crearà una comissió tècnica formada per responsables de les àrees implicades: Acció Social Via Pública, Educació, Cultura i Esport, Empresa i Ocupació, Contractació, Recursos Humans i Turisme. També estarà composta per tres representants de les associacions integrades en el consell municipal de persones amb discapacitat. El pla serà portat al pròxim ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

El consell municipal de discapacitat d'Elx (Alacant) ha aprovat el pla d'acció global 2012-2016, que té com a finalitat millorar la integració social i la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu. El pla preveu 87 línies d'acció en àrees de treball centrades en la informació i sensibilització, accessibilitat universal, formació i ocupació, oci, cultura i esport, atenció social i suport a l'autonomia personal. El seu objectiu és millorar la integració social de les persones amb discapacitat, aconseguir una igualtat d'oportunitats i implicar a totes les àrees i regidories, així com la visibilització d'aquest col·lectiu en la societat.Entre les actuacions previstes figuren la implantació d'un programa de sensibilització dins del mercat laboral en empreses de la ciutat i la celebració de cursos integrats en els plans de formació sobre la igualtat d'oportunitats. A més, s'establirà com a criteri en els procediments d'adjudicació la contractació d'un gran nombre de persones amb discapacitat, exigint el compliment de la quota de reserva fixada legalment. Aquesta mesura comportarà que, almenys, un set per cent de les places d'ocupació pública i borses de treball de l'ajuntament d'Elx es destinarà a persones amb discapacitat. Per al seguiment del desenvolupament i execució del pla es crearà una comissió tècnica formada per responsables de les àrees implicades: Acció Social Via Pública, Educació, Cultura i Esport, Empresa i Ocupació, Contractació, Recursos Humans i Turisme. També estarà composta per tres representants de les associacions integrades en el consell municipal de persones amb discapacitat. El pla serà portat al pròxim ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu