sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Plataformes elevadores per a comunitats de veïns

Quan instal·lar elevadors per a comunitats de veïns

 

Actualment les plataformes elevadores per a comunitats de veïns solen ser la solució més òptima en els casos en què sortir al carrer pot suposar una meta inassolible per a persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda.

Avui dia existeixen diferents solucions tècniques per a salvar les barreres arquitectòniques, garantint l'accessibilitat en multitud d'espais sense necessitat d'iniciar costoses obres ni haver de desemborsar grans quantitats de diners.

Ja es tracti d'un edifici antic com un d'obra nova, les barreres arquitectòniques poden existir de diverses formes. Un graó al peu de la porta d'entrada o una rampa excessivament pronunciada poden suposar obstacles infranquejables per a una persona en cadira de rodes, però també per a algú que es mou amb el carret del bebè o el de la compra. Per això, les noves lleis i normatives s'enfoquen cada vegada a oferir una accessibilitat universal, que tingui en compte els diferents graus de mobilitat.

Per això, apostar per una solució versàtil suposa una garantia de seguretat i confort des del primer dia per a tota la comunitat de veïns. D'aquesta manera, l'opció més recomanable seria la instal·lació d'un ascensor que recorrés totes les plantes de l'edifici des del nivell 0. Si per qüestions tècniques o legals no fos possible la seva instal·lació des del nivell del carrer, serà necessari buscar solucions alternatives que garanteixin l'accés a una persona en cadira de rodes.

Una de les opcions més escollides són les plataformes elevadores salvaescaleras. Es tracta d'una solució apta per a trams d'escala rectes (d'uns pocs a diversos graons) i corbes (diversos trams d'escala, amb o sense replà intermedi). Les plataformes salvaescaleras no requereixen obres ni modificacions en l'escala existent, poden fixar-se mitjançant pals o directament a la paret i les guies que la suporten es poden utilitzar com a passamans. Alguns models fins i tot estan dotats amb seient per poder asseure's durant el trajecte.

D'altra banda, les plataformes salvaescaleras ofereixen la possibilitat de plegar-se quan no està en funcionament, alliberant un espai que màquines com un ascensor o un minielevador no poden. A més, la seva capacitat de càrrega permet moure usuaris en cadira de rodes sense problemes ja que la majoria de motors té com a mitjana del límit de càrrega 250kg.

Si necessites assessorament personalitzat sobre plataformes salvaescaleras o altres solucions en accessibilitat, no dubtis a contactar-nos: 900 414 000. Ah, i no oblidis deixar-nos el teu comentari ;)

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu