sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Paviment podotàctil: Què és, normativa, tipus i més

Què és el paviment podotáctil i quina és la seva normativa?

 

La major part del nostre entorn està adaptat amb senyals verticals o horitzontals (semàfors, creuaments de vianants, símbols...) per a millorar l'accessibilitat de l'entorn i fer-la més segur a tots. No obstant això, hem de tenir en compte que les dificultats a les quals ha de veure's exposada una persona amb discapacitat visual han de ser molt majors.

Per això, i per a facilitar l'accessibilitat d'aquest col·lectiu, existeixen els denominats paviments podotàctils. Es tracta d'una superfície amb un relleu particular incorporat en el sòl perquè les persones invidents puguin detectar-lo i reconèixer-lo com un senyal d'alerta o precaució. Quan l'usuari toca mitjançant els peus o el seu bastó, reconeix la textura i entén que es troba davant un obstacle, canvi de nivell, passos d'escales o altres.

 

Potser t'interessa: Tipus de barreres arquitectòniques

 

 

Tipus de paviment podotàctil

 

Actualment, existeixen dos tipus de paviments podotàctils:

- Paviment podotàctil d'advertiment: Es tracta d'una mena de relleu amb cercles d'una altura màxima de 4mm que serveix com a advertiment a punts que poden ser un risc. Aquest s'utilitza per a aportar informació sobre possibles creuaments o canvis de direcció.

 

- Paviment podotàctil indicador direccional: Es tracta d'una mena de relleu amb esquerdes rectes i paral·leles d'una profunditat màxima de 5 mm.

En aquest cas, el tipus de banda d'encaminament pot estar disposat en el sentit de la marxa o en sentit transversal. Quan se situen en el sentit de la marxa serveixen per a localitzar diferents factors en el pas com a canvis de nivell. Quan les franges d'encaminament es posicionen en el sentit transversal al sentit de la marxa, serveix per a advertir sobre l'existència d'un element rellevant.

 

 

 

Normativa del paviment podotàctil

 

Els paviments podotàctils han d'estar regulats per les diferents normatives estatals i autonòmiques. En aquest sentit, t'esmentem alguns punts d'interès que estipula la normativa actual:

- Els itineraris per als vianants han de ser accessibles i usar el paviment podotàctil per a orientar i advertir als habitants sobre els diferents elements del trajecte.

- Els dos tipus de paviment han de ser d'un component antilliscant i ser fàcils de detectar.

- En rampes o escales s'han de col·locar franges d'encaminament als dos extrems de la rampa o de l'escala i en sentit transversal al trànsit per als vianants.

- També es col·locaran aquestes franges en sentit transversal davant de les portes dels ascensors.

- Es col·locarà paviment podotáctil d'encaminament de manera transversal al pas de les persones per a indicar la línia de façana o el límit edificat a nivell del sòl i l'inici del gual per als vianants.

- Se situaran franges de 0,60 m de fons de paviment d'advertiment en punts d'encreuament entre el recorregut per als vianants i l'itinerari dels vehicles.

 

 

- Hauran de senyalitzar-se les obres i actuacions que irrompin el pas per als vianants, en aquest cas, es col·locarà el paviment tàctil d'encaminament de manera provisional perquè guiï a les persones per un tram alternatiu.

- Serviran per a advertir sobre creuaments o punts de decisió en trams per als vianants. 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu